Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bemötande och behov ur ett psykologiskt perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bemötande och behov ur ett psykologiskt perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Bemötande och behov ur ett psykologiskt perspektiv
Inkludering av barn och ungdomar med hörselnedsättning inom förskola/skola Bemötande och behov ur ett psykologiskt perspektiv Annika Strömqvist Leg psykolog Syn- och hörselenheten

2 Om du inte ser människan Utan bara handikappet Vem är då blind?
Om du inte hör din bror kräva rättvisa Vem är då döv? Om du inte kan kommunicera med din syster Vem är då handikappad? Om du inte ställer upp på allas rättigheter Vem är då krympling? Dina attityder till handikappade kan vara Ditt största handikapp Och även vårt. (Helen Keller )

3 Helhetssyn Medicinskt Tekniskt Pedagogiskt Psykosocialt

4 Att vara förälder till ett barn med hörselnedsättning
När väcks tanken? BB, BVC, egna undringar? Att få en diagnos, krisreaktioner Remiss till Pedagogiska hörselvården Förskola/skola Extra ”mertänk” i nuet och för framtiden Behov att träffa andra

5

6 Fyra väsentliga frågor för att kunna förstå en människa i kris
- Vad har hänt? - Vilken inre betydelse har det inträffade? - I vilken livssituation befinner sig individen? - Vilka sociala förutsättningar/nätverk finns runt omkring?

7 Livsomställningsprocessen A-C Gullacksen
Överleva (Erkännande) Utforska Stabilisera Leva med

8 Professionellt bemötande i förskola/skola
Kunskap om krisreaktioner och försvarsmekanismer (Regression, Förnekande, Projektion, Bortträngning, Isolering, Förskjutning mf) 4 H för hjälp i kriser Håll om Häll i Håll tyst Håll ut

9 Föräldrareaktioner Allt mellan ”ingen reaktion” till djup kris
Olika reaktioner hos mamma och pappa Släkt Vänner Personal i förskola/skola

10 Psykosociala konsekvenser av störd kommunikation
Trötthet, spänningar - koncentrations- och uppmärksamhetsproblem Osäkerhet, otrygghet - övergivenhet, separations-känslighet Känna sig utanför i familj och kamratgrupp. Att inte bli medräknad – ”småpratet” Avstå från saker – isolering Bristande självförtroende – Självständighet – beroende, vara duktig – överkrav Inte kunna vänta – impulsiva – bristande språkliga förklaringar, frustration, besvikelser, ilska, humörsvängningar och konflikter

11 Måste alltid fundera på:
Vad beror på normala utvecklingskriser? 2-, 6-, 9-års och tonårskriser Vad beror på hörselnedsättningen? Överbeskydd? Överkrav?

12 Den förbjudna sorgen av Gurli Fyhr
Det är egentligen inga problem Jag har det ganska bra Jag lever ungefär som vanligt - Men ändå – Det finns något härinne i bröstet Jag vet inte vad det är – Men det är så svårt och jag kommer inte ifrån det - Inte ens när jag är glad


Ladda ner ppt "Bemötande och behov ur ett psykologiskt perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser