Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Material för stödansökan 2014 Pia-Maria Jokipii (Tammerfors) Noora Malkamäki (Uleåborg) Susanna Jansson (Åbo)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Material för stödansökan 2014 Pia-Maria Jokipii (Tammerfors) Noora Malkamäki (Uleåborg) Susanna Jansson (Åbo)"— Presentationens avskrift:

1 Material för stödansökan 2014 Pia-Maria Jokipii (Tammerfors) Noora Malkamäki (Uleåborg) Susanna Jansson (Åbo)

2 Tidtabeller 2014 •Ansökningsguiden publiceras på mavi.fi i februari •Den elektroniska stödansökan öppnas i slutet av mars •Stödansökningsmaterialet är framme på gårdarna, i kommunerna och NTM- centralerna före slutet av mars •Ansökan slutar 30.4. 2

3 Ansökningsguide 2014 • Ändringar i guidens uppbyggnad • Djurstöden behandlas i egna guider • En webbversion av ansökningsguiden vid sidan av den tidigare pdf-versionen • Utvecklingsarbetet fortsätter för år 2015 och förbättringsförslag tas emot året om. 3

4 4

5 Försändelsernas innehåll 2014 •Fyra försändelser för den samlade stödansökan –Blankettpaket (till alla som beställt) –Paket med ansökningsguide (till alla som beställt) –Påminnelse om stödansökan (till dem som inte har beställt material) –103A stödrättighetspaket (till markägare som inte är jordbrukare) 5

6 Blankettpaket •Följebrev •101A* GÅRDSBRUKSBLANKETT •102A* BASSKIFTESBLANKETT •103A* STÖDRÄTTIGHETSBLANKETT/ SAMMANDRAG •101D* eller 455* DELAKTIGA I GÅRDSBRUKSENHETEN eller UPPDATERINGSBLANKETT •101B STÖDANSÖKAN •102B JORDBRUKSSKIFTESBLANKETT •Meddelandet Ändringar av stödrättigheternas värde *ifyllda på förhand 6

7 Innehållet i paketet med Ansökningsguide •Följebrev •Ansökningsguide •Ifyllningsanvisningar till skickade blanketter •Beredskapsguide •Guiden EU:s nötdjursbidrag (till nötgårdar) •OBS. Inte längre något separat häfte med ifyllningsanvisningar 7

8 Innehållet i påminnelsen om stödansökan •Följebrev •Påminnelse om stödansökan (Innehåller Ansökningsguidens kapitel 1.1. Nytt 2014) 8

9 103A Stödrättighetspaket Skickas till de markägare som inte är jordbrukare –Följebrev –103A* –Meddelandet Ändringar i stödrättigheternas värde 9

10 Material till samarbetsparterna Ansökningsguider skickas också i år till -NTM-centralerna -Samarbetsområdena (30 st/ samarbetsområde) -ProAgria -MTK -SLC 10

11 Blankettändringar 2014 11 Myndigheternas anteckningar på blanketterna101A, 101B, 102A, 102B och117 Slopats Registrerats av, initialer och datum Slopats Registreringen granskad av, initialer och datum. Myndigheternas anteckningar på blanketterna101A, 101B, 102A, 102B och117 Slopats Registrerats av, initialer och datum Slopats Registreringen granskad av, initialer och datum.

12 Blankettändringar 2014 12 Myndighetens anteckningar på blanketterna 101D och 102C Blanketten mottagen, datum.  Blanketten anlänt Lagts till Ärendebeteckning Slopats Dnr Slopats Registrerats av, initialer och datum Slopats Registreringen granskad av, initialer och datum.. Myndighetens anteckningar på blanketterna 101D och 102C Blanketten mottagen, datum.  Blanketten anlänt Lagts till Ärendebeteckning Slopats Dnr Slopats Registrerats av, initialer och datum Slopats Registreringen granskad av, initialer och datum..

