Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Februari 20131 KIs organisation 22. Februari 20132 KIs utbildning och forskning 2012 22 DANDERYDS SJUKHUS 235 helårsstudenter 33 mnkr forskning 26 helårsarbetskrafter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Februari 20131 KIs organisation 22. Februari 20132 KIs utbildning och forskning 2012 22 DANDERYDS SJUKHUS 235 helårsstudenter 33 mnkr forskning 26 helårsarbetskrafter."— Presentationens avskrift:

1 Februari 20131 KIs organisation 22

2 Februari 20132 KIs utbildning och forskning 2012 22 DANDERYDS SJUKHUS 235 helårsstudenter 33 mnkr forskning 26 helårsarbetskrafter KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET 839 helårsstudenter 1 282 mnkr forskning 1 101 helårsarbetskrafter CAMPUS SOLNA 1 478 helårsstudenter 1 548 mnkr forskning 1 938 helårsarbetskrafter SÖDERSJUKHUSET 183 helårsstudenter 40 mnkr forskning 41 helårsarbetskrafter CAMPUS HUDDINGE med Karolinska universitetssjukhuset 3 110 helårsstudenter 921 mnkr forskning 1 087 helårsarbetskrafter Forskning avser omslutning exkl lokaler och ALF-medel

3 Februari 20133 Behöriga 1:a handssökande, totalt

4 Februari 20134 Behöriga 1:a handssökande, per plats

5 Februari 20135 Könsfördelning bland nybörjare 2012 nybörjarprogram

6 Februari 20136 Könsfördelning bland nybörjare 2012 påbyggnadsprogram

7 Februari 20137 Åldersfördelning bland nybörjare 2012 nybörjarprogram

8 Februari 20138 Åldersfördelning bland nybörjare 2012 påbyggnadsprogram

9 Februari 20139 Helårsstudenter inom grundutbildningen totalt år 2012: 5 885 st (2011: 5 815 st)

10 Februari 201310 Helårsstudenter inom grundutbildningen totalt år 2012: 5 885 st (2011: 5 815 st)

11 Februari 201311 Helårsstudenter och helårsprestationer

12 Februari 201312 Helårsstudenter och helårsprestationer Uppdragsutbildning

13 Februari 201313 Uppdragsverksamhet fördelat på finansiär totalt 70,1 mnkr år 2012 (2011: 74,9 mnkr)

14 Februari 201314 Antal yrkesexamina i grundutbildningen totalt 1 223 år 2012

15 Februari 201315 Studentutbyte

16 Februari 201316 Utresande studenter år 2012 (totalt 139 st)

17 Februari 201317 Inresande studenter år 2012 (totalt: 305 st)

18 Februari 201318 Utfall jämfört med takbelopp

19 Februari 201319 Intäkter grundutbildning

20 Februari 201320 Publikationer Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2012 ej redovisas

21 Februari 201321 Samarbete KIs publikationer Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2012 ej redovisas

22 Februari 201322 Fältnormaliserad citeringsgrad Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2012 ej redovisas

23 Februari 201323 Utveckling forskningsmedel

24 Februari 201324 Forskningsmedel totalt år 2012: 4 667 mnkr (2011: 4 422)

25 Februari 201325 Externa forskningsmedel per finansiärsgrupp, intäkter

26 Februari 201326 Intäkter från EU Stipendiemedel

27 Februari 201327 Intäkter från amerikanska stiftelser och organisationer

28 Februari 201328 Intäkter från EU och USA

29 Februari 201329 Aktiva ( >10%) doktorander

30 Februari 201330 Antal disputationer

31 Februari 201331 Forskarexamina

32 Februari 201332 Aktiva och nyantagna forskarstuderande

33 Februari 201333 Andel kvinnor i forskarutbildningen

34 Februari 201334 Intäkter forskning och forskarutbildning (inkl fondförvaltning)

35 Februari 201335 Personal helårsarbetskrafter (exkl utbildningsbidrag)

36 Februari 201336 Personal helårsarbetskrafter

37 Februari 201337 Personal fördelad på kategorier år 2012

38 Februari 201338 Könsfördelning olika personalkategorier år 2012

39 Februari 201339 Utveckling intäkter (exkl finansiella)

40 Februari 201340 Fördelning intäkter år 2012 totalt: 5 646 mnkr (2011: 5 341)

41 Februari 201341 Fördelning kostnader år 2012 totalt: 5 506 mnkr

42 Februari 201342 Intäktsutveckling

43 Februari 201343 Kostnadsutveckling


Ladda ner ppt "Februari 20131 KIs organisation 22. Februari 20132 KIs utbildning och forskning 2012 22 DANDERYDS SJUKHUS 235 helårsstudenter 33 mnkr forskning 26 helårsarbetskrafter."

Liknande presentationer


Google-annonser