Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsgrupp Folkhälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsgrupp Folkhälsa"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsgrupp Folkhälsa
Åsa Sjöström, Sekretariatet Annika Nordstrand, Sekretariatet Kerstin Sandberg, Sekretariatet Bo Westerlund, Division primärvård Klas Tunbrå, Division folktandvård Hans Rönnqvist, Division opererande specialiteter Ylva Sundkvist, Divisions diagnostik Elisabet Lax, Division kultur och utbildning Stefan Bergström, Division vuxenpsykiatri Ulla Isaksson, Division medicin Lars Tyskling, Informationsenheten Karin Zingmark, FoU Styrgrupp Folkhälsa Utvecklingsgrupp Folkhälsa Annika Nordstrand, Sekretariatet Kerstin Sandberg, Sekretariatet Mona Ringbjer, Division primärvård Monica Degerman Svensson, Division folktandvård Stina Hortlund, Division opererande specialiteter Kristina Bergström, Division kultur- och utbildning Ellinor Nybom, Personalenheten Harald Segerstedt, Division vuxenpsykiatri Agneta Spaton-Norqvist, Informatör Viviann Lundqvist, Division medicin Berith Westerberg, Piteå Älvdals sjukhus/HFS-nätverket Arbetsgrupper 2010 Handlingsplan Vuxna Info/ utbildning Bidrag Annika Nordstrand Kerstin Sandberg Ulf Bolsöy Britta Frank Britt-Marie Karlsson Ellinor Nybom Berith Westerberg Elsa Lehtonen Maria Ruotovaara, EFA Viviann Lundqvist Annika Nordstrand Agneta Spaton-Norqvist Britt-Marie Karlsson Berith Westerberg Ellinor Nybom Annika Nordstrand Kristina Bergström Monica Degerman Svensson Kerstin Hamre LEDNINGSSYSTEM FÖR LANDSTINGETS STRATEGISKA FOLKHÄLSOARBETE

2 Övergripande inriktning för landstingets ledningssystem för folkhälsa, 2010
Huvudsyfte: att förverkliga den folkhälsopolitiska strategin Kraftsamling - övervikt/fetma HFS-indikatorer - mäta för att styra Chefsutbildning -Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Handlingsplaner folkhälsopolitisk strategi, övriga planer Kunskapsunderlag kring behov

3 Forskningsresultat i närmiljö
Befolkningsundersökningar år vart 4:år Skolsköterskornas hälsosamtal åk 4, 7 och Gy år 1 CAN-undersökning om skolelevers alkohol- och drogvanor 2009 Business Object, landstinget i övrigt Egna databaser Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut SKL: Sjukvårdsdata i fokus Skolverket Ungdoms- styrelsen SKL: Kommundatabasen Arbetsför- medlingen Försäkringskassan Databaser på webben Forskningsresultat i närmiljö Monica Olin kvalitetsregister mm Litteraturstudier

4

5

6

7

8 Följande områden behandlas i enkäten
Matvanor och fysisk aktivitet Arbetsmiljö Fritid Fysisk och psykisk hälsa Tobak, alkohol och narkotika (ej årskurs 4) Kroppsutveckling, sex och samlevnad (ej årskurs 4)


Ladda ner ppt "Utvecklingsgrupp Folkhälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser