Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rudolf Antoni SOM-institutet Göteborgs universitet Teatern i samhället.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rudolf Antoni SOM-institutet Göteborgs universitet Teatern i samhället."— Presentationens avskrift:

1 Rudolf Antoni SOM-institutet Göteborgs universitet Teatern i samhället

2 20 år av förändring

3 Vad svenska folket oroar sig för

4 Åsikt om det svenska EU-medlemskapet

5 Nöjd med demokratin (procent)

6 Avveckla eller använda kärnkraften 1986-2008

7 Nya vanor

8 Tekniktillgång i hushållet

9 Morgontidningsläsning och prenumeration

10 Nyhetskonsumtion bland universitetsstudenter 2000-2008

11

12

13 Regelbundna alkoholvanor

14 Från 80-tal till 00-tal Teaterpubliken under 20 år

15 Teaterbesök 1989-2008 (procent) Kommentar: Minst någon gång under de senaste 12 månaderna Antal svar 2008: 3197

16 Kön - Teaterbesök 1989-2008 (procent) Kommentar: Minst någon gång under de senaste 12 månaderna Antal svar 2008: 3197

17 Ålder - Teaterbesök 1989-2008 (procent) Kommentar: Minst någon gång under de senaste 12 månaderna Antal svar 2008: 3197

18 Utbildning - Teaterbesök 1989-2008 (procent) Kommentar: Minst någon gång under de senaste 12 månaderna Antal svar 2008: 3197

19 Subjektiv klass - Teaterbesök 1989-2008 (procent) Kommentar: Minst någon gång under de senaste 12 månaderna Antal svar 2008: 3197

20 Källa: Riks-SOM 2008 Förhållandet mellan teaterbesök och teknik (procent)

21 Källa: Riks-SOM 2008 Förhållandet mellan teaterbesök och teknik (procent)

22 Attityder och värderingar hos teaterpubliken och andra grupper

23 Teaterpubliken DEFINITION Människor som har gått på teater minst fyra gånger det senaste året. Detta ger ett underlag på 10 procent av befolkningen

24 Kyrkobesökare DEFINITION Människor som har besökt gudstjänst eller annat religiöst möte minst en gång i månaden det senaste året. Detta ger ett underlag på 8 procent av befolkningen

25 Dataspelare DEFINITION Människor som har spelat dator- TV-spel flera gånger i veckan det senaste året. Detta ger ett underlag på 8 procent av befolkningen

26 Idrottspubliken DEFINITION Människor som har gått på fotboll/ishockey minst någon gång i månaden det senaste året. Detta ger ett underlag på 15 procent av befolkningen

27 Aktiehandlare DEFINITION Människor som har handlat med aktier minst fyra gånger det senaste året. Detta ger ett underlag på 9 procent av befolkningen

28 Biblioteksbesökare DEFINITION Människor som har besökt bibliotek minst någon gång i veckan det senaste året. Detta ger ett underlag på 8 procent av befolkningen

29 Politiskt engagerade DEFINITION Människor som är medlemmar i något politiskt parti inkl kvinno-/ ungdomsförbund. Detta ger ett underlag på 8 procent av befolkningen

30 Politisk opinion

31 Intresse för politik (procentbalans) Kommentar: procentbalansen anger andelen intresserade minus andelen ointresserade. Skalan går från +100 till -100. Källa: Riks-SOM 2008

32 Nöjd med demokratin i Sverige (procentbalans) Kommentar: procentbalansen anger andelen nöjda med demokratin minus andelen missnöjda. Skalan går från +100 till -100. Källa: Riks-SOM 2008

33 Åsikt om det svenska medlemskapet i EU (procentbalans) Kommentar: procentbalansen anger andelen positiva minus andelen negativa. Skalan går från +100 till -100. Källa: Riks-SOM 2008

34 Ideologisk vänster-/högerposition (procent/procentbalans) Kommentar: procentbalansen anger andelen klart eller något till höger minus andelen klart eller något till vänster. Skalan går från +100 till -100. Källa: Riks-SOM 2008

35 Bästa parti (procent) Källa: Riks-SOM 2008

36 Andel sympatisörer för Sverigedemokraterna samt andra partier som ej är representerade i riksdagen (procent) Källa: Riks-SOM 2008

37 Förtroende

38 Förtroende för regeringen (procentbalans) Kommentar: procentbalansen anger andelen med stort förtroende minus andelen med litet förtroende. Skalan går från +100 till -100. Källa: Riks-SOM 2008

39 Förtroende för storföretagen (procentbalans) Kommentar: procentbalansen anger andelen med stort förtroende minus andelen med litet förtroende. Skalan går från +100 till -100. Källa: Riks-SOM 2008

40 Förtroende för Svenska Kyrkan (procentbalans) Kommentar: procentbalansen anger andelen med stort förtroende minus andelen med litet förtroende. Skalan går från +100 till -100. Källa: Riks-SOM 2008

41 Förtroende för kungahuset (procentbalans) Kommentar: procentbalansen anger andelen med stort förtroende minus andelen med litet förtroende. Skalan går från +100 till -100. Källa: Riks-SOM 2008

42 Förtroende för forskning (procentbalans) Kommentar: procentbalansen anger andelen med stort förtroende minus andelen med litet förtroende. Skalan går från +100 till -100. Källa: Riks-SOM 2008

43 Åsikter om förslag i den politiska debatten

44 Förslag – Minska den offentliga sektorn (procentbalans) Kommentar: procentbalansen anger andelen som anser att det är ett bra förslag minus andelen som anser att det är ett dåligt förslag. Skalan går från +100 till -100. Källa: Riks-SOM 2008

45 Förslag – Ta emot färre flyktingar i Sverige (procentbalans) Kommentar: procentbalansen anger andelen som anser att det är ett bra förslag minus andelen som anser att det är ett dåligt förslag. Skalan går från +100 till -100. Källa: Riks-SOM 2008

46 Förslag – Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan kvinnor och män (procentbalans) Kommentar: procentbalansen anger andelen som anser att det är ett bra förslag minus andelen som anser att det är ett dåligt förslag. Skalan går från +100 till -100. Källa: Riks-SOM 2008

47 Förslag – Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen tillväxt (procentbalans) Kommentar: procentbalansen anger andelen som anser att det är ett bra förslag minus andelen som anser att det är ett dåligt förslag. Skalan går från +100 till -100. Källa: Riks-SOM 2008

48 Förslag – Inför republik med vald president (procentbalans) Kommentar: procentbalansen anger andelen som anser att det är ett bra förslag minus andelen som anser att det är ett dåligt förslag. Skalan går från +100 till -100. Källa: Riks-SOM 2008

49 Livsstil och värderingar

50 Källa: Riks-SOM 2008 Intresse för miljöfrågor (medelvärde 0-10)

51 Källa: Riks-SOM 2008 Intresse för sport (medelvärde 0-10)

52 Källa: Riks-SOM 2008 Intresse för kultur (medelvärde 0-10)

53 Viktiga värden i livet - del 1 (procent mycket viktigt) Källa: Riks-SOM 2008

54 Viktiga värden i livet - del 2 (procent mycket viktigt)

55 Tillit till andra människor (procent) Källa: Riks-SOM 2008

56 Självuppskattad hälsa (medelvärde) Källa: Riks-SOM 2008 Kommentar: Skalan går egentligen från 0 till 10. Här visas endast den del av skalan inom vilken variansen ryms, det vill säga från 7 till 8 procent.

57 Nöjd med livet (procent ”Mycket nöjd”) Källa: Riks-SOM 2008

58 Sammanfattning - Teatern i samhället •Teatern som upplevelse är fortsatt väl förankrad i det svenska samhället •Nära hälften av befolkningen går åtminstone på någon föreställning om året (42 procent) •Men trenden är svagt vikande. Framförallt är det i de besöksintensiva grupperna högutbildade och akademiker/högre tjänstemän som andelen besökare har minskat

59 Sammanfattning – Publiken idag •Det finns inget som tyder på att teknikinnehav, internetanvändning och nedladdning negativt påverkar teaterbesöken •Tvärtom finns det betydligt fler frekventa teaterbesökare bland nedladdare än bland de som aldrig laddar ner. Också bland de som tankar hem böcker finns det klart fler frekventa teaterbesökare än snittet •Det finns även ett mycket tydligt positivt samband mellan biobesök och teaterbesök. Det är med andra ord en grupp som söker flera olika sorters underhållning utanför hemmet

60 Sammanfattning – Vilka är publiken? •Teaterpubliken är betydligt mer politiskt engagerad än genomsnittet •Utöver ett uttalat intresse för kulturfrågor så är de också mer intresserade av miljöfrågor än andra grupper. De är ideologiskt mer till höger än snittet och mer välvilligt inställda till EU •De tycks överlag mer medkännande och har en öppnare inställning än allmänheten avseende exempelvis jämlikhet och flyktingpolitik •Teaterpubliken värderar fred, jämlikhet och vänskap högre än andra •Dessutom litar teaterpubliken mer på sina medmänniskor, de upplever sig ha bättre hälsa än många andra och tillhör de som är mest nöjda med sina liv


Ladda ner ppt "Rudolf Antoni SOM-institutet Göteborgs universitet Teatern i samhället."

Liknande presentationer


Google-annonser