Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkringskassans regleringsbrev för 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkringskassans regleringsbrev för 2013"— Presentationens avskrift:

1 Försäkringskassans återrapportering till regeringen om finansiell samordning 2013

2 Försäkringskassans regleringsbrev för 2013
Uppföljning av finansiell samordning Försäkringskassan ska redovisa hur medel avsatta för finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt Finansiell samordning mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården har använts. Försäkringskassan ska redovisa målgrupper, insatser och resultat av respektive verksamhet. En första redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 augusti 2013 och En samlad redovisning ska senast den 24 februari 2014.

3 Antal samordningsförbund

4 Antal insatser Uppgifter saknas från ett förbund som startade i juli 2013.

5 De individinriktade insatserna

6 Antal deltagare - individinsatser
Totalt deltagare

7 31 procent av 8 611 deltagare som avslutade insats i arbete eller studier direkt efter avslut

8 Behovet av offentlig försörjning minskar

9 Deltagarna (17 629) 1(2) Fler kvinnor än män (53 % / 47 %)
Unga, upp till 30 år, dominerar (56 % av totala antalet deltagare, 50 % av kvinnorna och 62 % av männen) Generellt sett låg utbildningsnivå (41 % högst grundskola av totala antalet deltagare, 39 % av kvinnorna och 43 % av männen)

10 Deltagarna (2) Vanligt med offentlig försörjning till någon del före start i insats (91 % av deltagarna totalt, 92 % av kvinnorna och 90 % av männen) Försörjningsstöd vanligast (42 % av deltagarna totalt, 39 % av kvinnorna och 45 % av männen) Offentlig försörjning upp till ett år vanligast (34 % av deltagarna totalt, 31 % av kvinnorna och 37 % av männen)

11 Deltagare som avslutat insats (8 611)
Fler kvinnor än män (54 % / 46 %) Av alla är 31 % i arbete eller studier direkt vid avslutad insats. Resultat för olika grupper: - kvinnor totalt % - män totalt % - unga < 30 år % (lika för kvinnor och män) - >= 30 år totalt % - >= 30 år, kvinnor 20 % - >= 30 år, män % Ca 25 % av alla är inskrivna på Arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande direkt vid avslut.

12 Budgeterade kostnader samt utfall
Uppgift om budget från 81 förbund, utfall från 80 av dessa Utfallet för insatskostnader är ca 86 procent av budgeterat belopp Utfallet för administrativa kostnader är ca 90 procent av budgeterat belopp Administrativa kostnader utgör ca 17 procent av totalt redovisat utfall ESF-medel utgör ca 7 procent av totala insatskostnaden (9 förbund)


Ladda ner ppt "Försäkringskassans regleringsbrev för 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser