Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredning Ju 2013:13 ”En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredning Ju 2013:13 ”En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg”"— Presentationens avskrift:

1 Utredning Ju 2013:13 ”En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg”

2 Utredning tillsatt ”En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg” Kommittédirektiv beslutades den 29 augusti 2013 Utredning tillsatt, Ju 2013:13

3 Utredning tillsatt Särskild utredare: Svante O Johansson, fr.o.m. 2013-08-29 Sekreterare: Mirja Högström, fr.o.m. 2013-09-16 Biträds av expertgrupp

4 Uppdrag, del I Ett svenskt tillträde till COTIF 1999 Utredaren ska:  lämna underlag för bedömningen av frågan om svenskt tillträde till COTIF 1999 och lämna förslag till ställningstagande  föreslå de lagändringar som behövs för att COTIF 1999 ska kunna tillträdas eller som i övrigt bedöms lämpliga i samband med ett tillträde

5 Uppdrag, del II Den civilrättsliga regleringen av inrikes gods- och persontransporter Utredaren ska:  göra en översyn av lagstiftningen om inrikes transporter och föreslå ändringar för att uppnå ett modernt regelverk

6 Uppdrag, del II En mer vidsträckt regressrätt innefattande även inrikes trafik Utredaren ska:  analysera konsekvenserna av regressrätt (mer vidsträckt än i COTIF 1999) gentemot infrastrukturförvaltaren. Om vidsträckt regressrätt är lämplig, ska förslag till utformning lämnas

7 Redovisning av uppdrag Delbetänkande senast den 29 maj 2014 gällande svenskt tillträde till COTIF 1999 och nödvändiga lagändringar I övrigt redovisning senast den 27 februari 2015


Ladda ner ppt "Utredning Ju 2013:13 ”En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg”"

Liknande presentationer


Google-annonser