Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Februari 20111 KIs organisation 22. Februari 20112 KIs utbildning och forskning 2010 22 DANDERYDS SJUKHUS 155 helårsstudenter 39 mnkr forskning 31 helårsarbetskrafter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Februari 20111 KIs organisation 22. Februari 20112 KIs utbildning och forskning 2010 22 DANDERYDS SJUKHUS 155 helårsstudenter 39 mnkr forskning 31 helårsarbetskrafter."— Presentationens avskrift:

1 Februari 20111 KIs organisation 22

2 Februari 20112 KIs utbildning och forskning 2010 22 DANDERYDS SJUKHUS 155 helårsstudenter 39 mnkr forskning 31 helårsarbetskrafter KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET 1 371 helårsstudenter 1 197 mnkr forskning 1 147 helårsarbetskrafter CAMPUS SOLNA 1 035 helårsstudenter 1 347 mnkr forskning 1 675 helårsarbetskrafter SÖDERSJUKHUSET 267 helårsstudenter 47 mnkr forskning 49 helårsarbetskrafter CAMPUS HUDDINGE med Karolinska universitetssjukhuset 2 696 helårsstudenter 844 mnkr forskning 1 042 helårsarbetskrafter Forskning avser omslutning exkl lokaler och ALF-medel

3 Februari 20113 Behöriga 1:a handssökande, totalt

4 Februari 20114 Behöriga 1:a handssökande, per plats

5 Februari 20115 Könsfördelning bland nybörjare 2010 nybörjarprogram

6 Februari 20116 Könsfördelning bland nybörjare 2010 påbyggnadsprogram

7 Februari 20117 Åldersfördelning bland nybörjare 2010 nybörjarprogram

8 Februari 20118 Åldersfördelning bland nybörjare 2010 påbyggnadsprogram

9 Februari 20119 Helårsstudenter inom grundutbildningen totalt år 2010: 5 524 st (2009: 5 595 st)

10 Februari 201110 Helårsstudenter inom grundutbildningen totalt år 2010: 5 524 st (2009: 5 595 st)

11 Februari 201111 Helårsstudenter och helårsprestationer

12 Februari 201112 Helårsstudenter och helårsprestationer Uppdragsutbildning

13 Februari 201113 Uppdragsverksamhet fördelat på finansiär totalt 62,4 mnkr år 2010 (2009: 56,6 mnkr)

14 Februari 201114 Antal yrkesexamina i grundutbildningen totalt 1 416 år 2010

15 Februari 201115 Studentutbyte

16 Februari 201116 Utresande studenter år 2010 (totalt 182 st)

17 Februari 201117 Inresande studenter år 2010 (totalt: 273 st)

18 Februari 201118 Utresande studenter år 2010 (totalt 182 st) 2 95 17 39 8 12 9

19 Februari 201119 Inresande studenter år 2010 (totalt: 273 st) 2 197 12 16 17 6 23

20 Februari 201120 Utfall jämfört med takbelopp

21 Februari 201121 Intäkter grundutbildning

22 Februari 201122 Publikationer Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2010 ej redovisas

23 Februari 201123 Samarbete KIs publikationer Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2010 ej redovisas

24 Februari 201124 Fältnormaliserad citeringsgrad Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2010 ej redovisas

25 Februari 201125 Utveckling forskningsmedel

26 Februari 201126 Forskningsmedel totalt år 2010: 4 405 mnkr (2009: 4 057)

27 Februari 201127 Externa forskningsmedel per finansiärsgrupp, intäkter

28 Februari 201128 Intäkter från EU

29 Februari 201129 Intäkter från amerikanska stiftelser och organisationer

30 Februari 201130 Intäkter från EU och USA

31 Februari 201131 Aktiva ( >10%) doktorander

32 Februari 201132 Antal disputationer

33 Februari 201133 Forskarexamina

34 Februari 201134 Aktiva och nyantagna forskarstuderande

35 Februari 201135 Andel kvinnor i forskarutbildningen

36 Februari 201136 Intäkter forskning och forskarutbildning (inkl fondförvaltning)

37 Februari 201137 Personal helårsarbetskrafter (exkl utbildningsbidrag)

38 Februari 201138 Personal helårsarbetskrafter

39 Februari 201139 Personal fördelad på kategorier år 2010

40 Februari 201140 Könsfördelning olika personalkategorier år 2010

41 Februari 201141 Utveckling intäkter (exkl finansiella)

42 Februari 201142 Fördelning intäkter år 2010 totalt: 5 253 mnkr (2009: 4 880)

43 Februari 201143 Fördelning kostnader år 2010 totalt: 4 994 mnkr

44 Februari 201144 Kostnadsutveckling

45 Februari 201145 Intäktsutveckling


Ladda ner ppt "Februari 20111 KIs organisation 22. Februari 20112 KIs utbildning och forskning 2010 22 DANDERYDS SJUKHUS 155 helårsstudenter 39 mnkr forskning 31 helårsarbetskrafter."

Liknande presentationer


Google-annonser