Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kira Berg www.lansbibliotekostergotland.se Länsbibliotek Östergötland 2012-01-20 K2, Östsam Mot ett informationssamhälle för alla…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kira Berg www.lansbibliotekostergotland.se Länsbibliotek Östergötland 2012-01-20 K2, Östsam Mot ett informationssamhälle för alla…"— Presentationens avskrift:

1 Kira Berg www.lansbibliotekostergotland.se Länsbibliotek Östergötland 2012-01-20 K2, Östsam Mot ett informationssamhälle för alla…

2 …i ett annat perspektiv… Nästan halva svenska folket känner sig inte delaktiga i det nya informationssamhället… (World Internet Institute 2010)

3 …i en annan del av Sverige… en växande digital klyfta = 1 av 4 1,5 miljoner använder aldrig internet Hälften av dem är över 55 år 1,5 millioner använder endast enstaka tjänster 

4 Digitalt medborgarskap  Du måste ha en e-postadress för att kunna söka arbete…  Försäkringskassan ger snabbare svar om du använder nättjänsten…  Gratis att betala räkningen på webben, men kostar pengar i banklokalen…  Tågbiljetten är billigare att beställa på nätet…  Anmälan till barnomsorgen görs på webben…  Bostadsbolag annonserar ut sina bostäder först på nätet…  Barnens provschema finns på skolans hemsida…

5 ”Det är bra för hjärnan att lära sig Internet, man kanske lever längre då.” Gun 78 år i Mjölby

6 1+1=3  Biblioteken kan vara ”vägen in”  Studiecirklarna ger mervärde  Samordning av resurser och kompetens, lokalt utbud ökar  Tillgång till lokaler, material, teknik och digitala resurser

7

8 Svenskarna och Internet 2011  69% av befolkningen använder Internet dagligen (2003: 25%)  12-44 år: 90% • 50% av treåringarna använder Internet ibland  52% över 12 år är med i sociala nätverk (ökar 10% per år)  16-25 år: 96%  Ökar mest: 66-75 år (8%  25%)

9 Digitalt utanförskap  1,33 milj använder inte Internet (2010: 1,5 milj)  40% av användarna är ”försiktiga och restriktiva” (äldre) • Låg aktivitet  E-post  Tidningen • Inte underhållning • Inte sociala medier

10 Mobilanvändning 2011  97% av svenskarna har mobil  SMS:ar 85%  MMS:ar 54%  36% går online  16-25 år: 66% (2010: 33%)  12-15 år: 45% (2010: 19%)  Daglig nätanvändning bland de med tillgång:  16-35 år: 42% (2010: 5%)  27% har en smartphone (2010: 22%)  9% delar geoposition (2010: 9%)

11 Bibliotekets uppdrag § 11

12 Ur Bibliotekslagen  ”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.  Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.  Varje kommun skall ha folkbibliotek. Bibliotek och biblioteks­ huvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka.  Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. ” 12

13  ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.”  ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.”

14 Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland  Goda livsvillkor för regionens invånare  Regionens invånare ska ha goda förutsättningar att i alla livsskeden och i alla livsroller tillvarata sina förmågor och forma sina liv. Detta gäller arbete, utbildning, fritid, social samvaro, boendemiljöer, levnadsvanor, kulturverksamhet, m.m, för alla människor, oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning och bakgrund.

15 Strategi 6  Digital delaktighet  Den digitala informationshanteringen har skapat stora möjligheter men det finns grupper i samhället som delvis står utanför denna förändring. Regionens bibliotek kan bidra till att underlätta användningen av digitala tjänster och kan även utnyttjas som informationscentra samt stödpunkter för distansstudier.

16 Strategi 6  Rekommendation 6:9  Ökad inkludering  Kulturens och folkbildningens arenor ger människor förutsättningar att vara delaktiga i offentligt samtal om hur livet och samhället fungerar och om vilka utmaningar och möjligheter som finns i Östergötland. I arbetet att främja ett aktivt medborgarskap är bibliotek och folkbildningsorganisationer viktiga. T ex för att minska den digitala klyfta som finns i samhället.

17 Strategi 6  Rekommendation 6:10  Gör biblioteken till informationsnoder.  Kommunerna och Regionförbundet rekommenderas att utnyttja och stärka biblioteken som informationsnoder.  Biblioteken har en unik ställning med en stark demokratisk prägel.  Utnyttja biblioteken för att minska den digitala klyftan, fungera som stödjepunkter för distansstudier och samhällsinformation.

18 Strategi 6  Rekommendation 6:11  Tillvarata folkbildningsorganisationerna för att stärka medborgarskapet och en rik fritid.  Kommunerna, Landstinget och Regionförbundet rekommenderas att stärka en vidareutveckling av folkbildningsorganisationerna för att främja inkludering, delaktighet och berika invånarnas liv.

19 Digital Agenda  It-ministern Ann-Karin Hatt  It i människans tjänst  Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter  Digitaliseringskommission  Målet uppfylls  Analysera och identifiera möjligheter  Samverka med myndigheter, privata aktörer och organisationer  Turne, start Örebro 11 jan, Malmö, Kalmar  Länsstyrelsen i Örebro, uppdrag skapa exempel regional agenda  Digital Agenda, Region – Kommun  Signatärer

20  Inriktningsmål 2013  Kommun Invånare 2011 Andel/K:n  Boxholm 5221 121  Finspång 20747 483  Kinda 9762 227  Linköping 1464163408  Mjölby 25856 602  Motala 41955 977  Norrköping 130050 3027  Söderköping 14024 326  Vadstena 7391 172  Valdemarsvik 7760 181  Ydre 3672 85  Åtvidaberg 11504 268  Ödeshög 5284 123

21 Önskelista  Kontaktpolitiker-bibliotek  Inbjudan till Kommunfullmäktige  Get Online week 26-30 mars – politisk medverkan

22 Jag tror på framtiden, jag skall tillbringa resten av mitt liv där!


Ladda ner ppt "Kira Berg www.lansbibliotekostergotland.se Länsbibliotek Östergötland 2012-01-20 K2, Östsam Mot ett informationssamhälle för alla…"

Liknande presentationer


Google-annonser