Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LUCAS Center for Applied Software Research  Mål  Strategi  Fakta 2002.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LUCAS Center for Applied Software Research  Mål  Strategi  Fakta 2002."— Presentationens avskrift:

1 LUCAS Center for Applied Software Research  Mål  Strategi  Fakta 2002

2 2003-01-15 LUCAS - mål, strategi och fakta2 LUCAS mål  Att i samverkan med näringslivet identifiera och driva relevanta projekt, som ger strategiskt viktiga forskningsresultat till ömsesidig nytta  Att fortsätta vara akademiskt framgångsrika inom tillämpad programvaruforskning  Att förse näringslivet med ingenjörer och doktorer med kompetens som är anpassad till näringslivet nuvarande och framtida behov

3 2003-01-15 LUCAS - mål, strategi och fakta3 LUCAS strategi z Bedriva tillämpad forskning inom områden som är:  tillräckligt nära i tiden för att vara intressanta för företagen  tillräckligt långt in i framtiden för att ligga utanför företagens egen forskning/utveckling/expertis z Ha en kritisk massa av personal och projekt:  täcker en stor bredd inom tillämpad programvaru- forskning och därmed erbjuda en helhetssyn  skapar kreativ dynamik och attrahera personal  ger tyngd i samarbetet med industri och akademi  ger beredskap för forskning inom nya områden z Utgöra ett varumärke för programvaruforskning i Sverige

4 2003-01-15 LUCAS - mål, strategi och fakta4 LUCAS erbjuder sina medlemmar  Samlad kompetens över ett stort teknikområde: från realtidsprocesser till arbetsprocesser  Unik möjlighet att samverka, påverka och medverka i forskningen  Forskningsresultat och forskare med relevant bakgrund  Tät samverkan i olika former som för ut forskningsresultat i praktisk tillämpning  En samlad kontaktpunkt till programvaruforskningen vid LTH

5 2003-01-15 LUCAS - mål, strategi och fakta5 LUCAS får från sina medlemmar  Verifiering att forskningsinriktningen är relevant  Tillgång till miljöer och problemställningar för forskning  Stöd med erfarenhet, ekonomi och personal

6 2003-01-15 LUCAS - mål, strategi och fakta6 Forskning

7 2003-01-15 LUCAS - mål, strategi och fakta7 Organisation

8 2003-01-15 LUCAS - mål, strategi och fakta8 Medlemmar 2002  ABB Automation Products  Sony Ericsson Mobile Communications  IAR Systems  AXIS  BlueCell  connectBlue  Telelogic  Q-Labs  Ericsson Mobile Platforms  Ericsson Microwave Systems

9 2003-01-15 LUCAS - mål, strategi och fakta9 LUCAS 2002 z Seniora forskare: 17 z Forskarstuderande: 21 z Doktorsexamina: 3 z Licentiatexamina: 6 z Publikationer: 66 z Uppdrag i vetenskapliga konferenser: 25

10 2003-01-15 LUCAS - mål, strategi och fakta10 Ekonomi 2002 LTH7 430 kkr EU2 835 kkr SSF1 460 kkr VINNOVA3 850 kkr Vetenskapsrådet550 kkr Industrimedlemmar3 360 kkr Omsättning 19 485 kkr


Ladda ner ppt "LUCAS Center for Applied Software Research  Mål  Strategi  Fakta 2002."

Liknande presentationer


Google-annonser