13 Blankettändringar 2014 13 Texterna i punkten för underskrift på blanketterna har ändrats: Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om ansökningar om jordbrukarstöd eller av alla som äger gården Texterna i punkten för underskrift på blanketterna har ändrats: Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om ansökningar om jordbrukarstöd eller av alla som äger gården

14 101A Gårdsbruksblankett 14 Slopats By där stamlägenheten är belägen Stamlägenhetens namn Slopats By där stamlägenheten är belägen Stamlägenhetens namn Vägar, tvinmark och impediment  Vägar och impediment Vägar, tvinmark och impediment  Vägar och impediment

15 101A Gårdsbruksblankett 15 Slopats Utlämnande av uppgifter bemyndigande som gäller make/maka Bemyndigande som gäller sammanslutning, samfund och dödsbo Ansökan om jordbrukarstöd 2015 (beställning av material) Slopats Utlämnande av uppgifter bemyndigande som gäller make/maka Bemyndigande som gäller sammanslutning, samfund och dödsbo Ansökan om jordbrukarstöd 2015 (beställning av material)

16 101B Stödansökan 16 Slopats Försäkran om granskning enligt granskningsförteckning Slopats Försäkran om granskning enligt granskningsförteckning Lagts till Förutsättningar som sökanden ska uppfylla i fråga om nationella stöd Lagts till Förutsättningar som sökanden ska uppfylla i fråga om nationella stöd LFA och nationell tilläggsdel till LFA Slopats möjligheten att ingå ny förbindelse • Lagts till möjlighet att ingå förlängd förbindelse LFA och nationell tilläggsdel till LFA Slopats möjligheten att ingå ny förbindelse • Lagts till möjlighet att ingå förlängd förbindelse

17 101B Stödansökan 17 Texten om offentliggörandet av stöduppgifter har ändrats Lagts till Fullmakt för befullmäktigande av make/maka Lagts till Fullmakt för befullmäktigande av make/maka

18 101D Delaktiga i gårdsbruksenheten 18 Den första punkten för gårdens primära odlare Slopats Beskattningskommun, Telefon 2, Språk, Makens/makans namn om sökanden är en fysisk person, Den delaktige får LFöPL- ålderspension, Den delaktiges hemort och adress ska hemlighållas på basis av en spärrmarkering som magistraten fastställt Slopats Beskattningskommun, Telefon 2, Språk, Makens/makans namn om sökanden är en fysisk person, Den delaktige får LFöPL- ålderspension, Den delaktiges hemort och adress ska hemlighållas på basis av en spärrmarkering som magistraten fastställt Slopats Annan jordbrukare Slopats Annan jordbrukare Lagts till Mina kontaktuppgifter får lämnas ut för marknadsföringsändamål/råd givningsändamål Lagts till Mina kontaktuppgifter får lämnas ut för marknadsföringsändamål/råd givningsändamål

19 117 Anmälan om ändring av såningsarealer 19 Inlämningsdatum 16.6.2014

20 Kommunikationen om den nya programperioden •En kommunikationsplan har gjorts upp •Ambitionen är att effektivt använda olika kommunikationskanaler så att den nödvändiga informationen når samarbetsparterna, intressenterna, rådgivarna och de slutliga kunderna i tid. 20

21 Material om den nya programperioden •Merparten av guiderna och anvisningarna uppdateras •Hösten 2014 skickas en broschyr om den nya periodens stödformer till jordbrukarna •För tillfället vet vi ännu inte vilka försändelser som skickas till jordbrukarna våren 2015. 21

22 Utbildningar 2014 •En utbildningsrunda om den nya programperioden planeras i september- oktober 2014 •Information om närmare detaljer ges senare 22

23 Mer information: Blankettpostlåda, lomake@mavi.fi lomake@mavi.fi Noora Malkamäki, noora.malkamaki@mavi.finoora.malkamaki@mavi.fi Pia-Maria Jokipii, pia-maria.jokipii@mavi.fipia-maria.jokipii@mavi.fi 23


Ladda ner ppt "Material för stödansökan 2014 Pia-Maria Jokipii (Tammerfors) Noora Malkamäki (Uleåborg) Susanna Jansson (Åbo)"

Liknande presentationer


Google-annonser