Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lägesbeskrivning och revidering av handlingsplanen för CEMR-deklarationen 2008 - CEMR deklarationen undertecknas av LF 2009 – Beslut om Handlingsplan 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lägesbeskrivning och revidering av handlingsplanen för CEMR-deklarationen 2008 - CEMR deklarationen undertecknas av LF 2009 – Beslut om Handlingsplan 2011."— Presentationens avskrift:

1 Lägesbeskrivning och revidering av handlingsplanen för CEMR-deklarationen 2008 - CEMR deklarationen undertecknas av LF 2009 – Beslut om Handlingsplan 2011 – Lägesrapport 2012 – Reviderad handlingsplan för perioden 2012-2013 Produktionsutskottet den 24 april 2012 SLL Personal, UG

2 Produktionsutskottet den 24 april 2012 SLL Personal, UG CEMR Europeisk jämställdhetsdeklaration Handlingsplan Budget – Resurser - Aktiviteter Regional jämställdhets- strategi Diskrimineringslagen Budget Text och pengar CEMR deklarationen - Handlingsplan Jämställdhetspolicy Arbetsgivare Personalpolicy Medarbetarenkät – jämlikhetsindex Riktlinjer JäMå-planer Uppföljning – index Certifierad jj-utbildning Arbetsplatsanknutet material ESF-projekt – funktionsndsättning Rekrytera Kompetensen HOUPE-studie - läkare SLSO-studie - läkare Kommunikationsstrategi HBT-policyn Verksamhet H-program jämlik o jämställd vård Nyckeltal jämställd vård Genderbudgeting, 2 projekt H-program våldsutsatta … HBT-policy Jämställd sjukskrivning Genusaspekter vid läkemedelsbehandling Sjukintygsprojekt Jämställda verksamheter Upphandlingspolicy Trygg o tillgänglig trafik Regionplanering RUFS Kultur, för vem Cerifierad jj-utbildning Att vända på stenar Jämställdhetskansli och Nätverk

3 Att vända på stenar….  Uteblivande från tandvårdsbesök i en vuxen population (unga män uteblir mer…)  Väntetid från beslut om gråstarrsoperation till bokad operationstid  Uppfattar kvinnor och män läkarbesök på plastikmottagningen olika?  Använder kvinnor och män Habiliteringens tjänster/utbud i samma utsträckning?  Skillnader i omhändertagande av svårt sjuka patienter på en infektionsakut  Genusperspektiv på Boo VC, 2009-2010, förmaksflimmerpatienters blodtryck, blodfetter och läkemedelsbehandling.  Hur blivande pappor upplever bemötande på BB  Våldsutsatthet i nära relation bland kvinnliga patienter på en smärtrehabiliteringsklinik  Varför bokas patienter med psykosocial problematik mest till kvinnliga läkare på en privat VC?  Ges patientinformationen till njurpatienter på lika villkor? Kan uteblivna besök bero på bristfällig/svårförstådd information? Ska viktig information finnas på fler språk?  Hur kan klamydiaprovtagning öka för män? Produktionsutskottet den 24 april 2012 SLL Personal, UG


Ladda ner ppt "Lägesbeskrivning och revidering av handlingsplanen för CEMR-deklarationen 2008 - CEMR deklarationen undertecknas av LF 2009 – Beslut om Handlingsplan 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser