Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbeten Syftet med dagens möte är: att informera om föreslagna förändringar –Nya rutiner 2011-07-01 –Nya riktlinjer och anvisningar (remiss) att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbeten Syftet med dagens möte är: att informera om föreslagna förändringar –Nya rutiner 2011-07-01 –Nya riktlinjer och anvisningar (remiss) att."— Presentationens avskrift:

1 Examensarbeten Syftet med dagens möte är: att informera om föreslagna förändringar –Nya rutiner 2011-07-01 –Nya riktlinjer och anvisningar (remiss) att informera om HSVs nya kvalitetssäkringssystem och den kommande utvärderingen av våra utbildningar

2 Bakgrund 1.Nya rutiner för hantering av examensarbeten vid IT-institutionen –internt initiativ 2.Nya riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom tekniska utbildningar vid Uppsala universitet –fakultetsgemensamma riktlinjer 3.Kommande HSV-utvärdering –fokus på resultat –examensarbetenas kvalitet ökar i betydelse

3 Program Civilingenjörsprogram –IT, STS, F, W och Q Masterprogram –datavetenskap, inbyggda system, tillämpad beräkningsvetenskap, människa-datorinteraktion Magisterprogram –datavetenskap Kandidatprogram –datavetenskap

4 Nya rutiner 2011-07-01 Ansvaret uppdelat, fyra funktioner –Handledning, ämnesgranskning, examination och samordning Gemensam kursstart, fem per år Muntlig presentation med opponent –Ämnesgranskare och examinator närvarande –Seminarieserien eller i forskargruppen Digital publicering –Inga rapporter trycks längre (2012-01-01) Utvärdering och sammanställning –En gång varje år

5 Nya riktlinjer och anvisningar Ny exjobbsblankett, gemensam för alla utbildningar från och med 2012 Ny blankett för genomgång av kursmålen –1. Skall användas i samband med att specifikationen godkänns –2. Skall användas för att kontrollera måluppfyllelsen i slutrapporten Checklistor för studenter och ämnesgranskande lärare

6 Rutiner & Riktlinjer Redan beslutade institutionsgemensamma rutiner och kommande fakultetsgemensamma riktlinjer vävs samman till nya arbetsdokument som ska användas när examensarbeten påbörjas Förändringarna innebär starkare koppling till utbildningsprogrammens mål


Ladda ner ppt "Examensarbeten Syftet med dagens möte är: att informera om föreslagna förändringar –Nya rutiner 2011-07-01 –Nya riktlinjer och anvisningar (remiss) att."

Liknande presentationer


Google-annonser