Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ARBETE.  Omvärldsbevakare  Nya ideér och intryck  Färdiga bra exempel, implementering  Nätverksbyggande – strategiska allianser  Delge erfarenheter,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ARBETE.  Omvärldsbevakare  Nya ideér och intryck  Färdiga bra exempel, implementering  Nätverksbyggande – strategiska allianser  Delge erfarenheter,"— Presentationens avskrift:

1 ARBETE

2  Omvärldsbevakare  Nya ideér och intryck  Färdiga bra exempel, implementering  Nätverksbyggande – strategiska allianser  Delge erfarenheter, utbyte  Lobbyverksamhet gentemot EU  Regioners inflytande och makt  Inte alltid nationens åsikter  Bygga varumärket-internationellt intresse  Stärka Norrbottens position

3  AER – 3 kommiteér - 250 regioner  CPMR – 6 Geografiska kommissioner  Atlantic Arc – Balkan and Black sea – Islands – Intermediterranean – Baltic sea – North Sea - 191 regioner  NSPA – 14 regioner i tre länder  SERN – konkreta projekt på gräsrotsnivå  Regionkommittén – 344 ledamöter  Nordkalottrådet - Nordland-Troms-Finnmark-Finska Lappland- Norrbotten  Europaforum Norra Sverige

4

5

6  Öppna möten – den som kommer har inflytande  Demokratiska spelregler – stort inflytande från ledning/ordförande/secretariat  Den som är förberedd – får ofta igenom sitt  Språkkunskaper har stor betydelse  Tolkning endast till ”huvudspråken”  Tålamod – resultatet långt senare  Coffebreaks kan ge mycket mer än formella kontakter – mingel  ALLTID LANDSTINGETS ÅSIKTER/POLICY!

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22  Direkt påverkan avseende skrivningar om transportnätverken i Norra Europa  Påverkan avseende betydelsen av, och villkoren för glest befolkade regioner i kallt klimat  Påverkan avseende betydelsen av uthållig miljöpolicy och gemensamt utbyte av bra exempel (More4energy)  Påverkan avseende AER policy för elbilar, energibesparing och uthållig grön energiproduktion  Nätverks- och kontaktbyggande mellan inhemska och utländska energiföretag, betydelsen av en regional policy  Biogas och ”waste” som energikälla  Norrbotten känt som uthållig, grön energiproducent och intressant projektpartner  Ehälsa (AG)  Ingen gemensam historiebok

23


Ladda ner ppt "ARBETE.  Omvärldsbevakare  Nya ideér och intryck  Färdiga bra exempel, implementering  Nätverksbyggande – strategiska allianser  Delge erfarenheter,"

Liknande presentationer


Google-annonser