Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Otulp Rymdvarelsen som kom till klassen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Otulp Rymdvarelsen som kom till klassen"— Presentationens avskrift:

1 Otulp Rymdvarelsen som kom till klassen

2 Syftet med att arbeta med temat universum och livet:
Väcka barnens nyfikenhet för naturvetenskap. Tillgodose deras behov av att få veta mer om sin omvärld. Göra omvärlden begriplig.

3 Styrdokument Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven beträffande natur och människa – utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom områdena mekanik, elektricitetslära och magnetism, optik, akustik, värme samt atom- och kärnfysik, – utvecklar kunskap om fysikens världsbild utgående från astronomi och kosmologi, beträffande den naturvetenskapliga verksamheten – utvecklar kunskap om den fysikaliska vetenskapens kunskapsbildande metoder, särskilt vad gäller formulering av hypoteser samt mätningar, observationer och experiment, (skolverket.se)

4 beträffande natur och människa
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret i fysik Eleven skall beträffande natur och människa – ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen samt hur jorden och månen rör sig i förhållande till varandra och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa rörelser, – ha insikt i grundläggande meteorologiska fenomen och sammanhang, beträffande den naturvetenskapliga verksamheten – ha egna erfarenheter av systematiska observationer, mätningar och experiment, – känna till några exempel där fysikaliska upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild, beträffande kunskapens användning – ha inblick i hur fysiken kan belysa existentiella frågor, t.ex. världens uppkomst, livets betingelser på jorden och på andra planeter samt energi- och resursfrågor. (skolverket.se)

5 Från solsystemet Zandema
Otulp Väktare Från solsystemet Zandema

6 Undervisning Elever i år 2. Tematiskt-, storylineinspirerat tema.
Uppdrag genom temat för arbetet framåt. Eleverna är invånare på planeten Zodiac. Otulp skriver brev och mail. Skickas med rymdfarkost. De måste fly, uppmanas att söka sig till Vintergatan, där det kan finns planeter att bo på. Det huvudsakliga uppdraget är att hitta en ny planet att bo på. Otulp vet inte om någon är beboelig och uppmanar Zodiacerna att ta reda på detta.

7 Breven Levererades av ett rymdskepp som hängde i taket.

8 Rymdfigurer Planeter Rymdskepp
Skapande verksamhet Rymdfigurer Planeter Rymdskepp Andra aktiviteter Läsa Skriva faktatexter och skönlitterära texter NAVET (Science Center i Borås) Film Taxi till Venus

9 Redovisning för föräldrar eller andra skolkamrater.
Utvärdering För att efter avslutat tema se vad barnen lärt sig kan man exempelvis ha: En tipspromenad. Redovisning för föräldrar eller andra skolkamrater.

10 Hur aktiviteterna förlöpte
Barnen frågade varje dag om Otulp varit i klassrummet. Varje morgon frågade de om vi skulle arbeta med rymden. Fick in många olika ämnen i undervisningen förutom fysik (teknik, bild, svenska och matte).

11 Hur påverkades elevernas kunskaper
Eftersom de upplevde undervisningen rolig och meningsfull så kan de fortfarande mycket om rymden. Nu går eleverna i 6:an!

12 Källor: Danielsson, K. (2002) Planeterna. Mitt faktabibliotek.Gleerups förlag. Rådbo, M (1993). Universumboken. Almqvist& Wiksell. Rådbo, M (1994). Universumboken, Lärarbok idéer och fakta. Almqvist& Wiksell. ( ) ( )


Ladda ner ppt "Otulp Rymdvarelsen som kom till klassen"

Liknande presentationer


Google-annonser