Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alkohol och drogsituationen nationellt och lokalt ur ett folkhälsoperspektiv Förekomst Konsekvenser, men - inte om risk för att bli beroende - inte om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alkohol och drogsituationen nationellt och lokalt ur ett folkhälsoperspektiv Förekomst Konsekvenser, men - inte om risk för att bli beroende - inte om."— Presentationens avskrift:

1 Alkohol och drogsituationen nationellt och lokalt ur ett folkhälsoperspektiv
Förekomst Konsekvenser, men - inte om risk för att bli beroende - inte om direkta fysiska effekter - inte om direkta psykiska skador - inte om sociala bakgrundsfaktorer Göran Fahlén, enhetschef Folkhälsocentrum

2

3 Riskbruk av alkohol För män 14 ”standardglas” per vecka För kvinnor 9 ”standardglas” per vecka eller Berusningsdrickande 5 respektive 4 standardglas Finns dock olika definitioner

4 Riskkonsumtion av alkohol
Hälsa på lika villkor 2010

5

6 Berusningsdrickande åk 9
CAN 2008

7 Berusningsdrickande åk 2 gymnasiet
CAN 2008

8 Narkotika Illegalt Svårt att få fram rättvisande statistik
Tillgång och missbruk varierar - orter - droger (ex ”nätdroger”) - problematik

9

10 Narkotika hard facts Rättsmedicinalverket 2008

11

12 Använt hasch eller marijuana senaste året
Hälsa på lika villkor 2010

13 DALY Förlust av liv genom tidig död (YLL= Years of Life Lost) +
Förlust av funktion (Years of life Lost due to Disability)

14

15

16

17 Alkohol kan drabba på många sätt
Effekterna även andra än direkta fysiska och psykiska Effekterna drabbar i hög grad även andra Några exempel följer

18 Alkohol och våld Lördagsöppet 2001
Norström & Skog 2001, s 31 Hämtat från rapport 2010:12 Länsstyrelsen Västernorrland

19 Alkohol, brott och våld Risken att använda våld var mer än 13 gånger större om personen druckit alkohol under dygnet före brottet. Alkohol är den drog som triggar våldshandlingar mest The role of alcohol and drugs in triggering criminal violence: a case-crossover study Haggård-Grann U, Hallqvist J, Långström N, Möller J. Addiction (2006) 101: Kronobergsmodellen

20 Alkoholens roll vid partnervåld
Partnervåld ~ mäns våld mot kvinnor Inget enkelt samband, men…. Alkohol större betydelse vid situationsbetingat våld än vid systematiskt våld Större risk i förhållanden där mannen har alkohol- eller drogproblem (Social utsatthet) Risken för våld ökar då mannen druckit, risk för allvarligare våld Folkhälsorapport 2009, SoS

21 Våldets konsekvenser Utsatt för våld senaste 12 månaderna
29-faldig ökning av ängslan oro och ångest bland kvinnor år 4-faldig ökning av sömnproblem bland kvinnor år 7-faldig ökning av värk i magen bland kvinnor år 4-faldig ökning av trötthet bland män år Läkemedelsförbrukning senaste 2 veckorna Våldets följder – en fråga om folkhälsa. Danielsson I, Olofsson N, Gillander Gådin K. Läkartidningen (2005) (102):

22 Alkohol och självmord Själmord ett folkhälsoproblem, c:a 1100 (2003)
Näst vanligaste dödsorsaken bland män år Minskat, dock inte i yngsta gruppen Alkohol minskar hämning mot suicidala impulser Bakrus kan ge kortvariga, livsfarliga depressioner Missbruk kan leda till suicidala kriser Förslag till nationellt program för suicidprevention, SOS och FHI (2006) Hälften av alla självmord i Sverige är alkoholrelaterade, såtillvida att alkohol har förekommit före självmordet Region Skåne: Folkhälsa – Hälften av självmorden beror på alkohol URL läst

23 Alkohol och trafik I mer än var femte dödsolycka har fordonsföraren varit alkoholpåverkad I drygt hälften av singelolyckorna med dödlig utgång har fordonsföraren varit alkoholpåverkad Ca 90% är män Genomsnittlig promille: ca 1,7 Vägverkets djupstudier av alkoholpåverkade personbilsförare inblandade i dödsolyckor, 2002

24 Slutsatser Ert arbete är viktigt!
Riskbruk, missbruk och beroende av alkohol (och droger) ett stort folkhälsoproblem Effekterna även andra än direkta fysiska och psykiska Effekterna drabbar i hög grad även andra Ert arbete är viktigt!


Ladda ner ppt "Alkohol och drogsituationen nationellt och lokalt ur ett folkhälsoperspektiv Förekomst Konsekvenser, men - inte om risk för att bli beroende - inte om."

Liknande presentationer


Google-annonser