Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ändringar i stödansökan 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ändringar i stödansökan 2014"— Presentationens avskrift:

1 Ändringar i stödansökan 2014
Arealbaserade stöd Landsbygdsverket/ Avdelningen för landsbygdsnäringar / Enheten för arealstöd

2 Innehåll Att rita in jordbruksskiften på kartbilagan Direktstöd
Modulering och ändringar i de maximala beloppen av direktstöd Finansiell disciplin Gårdsstöd Bidrag för proteingrödor och oljeväxter Programbaserade stöd Kompensationsbidrag (LFA) och LFA-tilläggsdel Miljöstöd Nationella stöd

3 Att rita in jordbruksskiften på kartbilagan

4 Att rita in jordbruksskiften år 2014
Jordbruksskiftena på basskiften i gemensam användning ritas in på papperskarta, andra jordbruksskiften ritas inte in De som ansöker om stöd elektroniskt lämnar också in en papperskarta över skiften i gemensam användning Ritas in på papperskarta enligt principerna för basskifteskorrigeringar Kartan lämnas till kommunen före stödansökningstidens utgång Jordbruksskiftena digitaliseras inte Kartbilagorna skannas in i det elektroniska arkivet

5 Att rita in skiften år 2015 Basskiftenas jordbruksskiften ritas in på kartan om det finns fler än ett jordbruksskifte på basskiftet 20 % av basskiftena har fler än ett jordbruksskifte Enligt planerna kan jordbruksskiftena anmälas elektroniskt i samband med stödansökan 2015

6 Varför också jordbruksskiftena på kartan?
Bygger på ECA:s (revisionsrättens) observation vid systemkontrollen år 2011 Grunderna för observationen i förordning 1122/2009 (artiklarna 6 och12) - jordbruksskiftets placering måste visas - jordbruksskiftena identifieras på ett tillförlitligt sätt Enligt ECA ger ansökningarna inte alltid den information som behövs för att lokalisera och mäta skiftena och bad att nödvändiga åtgärder ska vidtas Kommissionen har inte utfört arealkontroll efter ECAs kontroll - kommissionens kontroller leder till eventuella finansiella korrigeringar

7 Direktstöd

8 Modulering och maximalt belopp av direktstöd
Modulering tillämpas inte längre på direktstöd år 2014 Det maximala beloppet av direktstöd minskar, €  € Gårdsstödet ca 8,2 % (minskning av de enhetliga delarna, tilläggsdelarna och reserven) Tackbidraget ca 8,3 % (minskning av stödnivåerna) Stöden enligt art. 68 ca 8,3 % (minskning av stödnivåerna) Ansvarsperson: Jussi Joutsiniemi

9 Finansiell disciplin Tillämpades för första gången i fjol
Syftet är att årligen samla in medel för betydande kriser som drabbar produktion eller distribution av jordbruksprodukter. Tillämpas också när prognoserna visar att de årliga maximala beloppen av direktstöd kommer att överskridas på EU-nivå Om alla medel som samlats in för krisåtgärder inte används återbetalas de oanvända medlen till jordbrukarna (tillvägagångssättet öppet) Förslag till procentsats för minskningen före utgången av mars, beslut om procentsatsen senast I fjol var procentsatsen 2,453658

10 Finansiell disciplin Den del som överstiger 2000 euro av det sammanlagda beloppet av direktstöd som beviljas jordbrukarna skärs ner innan stöden betalas ut Gårdsstöd Bidrag för proteingrödor och oljeväxter Bidrag för stärkelsepotatis Bidrag per tacka EU:s bidrag för nötkreatur EU:s bidrag för mjölkkor Kvalitetsbidrag för slaktlamm Ansvarsperson: Jussi Joutsiniemi

11 Gårdsstöd Stödvillkoren ändras inte 2014
Utöver den ovan nämnda budgetminskningen har tilläggsdelarna för tjurar och stutar, stärkelsepotatis, mjölk och socker minskats med de procentandelar som fastställs i förordningen De enhetliga delarnas värden 2014 är: 232,51 euro/ha i region A 194,29 euro/ha i regionerna B-C1 170,33 euro/ha i regionerna C2-C4 Den behörighet att ensam underteckna blanketter som tilldelats den primära odlaren på blankett 455 gäller inte överföring av stödrättigheter (blanketterna 103A och 103B, alla ägares underskrifter eller fullmakter behövs fortfarande! Ansvarspersoner: Raija Kangassalo och Jussi Joutsiniemi (beviljande) / Kirsi Roininen (tillsyn)  frågor om tillsynen

