Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Migration. Ali (Alibi) ”Om du har en trädgård och ett bibliotek saknar du ingenting” (Marcus Tulius Cicero 106 f.Kr-43 f.Kr)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Migration. Ali (Alibi) ”Om du har en trädgård och ett bibliotek saknar du ingenting” (Marcus Tulius Cicero 106 f.Kr-43 f.Kr)"— Presentationens avskrift:

1 Migration

2 Ali (Alibi)

3 ”Om du har en trädgård och ett bibliotek saknar du ingenting” (Marcus Tulius Cicero 106 f.Kr-43 f.Kr)

4 Bibliotekslagen 1996: Bibliotekslagen 8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 2004: Bibliotekslagen 5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 1. de nationella minoritetsspråken, 2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 3. lättläst svenska.

5 Mångspråkig biblioteksservice Varför? Vad har hänt de senaste decennier?

6 Det mångkulturella manifestet Vems perspektiv utgår IFLA:s utsagor från? Maktrelationer Bevarande: kulturarv, vems kulturarv? Hur bevarandet ska ske? ”Till för alla” vadå? Personalsammansättning Motsättningar i utsagor

7 Medieurval

8 Artikel 19 FN:s konvention om mänskliga rättigheter Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

9 CYC4LIB

10 …och IDAG Är manifestet samtida och idag gällande? Hur Sverige kan implementera manifestet? Vad är biblioteksföreningens roll i mångkulturfrågor? Vad arbetar bibliotekshögskolorna med dessa frågor?

11 Tack!


Ladda ner ppt "Migration. Ali (Alibi) ”Om du har en trädgård och ett bibliotek saknar du ingenting” (Marcus Tulius Cicero 106 f.Kr-43 f.Kr)"

Liknande presentationer


Google-annonser