Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kriser Traumatiska kriser Utvecklingskriser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kriser Traumatiska kriser Utvecklingskriser."— Presentationens avskrift:

1 Kriser Traumatiska kriser Utvecklingskriser

2 Utvecklingskriser Erik Eriksson föregångare
Livskris – en naturlig reaktion, när man går vidare till en ny fas i livet Faror men också möjligheter Exempel på orsaker Trotsåldern Puberteten Flytta hemifrån Bli förälder Klimakteriet Pensioneringen

3 Traumatiska kriser Trauma betyder slag, plötslig händelse
Inträffar oväntat till skillnad mot utvecklingskrisen Lättare att se en konkret orsak än vid utvecklingskrisen Förloppet brukar kunna delas in i fyra faser Exempel på orsaker Katastrof Brand Konkurs Förlust dödsfall sjukdom skilsmässa Kränkt självkänsla Otrohet Misslyckande på arbetet

4 1. Chockfasen Första reaktionen som varar från några minuter till timmar Upprördhet och förtvivlan. Man är oemottaglig för information utifrån. Försvarsmekanismer vanliga t ex förnekelse, rationalisering Kroppsliga reaktioner: tex kallsvettas, illamående

5 2. Reaktionsfasen Sörjandefasen När sanningen sjunker in
Varaktighet: Från timmar till dagar, veckor Försvarsmekanismer t ex regression, projicering, förskjutning Vanligt att pendla mellan olika känslor Stort behov av omgivningens stöd Risk för missbruk

6 3. Bearbetningsfasen Vägen tillbaka till det ”normala”
Man kan se mer realistiskt på situationen Det kan gå upp och ner Varaktighet från några veckor till månader

7 Krisens faror om man istället för att bearbeta sina känslor ägnar sig åt andra aktiviteter för att ”slippa tänka” Överdriven motion Äta för mycket - eller för litet Sova för mycket – eller för litet Missbruk av alkohol eller tabletter Internet, spelande eller jobbmissbruk

8 4. Nyorienteringsfasen När man bearbetat krisen och fått distans till sina tidigare starka känslor Man kan åter leva ett normalt liv Kan ta upp till ett år – eller mer. Ett vanligt begrepp förr var ”sorgeår” I bästa fall känslan av att krisen gjort en starkare

9 Överdeterminerad kris
Försvårande omständigheter och fler faktorer som samverkar gör att en krisdrabbad reagerar ännu kraftigare t ex samtidig utvecklingskris tillsammans med den traumatiska krisen om förlusten av en partner samtidigt medför förlust av vänner Om någon dör som man hade ouppklarade konflikter med Om krisen rör upp gamla obearbetade känslor som tidigare varit förträngda

10 Om krisen inte bearbetas ordentligt kan sorgen ”kapslas in”
PTSD: posttraumatiskt stressyndrom Psykosomatiska besvär Depression Ångest

11 Posttraumatiskt stressyndrom PTSD – tre slags reaktioner
Återupplevande av händelsen (Flashbacks): Minnen Mardrömmar om händelsen starka, obehagliga reaktioner på situationer som påminner om händelsen

12 2) Undvikande beteende Känslomässig avstängdhet, eller känsla av likgiltighet Känsla av isolering, avskildhet från andra Kan inte minnas viktiga aspekter av traumat Brist på intresse för normala aktiviteter Visar mindre av sina känslor Undvikande av platser, människor eller tankar som påminner om händelsen Känsla av att inte ha någon framtid

13 3) Allmänt ökad aktivering
Koncentrationssvårigheter Lättskrämd Överdriven reaktion på sånt som skrämmer Överdriven vaksamhet Irritation och/eller vredesutbrott Problem med att somna och/eller att förbli sovande (en hel natt)

14 Några vanliga försvarsmekanismer
Förnekande – inte tro att det är sant Projektion – föra över känslan på någon annan Intellektualisering – man isolerar känsla och intellekt och reagerar rent förståndsmässigt Rationalisering – efterkonstruktion när man tänker att det inte var så farligt

15 Coping-strategier – nio mönster
1. Logiska analyser 2. Omdefiniera hotfull situation 3. Förneka det hotfulla 4. Söka information och kunskap 5. Söka alternativa former för tillfredställelse 6. Emotionell återhållsamhet 7.Ge utlopp för känslorna 8. Acceptera situationen 9. Lösa problem


Ladda ner ppt "Kriser Traumatiska kriser Utvecklingskriser."

Liknande presentationer


Google-annonser