Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vipu och den elektroniska stödansökan 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vipu och den elektroniska stödansökan 2013"— Presentationens avskrift:

1 Vipu och den elektroniska stödansökan 2013
Borgå

2 Var hittas den elektroniska stödansökan
Mavis web-sidor, Svenska, Odlarstöd, Vipu elektronisk ansökan Elektronisk identifiering, med bankkoder, mobil id eller chipförsett identitetskort. Förutsätter beviljade rättigheter från landsbygdskansliet, ansökning med blnr 405. Viputjänsten fungerar med: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari Använd alltid den nyaste uppdateringen på grund av dataskyddet och de aktuella funktionerna. Information som riktas till jordbrukarna: Vipu-broschyr har postats till alla stödtagare Facebook: Vipu – Viljelijän verkkoasiointi

3 Vipu-palvelun etusivu
Stödansökan 2013 Vipu-palvelun etusivu Vipu.mavi.fi Framsida för gårdens uppgifter Elektronisk stödansökan, blanketternas situtation Länk till e-ansökan och kartkorrigeringar

4 Funktioner i kartgränssnittet
Stödansökan 2013 Funktioner i kartgränssnittet Infofunktionen anger ett främmande basskiftes nummer och areal Hjälpmätningar kan göras med verktyget för avståndsmätning Arealmätning Radering av hjälpmätningar

5 Vattendragsregistret
Stödansökan 2013 Kartnivåer Grundvattenområden Natura-områden Vattendragsgränser Vattendragsregistret

6 Att radera kartkorrigeringar
Stödansökan 2013 Att radera kartkorrigeringar Radera korrigeringar på alla basskiften Radera kartkorrigering på valda basskiften

7 Kom ihåg Vipu-rådgivaren!
Stödansökan 2013 Kom ihåg Vipu-rådgivaren! Skiftessammandrag och inbyggda kontroller 2-årig skyldighet att bevara naturvårdsåkrar Användning av åker efter gröngödslingsvall Minimikrav två växter Mångsidigare odling Stödrättigheter Stödberättigande arealer och stödrättigheter i respektive produktionsområde Granskning av överföringar av stödrättigheter Förbindelser Granskning av bl.a. djurtäthetskrav (miljöstöd/LFA) Krav som rör miljöstödet samt gårdens tilläggsåtgärder Stöduppskattning Inkluderar förutom eurobelopp också många inbyggda kontroller som anknyter till stödhandläggningen Utbetalningstidtabell En på den föregående punkten baserad uppskattning av tidtabellerna för och beloppen av stödubetalningar

8 Skiftessammandrag och inbyggda kontroller
Stödansökan 2013 Skiftessammandrag och inbyggda kontroller Arealer enligt växtslag Skiftesspecifikation enligt växt Egen och arrenderad areal Inbyggda kontroller som startar automatiskt: Växtföljd (min. 2 växtarter) Mångsidigare odling Krav på10 % vall 3 växtslag En gröda får uppta max 40 % som måste startas separat Naturvårdsåkrar min. 2 år Gröngödslingsvallar

9 Stödansökan 2013 Stödrättigheter Till gårdsstöd berättigande areal samt arealen för stödrättgheter enligt produktions-område Till gården ankytande överföringar av stödrättigheter. I fråga om besittnings-överföringar (hyrda rättigheter) visar tillämpningen det sista giltighetsåret

10 Uppskattning av beloppet av stöd som betalas per stödansökan
Stöduppskattning Under en annan flik anges de stöd som gården skulle vara berättigad till på basis av de anmälda uppgifterna, men som inte sökts i stödansökan 101B Uppskattning av beloppet av stöd som betalas per stödansökan Många olika inbyggda kontroller – stödkalkylen anmärker om någon faktor begränsar stödet

11 Utbetalningstidtabell
Stödansökan 2013 Utbetalningstidtabell Preliminär uppskattning av utbetalnings-tidtabellen för de stöd som gården har sökt Baserar sig på de stödbelopp som stödkalkyleringen har resulterat i och på stödförvaltningens preliminära utbetalningstidtabell

12 Nyttan av och egenskaperna i den elektroniska stödansökan framhålls:
Vipu-tjänsten har omarbetats, den är lätt att använda Tidsbesparing Möjligt att logga in i Vipu-tjänsten också med bankkoder och mobilcertifikat Vipu-rådgivaren Titta igenom vilka skiften och stöd ni behandlat och skickat Stöd betalas enligt ansökan

13 Kanslier i Borgå och Liljendal Ansökan 2013
Stödansökan 2013 Ansökan 2013 Lantbrukskansliet betjänar, även då man lämnat in ansökan elektroniskt. Kartor med förändringar, skiftesdelning, gränskorrigeringar, övergår mer till elektronisk behandling. Telefon och datakontakt, med admin-möjlighet vid kanslierna. Finns det inga pappersblanketter längre? Det finns pappersblanketter, men vi hoppas att du fyller i ansökan elektroniskt. Kanslier i Borgå och Liljendal

14 NetPosti Vad är NetPosti?
Stödansökan 2013 NetPosti Vad är NetPosti? Användaren kan i stället för traditionell papperspost ta emot post via webben. Posten kommer till NetPosti och ett meddelande om detta kommer till användarens e-post. Om användaren inte läser meddelandet inom en viss tid kommer samma brev också med posten. Inga borttappade brev längre! Det är betydligt billigare att skicka post via NetPosti Tjänsten fungerar också som ett gratis arkiv för jordbrukarna i sju år.

15 Stödansökan 2013 Blanketter och guider Hur är det om jordbrukaren har glömt bort att beställa blanketter och guider? Mavi skickar inga material i efterskott. Om en jordbrukare som glömt sätta ett kryss vill ansöka om stöden på papper, kan han eller hon be kommunen skriva ut de förhandsifyllda blanketterna och eventuella kartor. Ansökningsguider eller ifyllningsanvisningar på mavi.fi. Pappersguiderna också läsas på landsbygdskansliet.

16 Ytterligare information
Stödansökan 2013 Ytterligare information En specialsakkunnig för elektronisk stödansökan, finns vid landsbygdskansliet i Borgå landsbygdsombudsman Anni Puranen, tfn Odlare: Mavi dejourerar i år, vardagar, veckoslut: 15.– –21 9–15 15.– –21 9–15 Blankettombud/rådgivare: avsedd enbart för rådgivare på numret vardagar kl. 8–10


Ladda ner ppt "Vipu och den elektroniska stödansökan 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser