Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse lokala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse lokala."— Presentationens avskrift:

1 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse lokala vs. nationella resultat Kundundersökning 2010

2 Om undersökningen Respondenter:Personer på rådgivning under 2010 (i Jobsdata) Metod:Webbaserad enkät Undersökningsperiod: 110214-110303 Antal inbjudna: XXX (nationellt: 12 556) Respondenter: XXX (nationellt: 3 354) Svarsfrekvens:XX% (nationellt: 27%)

3 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum, har du startat företag eller ej? Ja, jag har startat företag efter rådgivningen Jag hade redan startat företaget när jag kom till NyföretagarCentrum Nej, inte än, men jag planerar att starta inom ett år Nej, jag kommer inte att starta företag LokaltNationellt XX%47% XX%16% XX%27% XX%11%

4 Inom vilken bransch har du startat / planerar du att starta företag? (Nationellt inom parentes) Bank/finans Bygg/Anläggning/Fastigheter Detaljhandel Ekonomi/Juridik/Konsult- /Tjänsteföretag Försäkring Hälso/Sjukvård IT/Telekom Konsumentvaror/Drycker Kultur Läkemedel/Medicin/Kemi Lokalt X% (0%) X% (7%) X% (10%) X% (0%) X% (11%) X% (6%) X% (2%) X% (4%) X% (1%) Marknadsför./PR/Information Media/Förlag Restaurang/Hotell/Turism Skogsbruk/Jordbruk Tillverkningsind./Övr. industri Transport/Spedition Utbildning/Forskning Annan Lokalt X% (4%) X% (3%) X% (5%) X% (1%) X% (3%) X% (1%) X% (3%) X% (28%)

5 Vilken bolagsform har ditt företag / kommer ditt företag att ha? Enskild firma Handelsbolag / Kommanditbolag Aktiebolag Annan LokaltNationellt XX%69% XX%5% XX%25% XX%1%

6 Vilken omsättning hade företaget / beräknar du att företaget får första året? (urval: samtliga som startat) 0 – 100 000 kr 100 000 – 300 000 kr 300 000 – 500 000 kr 500 000 – 1 000 000 kr 1 000 000 – 1 500 000 kr 1 500 000 – 2 000 000 kr 2 000 000 kr eller mer XX%42% XX%24% XX%12% XX%4% XX%2% XX%4% LokaltNationellt

7 Hur många anställda har ditt företag? (urval: samtliga som startat) 0 anställda 1-3 anställda 4-9 anställda 10-49 anställda 50-100 anställda 101 eller fler anställda LokaltNationellt XX%42% XX%24% XX%12% XX%4% XX%2%

8 Hur många anställda har ditt företag? (urval: endast de som startat efter rådgivning) 0 anställda 1-3 anställda 4-9 anställda 10-49 anställda 50-100 anställda 101 eller fler anställda LokaltNationellt XX%79% XX%19% XX%2% XX%0%

9 Överlag, hur nöjd eller missnöjd är du med den rådgivning som du fick av NyföretagarCentrum? Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd LokaltNationellt XX%48% XX%42% XX%7% XX%3%

10 Hur stor nytta har du haft av rådgivningen du fick av NyföretagarCentrums rådgivare? Stor nytta Viss nytta Inte särskilt stor nytta Ingen nytta LokaltNationellt XX%36% XX%47% XX%13% XX%5%

11 På vilket sätt har du haft nytta av rådgivningen? (flera svar möjliga) Min affärsidé blev bättre Jag fick större förståelse för / kunskap om ekonomi och budget Jag fick en bättre helhetsbild av vad det innebär att starta och driva företag Bra som allmänt bollplank Annat, vad? (öppna svar) LokaltNationellt XX%19% XX%37% XX%53% XX%60% XX%9%

12 ”Som helt oerfaren i att starta företag har det varit värdefullt att ha NyföretagarCentrums hjälp.” ”Bra boost för självförtroendet.” ”Tack vare er har jag eget företag idag.” ”Uppmuntran och inspiration.” ”Känslan av att någon trodde på mig och min idé, tog mig på allvar, gav styrka och bättre självförtroende som i sin tur hjälpte mig att driva det hela vidare med en större entusiasm och tro på mig själv och min kapacitet än vad jag hade innan kontakten med NyföretagarCentrum.” ”Inspiration, motivation, möta andra i samma sits.” ”Energikick att träffa andra i samma situation. Inblick i olika delar av företagandet.” ”Jag fick energi och blev mer målmedveten.” ”Ovärderligt för att förstå ekonomi, bokföring, regler och fantastiskt stöd för utvecklingen av affärsidén!”

13 Har du fått annan rådgivning/utbildning/information under 2010? (flera svar möjliga) Ja, via Almi Ja, via Coompanion Ja, via IFS Ja, via Skatteverket Ja, via Startlinjen Ja, via Drivhuset Ja, via Arbetsförmedlingen Ja, via Verksamt.se Nej LokaltNationellt XX%12% XX%1% XX%0% XX%32% XX%1% XX%21% XX%22% XX%44%

14 Om du jämför med annan rådgivning/utbildning/information, hur står sig NyföretagarCentrums rådgivning jämfört med… Almi – XX (415) svar NyföretagarCentrum var mycket bättre NyföretagarCentrum var bättre Likvärdig NyföretagarCentrum var sämre NyföretagarCentrum var mycket sämre LokaltNationellt XX%14% XX%25% XX%46% XX%11% XX%4%

15 Om du jämför med annan rådgivning/utbildning/information, hur står sig NyföretagarCentrums rådgivning jämfört med… Arbetsförmedlingen – XX (709) svar NyföretagarCentrum var mycket bättre NyföretagarCentrum var bättre Likvärdig NyföretagarCentrum var sämre NyföretagarCentrum var mycket sämre LokaltNationellt XX%25% XX%33% XX%31% XX%8% XX%4%

16 Om du jämför med annan rådgivning/utbildning/information, hur står sig NyföretagarCentrums rådgivning jämfört med… Skatteverket – XX (1075) svar NyföretagarCentrum var mycket bättre NyföretagarCentrum var bättre Likvärdig NyföretagarCentrum var sämre NyföretagarCentrum var mycket sämre LokaltNationellt XX%9% XX%23% XX%49% XX%16% XX4%

17 Om du jämför med annan rådgivning/utbildning/information, hur står sig NyföretagarCentrums rådgivning jämfört med… Verksamt.se – XX (749) svar NyföretagarCentrum var mycket bättre NyföretagarCentrum var bättre Likvärdig NyföretagarCentrum var sämre NyföretagarCentrum var mycket sämre LokaltNationellt XX%9% XX%26% XX%48% XX%14% XX%3%

18 Skulle du rekommendera andra som funderar på att starta företag att gå till NyföretagarCentrum för personlig rådgivning? Ja, absolut Ja, troligen Nej, troligen inte Nej, absolut inte LokaltNationellt XX%67% XX%25% XX%6% XX%2%

19 Hur fick du först kännedom om NyföretagarCentrum? Almi Arbetsförmedlingen Banken Broschyr/info från NyföretagarCentrum Internet Kommunen Media Mässor Startlinjen/Tillväxtverket Trygghetsrådet Trygghetsstiftelsen Verksamt.se Vänner/bekanta LokaltNationellt XX%3% XX%27% XX%3% XX%5% XX%18% XX%4% XX%6% XX%2% XX%1% XX%4% XX%0% XX%2% XX%26%

20 Är du man eller kvinna: Man Kvinna LokaltNationellt XX%43% XX%57% LokaltNationellt XX%82% XX%18% Var är du född? I Sverige Utanför Sverige

21 Hur gammal var du när du var på NyföretagarCentrum för rådgivning? Upp till 25 år 26-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61 år eller äldre lokaltNationellt XX%9% XX%10% XX%26% XX%30% XX%20% XX%6%


Ladda ner ppt "Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse lokala."

Liknande presentationer


Google-annonser