Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet Om KI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet Om KI."— Presentationens avskrift:

1 Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet Om KI

2 7 september 2014Namn Efternamn2 Uppdrag  Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Strategi 2012 © Erik G Svensson

3 Vision  Karolinska Institutet ska vara ett av världens ledande universitet inom det medicinska området. Strategi 2012 7 september 2014Namn Efternamn3 © Erik G Svensson

4 Strategi 2012 Utmaning 1: Bedriva medicinsk forskning av hög kvalitet i ett internationellt perspektiv Åtgärder  Prioritera högkvalitativ forskning  Stärka KIs forskningsprofil  Förbättra möjligheterna till rekrytering och finansiering för yngre forskare  Använda resultaten från ERA 2010  Utveckla det nationella SciLifeLab 7 september 2014Namn Efternamn4 © Lennart Nilsson / Scanpix

5 Strategi 2012 Utmaning 2: Korta tiden mellan forskningsresultat och praktisk tillämpning Åtgärder  Utveckla KIs innovationssystem  Korta tiden från upptäckt till praktisk, klinisk tillämpning  Utveckla entreprenörskap och innovationsförmåga 7 september 2014Namn Efternamn5 © Johan Bergmark

6 Strategi 2012 Utmaning 3: Kvalitetssäkra utbildningen och lyfta fram lärandet Åtgärder  Se över och anpassa utbildningsutbudet  Premiera utbildningsmiljöer som levererar utbildning av hög kvalitet  Premiera pedagogisk skicklighet och engagemang i utbildning och undervisning  Stärka utbildningens ställning  Förstärka den verksamhetsförlagda utbildningen 7 september 2014Namn Efternamn6 © Camilla Svensk

7 Strategi 2012 Utmaning 4: Stärka utbildningen på forskarnivå så att den hävdar sig väl i en ökande global konkurrens Åtgärder  Utveckla rekryteringen av forskarstuderande  Stimulera och utveckla forskarutbildning i translationell miljö  Utveckla forskarutbildningens pedagogik inom kurser, forskarutbildningsprogram och forskarskolor  Säkerställa kvaliteten av utbildningen på forskarnivå för kliniker 7 september 2014Namn Efternamn7 © Camilla Svensk

8 Strategi 2012 Utmaning 5: Stärka ledarskapet för att åstadkomma en effektiv verksamhet och konkurrenskraftiga miljöer Åtgärder  Utveckla en strategisk ledarförsörjning  Förbättra och utveckla kvaliteten i ledarskapet  Förbättra kommunikationsflödet 7 september 2014Namn Efternamn8 © Camilla Svensk

9 Strategi 2012 Utmaning 6: Förbättra villkoren för kärnverksamheten genom effektivare administrativt stöd Åtgärder  Göra uppdragen i administrationen mer attraktiva  Förstärka samarbetet mellan central och lokal administration  Effektivisera och standardisera de administrativa processerna  Utveckla strukturen för informationsförsörjning inom KI 7 september 2014Namn Efternamn9 © Camilla Svensk

10 Strategi 2012 Utmaning 7: Förbättra integrationen mellan vården, forskningen och utbildningen Åtgärder  Formulera och förverkliga en för KI och SLL gemensam strategi  Tydliggöra uppdragen inom den akademiska hälso- och sjukvårdsorganisationen  Utforma en ändamålsenlig organisation, incitamentsstruktur och ledning 7 september 2014Namn Efternamn10 © Pierre Zoetterman

11 Organisation 7 september 2014Namn Efternamn11 Rektor Ledningsgrupp Konsistorium (Universitetsstyrelse) Intern- revision Universitetsförvaltning Styrelsen för Utbildning Styrelsen för Forskarutbildning Styrelsen för Forskning Råd och nämnder Universitetsbibliotek KI Holding AB 22 institutioner

12 7 september 2014Namn Efternamn12 KI Campus Solna Institutionen för cell- och molekylärbiologi Institutionen för fysiologi och farmakologi Institutionen för lärande, informatik, management och etik Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi Institutet för miljömedicin Institutionen för neurovetenskap KI Campus Huddinge med Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Södersjukhuset Institutionen för biovetenskaper och näringslära Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik Institutionen för laboratoriemedicin Institutionen för medicin, Huddinge Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Institutionen för odontologi KI vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Danderyds sjukhus Institutionen för folkhälsovetenskap Institutionen för klinisk neurovetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Institutionen för kvinnors och barns hälsa Institutionen för medicin, Solna Institutionen för molekylär medicin och kirurgi Institutionen för onkologi-patologi

