Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reformen LSO Utveckla riskanalysarbetet genom samordning av arbetet med riskanalyser enligt olika lagstiftningar Tydliggöra kraven på innehåll i handlingsprogrammen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reformen LSO Utveckla riskanalysarbetet genom samordning av arbetet med riskanalyser enligt olika lagstiftningar Tydliggöra kraven på innehåll i handlingsprogrammen."— Presentationens avskrift:

1 Reformen LSO Utveckla riskanalysarbetet genom samordning av arbetet med riskanalyser enligt olika lagstiftningar Tydliggöra kraven på innehåll i handlingsprogrammen Underlätta och stödja ett bredare säkerhetsarbete i kommunerna Utveckla kommunernas målstyrning med flexibla mål samt med systematik för egenkontroll i form av uppföljning och förbättring

2 Reformen LSO Kraven på att handlingsprogrammen ska fastställas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod bibehålls och upprätthålls

3 MSB ska utifrån dessa syften Uppdatera boken ”Systematiskt säkerhetsarbete – Att arbeta med kommunala handlingsprogram” som visar ett systematiskt tillvägagångssätt för det lokala säkerhetsarbetet och utgår ifrån arbetet med handlingsprogram enligt LSO. Underlaget ska vara färdigställt i december 2010 Genomföra seminarier under hösten/vintern 2010 för att förankra resultatet

4 Litteratur Systematiskt säkerhetsarbete – Att arbeta med kommunala handlingsprogram Har skyddet ökat – Uppföljning och utvärdering på lokal nivå Hur styrs skyddet? – Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser http://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Publikati oner/ http://www.msb.se/sv/Forebyggande/


Ladda ner ppt "Reformen LSO Utveckla riskanalysarbetet genom samordning av arbetet med riskanalyser enligt olika lagstiftningar Tydliggöra kraven på innehåll i handlingsprogrammen."

Liknande presentationer


Google-annonser