Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IFLA:s internetmanifest och integritet Konferensen Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest Stockholm den 19 mars 2014 Caroline Fellbom Franke, jurist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IFLA:s internetmanifest och integritet Konferensen Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest Stockholm den 19 mars 2014 Caroline Fellbom Franke, jurist."— Presentationens avskrift:

1 IFLA:s internetmanifest och integritet Konferensen Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest Stockholm den 19 mars 2014 Caroline Fellbom Franke, jurist cff@biblioteksforeningen.org www.biblitoteksforeningen.org

2 IFLA-texter som tar upp integritet • IFLA:s internetmanifest, 2002 • Glasgowdeklarationen, 2002 • IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet, 1999 • IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister, 2012

3 Integritet Art 19 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Personuppgiftslagen Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400): 40 kap 3 § - sekretess i biblioteksverksamhet 12 kap 1-3 §§ - sekretess i förhållande till enskild resp. vårdnadshavare Föräldrabalken 6 kap 11 § - vårdnadshavarens rätt och skyldighet

4 OSL om bibliotek 40 kap 3 § Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

5 URV om integritet Internetfilter på bibliotekens datorer Bibliotekens koppling till kommunens IT-miljö – krav på identifikation? Barns lån, målsman och sekretess Krävs målsmans intyg för barns internetsurfande? Utlämning av låntagares namn eller surfhistorik


Ladda ner ppt "IFLA:s internetmanifest och integritet Konferensen Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest Stockholm den 19 mars 2014 Caroline Fellbom Franke, jurist."

Liknande presentationer


Google-annonser