Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upptäck Naturvetenskap i förskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upptäck Naturvetenskap i förskolan"— Presentationens avskrift:

1 Upptäck Naturvetenskap i förskolan
Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan Upptäck Naturvetenskap i förskolan Karin Persson- Gode Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan

2 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan

3 Läroplanen för förskolan, Lpfö-98
Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan 3

4 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan
Händelsepapper Det här tror jag händer Det här hände Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan 4

5 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan
Upptäcka Upplev: hitta något du blir intresserad av Undersök: Vad kan du göra med det? Utforska: En djupare undersökning av flera av fenomenets funktioner Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan 5

6 Wynne Harley, ”Våga språnget” 1996
Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan Wynne Harley, ”Våga språnget” 1996 1) Se till att det finns rikligt med material att arbeta med. (Det mesta materialet som tjänar de här syftena är billigt) 2) Försäkra dig om att det är material som väcker barnens intresse (Lyssna till dem och studera dem så du vet vad som intresserar dem) 3)Skapa en miljö där barnen känner sig fria att börja leka 4) Avlägsna allt i klassrummet som tycks vara i vägen för denna lek. 5) Skapa en situation som underlättar leken, en utmaning, en uppgift, gärna något som barnen kan ta itu med som grupparbete 6) Prat är tillåtet! Uppmana barnen att tala om vad de gör, både med varandra och med dig. Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan 6

7 Regeringens förslag till förtydligande i Läroplanen för förskolan
Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan Regeringens förslag till förtydligande i Läroplanen för förskolan ”I förskolan ska barnen uppmuntras att experimentera och undersöka olika fenomen och tekniska företeelser med de vuxna som medforskare. Genom att undersöka och experimentera får barnen en första bekantskap med det kreativa arbetssätt som karaktäriserar ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan handla om att observera, sortera, formulera hypoteser, göra förutsägelser, arrangera experiment och dra slutsatser av dessa och också att använda sig av redskap och konstruera.” Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan 7

8 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan
Litteratur och texter Persson- Gode (2008) Upptäck Naturvetenskap i förskolan (Natur och Kultur) Persson- Gode (2006) Reflektioner och vulkanutbrott, en studie om hur förskolebarn resonerar kring naturvetenskapliga experiment Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan

9 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan
Pramling, I (1988): Att lära barn lära. Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis. Harley W (1996): Våga språnget, Almqvist och Wiksells förlag Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan

10 Experiment: vad flyter var?
Material: en behållare, sirap, vatten, olja, saker att lägga i behållaren t.ex. en bit stearin, en lerklump, olika fruktbitar, grönsaksbitar, plastpärlor, sten, kork, blyertspenna, suddigum. Häll i de tre vätskorna i den stora behållaren. Låt barnen välja något att släppa ner i vätskorna, och be dem om en hypotes: var flyter det du väljer? Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan

11 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan
Den flygande tepåsen Material: en Lipton- tepåse (vanligt, svart te, frukt-te påsarna är inte säkert att de flyger.), tändsticka, en bricka Saga i Sammanfattning: det var en gång en liten .. som bodde… En dag fick han/hon för sig att han/hon ville flyga raket. Han/hon byggde en raket tillsammans med sina kompisar. (ställ tepåsen på brickan.) De räknade tillsammans från 10-1, men raketen ville inte lyfta. Den är för tung! Vi måste ta bort ytterhöljet! (Tag bort pappret runt tepåsen) Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan

12 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan
De räknade igen från Raketen morrade litet, men ville inte flyga. En smart kompis kom på att det räcker med så mycket drivmedel som finns i själva raketen. Vi tar bort tanken och slangen! (Tag bort den lilla ”flärpen” och snöret på tepåsen.) Raketen vill fortfarande inte flyga! Nu får rymdresenären inse att alla saker som han/hon stuvat in i raketen måste bort! Alla tidningar, kramdjur etc, kan inte få följa med! (tag bort metallclipset, töm tepåsen på innehåll, fäll upp tepåsen och ställ upp den som en cylinder på brickan.) Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan

13 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan
Nu säger en kompis: vi måste tända eld också! ELD säger rymdresenären?? Då törs inte jag åka! Kompisarna bestämmer sig för att försöka få raketen att lyfta i alla fall! SÅ: de räknar 10-1 och tänder eld på raketen uppe i toppen. (Allt eftersom tepås-raketen brinner ner så blir påsen lättare, tillslut blir den så lätt att den lyfter- förhoppningsvis. Alla tepåsar kan inte flyga- men Liptons originalte brukar oftast vara snällt.) Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan

14 Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan
Ägghiss/ potatishiss Material: en behållare, ett rått ägg/ en rå potatis, vatten, salt Häll vatten i behållaren. Ju mer vatten, desto mer salt kommer att behövas sedan. Lägg i ägget/potatisen. Hur reagerar den i vattnet, flyter eller sjunker den? Salta! (till 7 dl vatten går det åt minst 1 dl salt.) Vad händer med ägget/potatisen? Varför? Saltet ändrar vattnets bärkraft- med hjälp av saltet kan ägget/potatisen flyta! Karin Persson- Gode Upptäck Naturvetenskap i förskolan


Ladda ner ppt "Upptäck Naturvetenskap i förskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser