Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 7 November 2008/Leif Carlsson Trygghet och sociala relationer Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Liv & hälsa 2008 Liv & hälsa 2000,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 7 November 2008/Leif Carlsson Trygghet och sociala relationer Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Liv & hälsa 2008 Liv & hälsa 2000,"— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 7 November 2008/Leif Carlsson Trygghet och sociala relationer Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Liv & hälsa 2008 Liv & hälsa 2000, 2004 och 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

2 Fråga 79, ålder och kön Fråga 79 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som under de 12 senaste månaderna en eller flera gånger sökt vård eller tandvård på grund av olycksfall Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

3 Fråga 81, ålder och kön Fråga 81 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som under de 12 senaste månaderna en eller flera gånger blivit utsatt för avsiktligt våld eller misshandel Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

4 Fråga 84, ålder och kön Fråga 84 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som "Ibland" eller "Ofta" avstår från att gå ut på grund av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

5 Fråga 85, ålder och kön Fråga 85 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som "Någon gång" eller "Flera gånger" upplevt sig behandlad på ett nedlåtande sätt under de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

6 Fråga 88, ålder och kön Fråga 88 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som "Ibland" eller "Ofta" blev nedlåtande behandlad under sin uppväxt, t.ex. i skolan eller i hemmet Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

7 Fråga 89, ålder och kön Fråga 89 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som "Någon gång" eller "Flera gånger" upplevt att någon visat sin uppskattning under de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

8 Fråga 91, ålder och kön Fråga 91 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som "Någon gång" eller "Flera gånger” upplevt stolthet under de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

9 Fråga 92, ålder och kön Fråga 92 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som "Någon gång" eller "Flera gånger" upplevt att ha fått sin heder kränkt av någon under de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

10 Fråga 93, ålder och kön Fråga 93 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som "Någon gång" eller "Flera gånger" upplevt att någon uttryckt sig nedsättande under de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

11 Fråga 94, ålder och kön Fråga 94 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som "Någon gång" eller "Flera gånger" upplevt att blivit till åtlöje inför andra av någon under de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

12 Fråga 95, ålder och kön Fråga 95 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som "Någon gång" eller "Flera gånger" upplevt sig ignorerad av någon i omgivningen under de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

13 Fråga 96, ålder och kön Fråga 96 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som "Någon gång" eller "Flera gånger" upplevt att någon uttryckt sig positivt under de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

14 Fråga 97, ålder och kön Fråga 97 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som "Helt säkert" eller "Troligen" har någon eller några personer i sin omgivning som kan ge personligt stöd i händelse av personliga problem eller kriser Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

15 Fråga 98, ålder och kön Fråga 98 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som "Helt säkert" eller "Troligen" har någon eller några personer i sin omgivning som kan hjälpa till med inköp och matlagning vid sjukdom Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

16 Fråga 99, ålder och kön Fråga 99 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som "Helt säkert" eller "Troligen" har någon eller några personer i sin omgivning som kan hjälpa till vid flytt till annan bostad Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

17 Fråga 101A, ålder och kön Fråga 101A Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har "Mycket stort" eller "Ganska stort" förtroende för hälso- och sjukvården Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

18 Fråga 101B, ålder och kön Fråga 101B Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har "Mycket stort" eller "Ganska stort" förtroende för skolan Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

19 Fråga 101C, ålder och kön Fråga 101C Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har "Mycket stort" eller "Ganska stort" förtroende för barnomsorgen Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

20 Fråga 101D, ålder och kön Fråga 101D Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har "Mycket stort" eller "Ganska stort" förtroende för äldreomsorgen Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

21 Fråga 101E, ålder och kön Fråga 101E Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har "Mycket stort" eller "Ganska stort" förtroende för socialtjänsten Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

22 Fråga 101F, ålder och kön Fråga 101F Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har "Mycket stort" eller "Ganska stort" förtroende för Försäkringskassan Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

23 Fråga 101G, ålder och kön Fråga 101G Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har "Mycket stort" eller "Ganska stort" förtroende för Arbetsförmedlingen Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

24 Fråga 101H, ålder och kön Fråga 101H Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har "Mycket stort" eller "Ganska stort" förtroende för fackföreningarna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

25 Fråga 101I, ålder och kön Fråga 101I Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har "Mycket stort" eller "Ganska stort" förtroende för polisen Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

26 Fråga 101J, ålder och kön Fråga 101J Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har "Mycket stort" eller "Ganska stort" förtroende för domstolarna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

27 Fråga 101K, ålder och kön Fråga 101K Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har "Mycket stort" eller "Ganska stort" förtroende för politikerna i kommunen Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

28 Fråga 101L, ålder och kön Fråga 101L Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har "Mycket stort" eller "Ganska stort" förtroende för politikerna i landstinget Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

29 Fråga 101M, ålder och kön Fråga 101M Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har "Mycket stort" eller "Ganska stort" förtroende för Riksdagen Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

30 Fråga 101N, ålder och kön Fråga 101N Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har "Mycket stort" eller "Ganska stort" förtroende för Regeringen Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

31 Fråga 101O, ålder och kön Fråga 101O Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har "Mycket stort" eller "Ganska stort" förtroende för politikerna i EU-parlamentet Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

32 Fråga 102A, ålder och kön Fråga 102A Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som röstade i kommunvalet 2006 Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

33 Fråga 102B, ålder och kön Fråga 102B Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som röstade i landstingsvalet 2006 Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

34 Fråga 102C, ålder och kön Fråga 102C Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som röstade i riksdagsvalet 2006 Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år


Ladda ner ppt "Kapitel 7 November 2008/Leif Carlsson Trygghet och sociala relationer Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Liv & hälsa 2008 Liv & hälsa 2000,"

Liknande presentationer


Google-annonser