13 Personal 7 september 2014Namn Efternamn13 Årsredovisningen 2011

14 Personal 7 september 2014Namn Efternamn14 Årsredovisningen 2011

15 Personal fördelad på kategorier år 2011 7 september 2014Namn Efternamn15 Årsredovisningen 2011

16 Könsfördelning olika personalkategorier 2011 7 september 2014Namn Efternamn16 Årsredovisningen 2011

17 Fördelning av intäkter 2011 7 september 2014Namn Efternamn17 Årsredovisningen 2011

18 Fördelning av intäkter år 2011 7 september 2014Namn Efternamn18 Årsredovisningen 2011

19 Utveckling intäkter (exkl. finansiella) 7 september 2014Namn Efternamn19 Årsredovisningen 2011

20 Fördelning av kostnader år 2011 7 september 2014Namn Efternamn20 Årsredovisningen 2011

21 Kostnadsutveckling 2008 – 2011 7 september 2014Namn Efternamn21 Årsredovisningen 2011

22 Geografisk spridning 7 september 2014Namn Efternamn22

23 KIs utbildning och forskning 2011 7 september 2014Namn Efternamn23 Karolinska Universitetssjukhuset 1 330 helårsstudenter 1 218 mnkr forskning 1 143 helårsarbetskrafter Södersjukhuset 226 helårsstudenter 39 mnkr forskning 44 helårsarbetskrafter Campus Huddinge med Karolinska Universitetssjukhuset 2 940 helårsstudenter 850 mnkr forskning 1 074 helårsarbetskrafter Danderyds Sjukhus 189 helårsstudenter 33 mnkr forskning 31 helårsarbetskrafter Campus Solna 1 130 helårsstudenter 1 423 mnkr forskning 1 817 helårsarbetskrafter Forskning avser omslutning exkl. lokaler och ALF-medel.

24 Karolinska Institutet växer  Satsning för att möta framtidens behov inom forskning och utbildning  Långsiktig utvecklingsplan för Campus Solna (2020)  Fyra nya byggnader  Centrala campusmiljön bevaras  Akademiska stråket binder samman KI och nya universitetssjukhuset 7 september 2014Namn Efternamn24 © Stockholm Life © Hagastaden

25 Karolinska Institutets nya aula  90 arbetsplatser, 100 konferensplatser och hörsal för 1 000 åhörare  Nobelföreläsningar, vetenskapliga symposier, större tillställningar och konferensverksamhet  Klar sommaren 2013  Lokalyta: cirka 10 000 kvm  Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor 7 september 2014Namn Efternamn25 © Wingårdh Arkitektkontor

26 Biomedicum – framtidens laboratorium  En av Europas största medicinska forskningsanläggningar  Laboratoriefaciliteter för minst 1 500 forskare och annan personal  Byggperiod beräknas mellan 2013-2018  Lokalyta: cirka 55 000 kvm  Arkitekt: Berg Arkitektkontor och Arkitektfirmaet C.F. Møller 7 september 2014Namn Efternamn26 © Berg Arkitektkontor/Arkitektfirmaet C.F Møller

27 ”Folkhälsohuset” – ny kontorsbyggnad  Campus Solnas norra entré  700 kontorsplatser samt undervisningslokaler  Två huskroppar på sju respektive tio våningar  Hyrs av Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet  Inflyttningsklar december 2012  Lokalyta: cirka 15 000 kvm  Arkitekt: KOD Arkitekter 7 september 2014Namn Efternamn27 © KOD Arkitekter

28 Gamma, tredje huset i Karolinska Institutet Science Park  Laboratorium och kontor för innovationsverksamhet och forskning  Karaktäristiskt utseende med oval huskropp  Sju våningar hög  Länkas ihop med husen Alfa och Beta via en integrerad tvåvåningsbyggnad kallad Delta  Klar halvårsskiftet 2013  Lokalyta: cirka 8 000 kvadratmeter  Arkitekt: SWECO Architects 7 september 2014Namn Efternamn28 © Pierre Zoetterman

29 Framtidens lärandemiljöer  Satsning för att förbättra studentutrymmen på campus och i anslutning till sjukhusen  Bättre miljöer för socialt umgänge, grupparbeten och självstudier  Delar av projektet sker i samarbete med Stockholms läns landsting  Arkitekt: Tengbom, med idéer från White 7 september 2014Namn Efternamn29 © Tengbom


Ladda ner ppt "Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet Om KI."

Liknande presentationer


Google-annonser