Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÄRGER Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÄRGER Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom."— Presentationens avskrift:

1 FÄRGER Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

2 GUL SYN SMAK DOFT Vi planterar kärnor och frön från gula frukter
och blommor. Vi upplever gula frukter och grönsaker med med våra sinnen. SYN SMAK DOFT Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

3 ORANGE Höstens färg är orange.
Vi använder naturen som inspirationskälla. Vi plockar löv, målar och äter en och annan apelsin. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

4 RÖD När julen närmar sig flyttar lilltomten in...
Vi bakar, pysslar, sjunger och tänder ljus. Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.

5 BLÅ Vinter och kallt, färgerna är vita och blå…
Vi upplever och utforskar vattnets olika former. Snö Is Flytande Ånga Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

6 LILA Blandar man rött och blått blir det LILA.
Vi experimenterar och undersöker färgernas samspel och förändring. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker.

7 GRÖN Våren anländer och färgerna kommer tillbaka.
Det spirar och gror och vi undersöker naturens förvandling. Blandar man gult och blått blir det GRÖNT. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

8 Länkar - läs mer http://www.ur.se/omfarg/ Sida från UR om färger
Många fina idéer om praktiskt arbete med olika teman i förskolan. Länksida för skolans och förskolans värld med många olik ämnen representerade i länkburkar. Lpfö -98 rev. 2010

9 Källor Alla bilder är hämtade från Clip Art.
Texterna i de vänstra hörnen är alla hämtade från förskolans läroplan, LPFÖ-98 rev 2010.


Ladda ner ppt "FÄRGER Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom."

Liknande presentationer


Google-annonser