12 Bidrag för proteingrödor och oljeväxter
Stödvillkoren ändras inte 2014 - Stödberättigande grödor på minst 10 % av åkerarealen Stödets maximala belopp är € år 2014 Stödnivån var 91,5 €/ha och den beviljade arealen ha år 2013 Ansvarspersoner: Jussi Joutsiniemi (beviljande)/ Kirsi Roininen (tillsyn)  frågor om tillsynen

13 Ansökningsförordning i mars 2014
Programbaserade stöd Ansökningsförordning i mars 2014

14 Kompensationsbidrag (LFA) och LFA-tilläggsdel
Förbindelser som upphör kan förlängas med ett år (de som ingått förbindelse år 2009), över 65-åriga får förlänga Icke stödberättigande arealer i förbindelsen bara från över 65-åriga och via ägoreglering Inga nya förbindelser år 2014 (inga fullmakter i budgeten) Förbindelserna kan delas (skilsmässa, upplösning av sammanslutning eller bolag, arvskifte eller GEV till flera) Ansvarspersoner: LFA: Antti Hietala (beviljande) / Teemu Polvi (övervakning) LFA-tilläggsdel: Lea Anttalainen (beviljande) / Anne-Maria Mettälä (övervakning)  frågor om tillsynen

15 Miljöstöd Förbindelser som upphör kan förlängas med ett år (de som ingått förbindelse år ), över 65-åriga får förlänga Vid förlängning av förbindelsen kan vissa tilläggsåtgärder ändras vid e-stödansökan eller på blankett 438 Icke stödberättigande arealer i förbindelsen bara från över 65-åriga och via ägoreglering Inga nya förbindelser år 2014 (inga fullmakter i budgeten) Förbindelserna kan delas (skilsmässa, upplösning av sammanslutning eller bolag, arvskifte eller GEV till flera) Ansvarspersoner: Markku Kuoppa-aho, Hanna Ketomäki (beviljande)  frågor om miljöstödet i allmänhet Teemu Polvi (övervakning)  frågor om övervakningen

16 Miljöspecialstöd 1/2 Förlängning av avtal
Ansökan med blankett 217 – NTM-centralen postar (också suomi.fi) Avtal som löper ut våren 2014 förlängs på ansökan med ett (1) år till våren Avtal som löper ut hösten 2014 förlängs inte. Över 65-åriga får förlänga. Stöd för placering av flytgödsel i åker kan betalas för flytgödsel som spridits senast 30.9 (avtal som löper ut på hösten) Ändringar av avtal i samband med förlängning: Ekoavtalets gårdstyp får ändras vid förlängning, inget nytt avtal. (SRf 366/ §,  fördelar med tanke på miljön) Ekoavtalet kan ersättas med ett nytt avtal om tillskottsarealen är större än 2 ha. Ansökan på blanketterna 215K eller 215E. I ett avtal om lantraser kan man lägga till djur för tilläggsåret genom att lämna in blankett 218E, man måste också komma ihåg blankett 218M, samt vid behov 254 (ska lämnas in om den inte har lämnats in förut).

17 Miljöspecialavtal 2/2 Nya specialstödsavtal Ökning av ekoavtalsarealen
Områden där en icke produktiv investering genomförts: skötsel av våtmarker och skötsel av vårdbiotoper (jordbrukare och föreningar) Nya icke produktiva investeringar går inte att söka Ökning av ekoavtalsarealen - till 2012 och 2013 års avtal kan fogas 50 % eller 2 ha med beaktande av tidigare tillskottsarealer, nytt femårigt avtal om mer än så - för års avtal kan nytt avtal ingås om tillskottsarealen är större än 2 ha Ansvarspersoner: Hanna Ketomäki, Antti Hietala, Ulla Sihto (beviljande)  frågor om stödvillkor: Teemu Polvi, Heikki Pajala, Anne-Maria Mettälä (övervakning)  frågor om övervakningen

18 Nationella stöd

19 Nationella åkerstöd Inga ändringar av stödnivåerna, stödvillkoren och andra detaljer år 2014 när det gäller allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd, hektarstöd till unga jordbrukare, nationellt stöd för sockerbeta, hektarstöd för husdjurslägenheter och stöd för specialväxter i södra Finland. Det maximala beloppet av de minimis-stöd har höjts till euro; ett lika stort anslag som i fjol torde vara disponibelt för transportstödet för sockerbeta Ansvarspersoner: Lea Anttalainen (beviljande) / Tiina Koivula, Heikki Pajala, Anne-Maria Mettälä (övervakning)  frågor om övervakningen

20 Närmare upplysningar:
Tack! Närmare upplysningar:


Ladda ner ppt "Ändringar i stödansökan 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser