Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges äldsta historia:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges äldsta historia:"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges äldsta historia:
Stenåldern 1100 f. vt – 1000 f. vt. Bronsåldern 1000 f. vt- år 0. Järnåldern år e. vt.

2 Hur länge har människan funnits?

3 Vad skiljer människan från djuren?
Redskapen Språket Elden Vad förändrade dessa tre?

4 De första samhällena När människan långsamt gick över från
att vara jägare/samlare till att bli jordbrukare växte så småningom samhällen fram. Här bosatte sig människorna och odlade sin mat istället för att jaga och samla in den.

5 Flodkulturer De första samhällena växte fram vid floder.
Floderna var viktiga för att de; Spred näringsämnen när de svämmade över Man kunde konstbevattna fälten

6 Husdjur När man blev bosatta och jordbrukare skaffade
man sig husdjur (hundar, kor, hästar, svin, getter och får)

7 Negativa följder av flodkulturerna
Skogsskövling & Överbetning  Halvöken Byar/samhällen och deras sopor  sjukdomar sprids Elin Lundkvist, Norrtullsskolan, Söderhamn –

8 Elin Lundkvist, Norrtullsskolan, Söderhamn – www.lektion.se
Flodkulturer Mesopotamien (Irak, Syrien och Turkiet) – floderna Eufrat och Tigris Egypten – Nilen Indien och Pakistan – Indusfloden Kina – Huang He Elin Lundkvist, Norrtullsskolan, Söderhamn –

9 Mesopotamien – landet mellan floderna
I Mesopotamien levde man runt de två floderna Eufrat och Tigris.

10 Mesopotamien Det Sumeriska riket
Det sumeriska riket uppstod på 3000 –talet f.Kr. Fanns vid de södra delarna av Mesopotamien Stadsstater – Mest kända Ur och Uruk Byar som slagits ihop – alla behöver inte arbeta med jordbruk, man börjar bli experter på vissa områden – yrken. Kilskriften – ett av världens äldsta skriftsystem Matematik och astronomi kommer bla från sumerna

11 De sumeriska stadsstaterna utvecklades till
små riken som alla styrdes av en prästkung. Prästkungen stod i förbindelse med stadens Gud. Prästkungen skötte stadens ekonomi Tempelarbetare organiserade stadens jordbruk Soldater försvarade Stadsstaten mot fiender Besegrade fiender blev slavar inom bla jordbruket.

12 Egypten Runt Nilen kunde man odla, utanför Nilens område bestod/består landet av Öken. Längst floden Nilen växer ett rike fram under 3000-talet f.Kr. Riket skapades av flera jordbruksbyar och stadsstater som slogs ihop. Riket styrdes av en kung,farao  son till solguden Ra.

13


Ladda ner ppt "Sveriges äldsta historia:"

Liknande presentationer


Google-annonser