Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 1 November 2008/Leif Carlsson Om Din hälsa Liv & hälsa 2008 Liv & hälsa 2000, 2004 och 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 1 November 2008/Leif Carlsson Om Din hälsa Liv & hälsa 2008 Liv & hälsa 2000, 2004 och 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 1 November 2008/Leif Carlsson Om Din hälsa Liv & hälsa 2008 Liv & hälsa 2000, 2004 och 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008

2 Fråga 1, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Fråga 1 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som bedömer sin hälsa som ”Mycket bra” eller ”Bra” Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

3 Fråga 1, ålder och kön Fråga 1 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som bedömer sin hälsa som ”Dålig” eller ”Mycket dålig” Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

4 Fråga 3, ålder och kön Fråga 3 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel med långvarig sjukdom, bestående besvär efter olycksfall, nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

5 Fråga 4A, ålder och kön Fråga 4A Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft hjärt-kärlsjukdom de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

6 Fråga 4B, ålder och kön Fråga 4B Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft högt blodtryck de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

7 Fråga 4C, ålder och kön Fråga 4C Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft diabetes Typ 1 de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

8 Fråga 4D, ålder och kön Fråga 4D Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft diabetes Typ 2, s.k. åldersdiabetes de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

9 Fråga 4E, ålder och kön Fråga 4E Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft sköldkörtelsjukdom eller annan ämnesomsättningsrubbning de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

10 Fråga 4F, ålder och kön Fråga 4F Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft astma de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

11 Fråga 4G, ålder och kön Fråga 4G Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft allergiska ögon eller näsbesvär de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

12 Fråga 4H, ålder och kön Fråga 4H Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft födoämnesallergi de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

13 Fråga 4I, ålder och kön Fråga 4I Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft eksem de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

14 Fråga 4J, ålder och kön Fråga 4J Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft nickelallergi de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

15 Fråga 4K, ålder och kön Fråga 4K Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft depression de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

16 Fråga 4L, ålder och kön Fråga 4L Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft uttmattningssyndrom de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

17 Fråga 4M, ålder och kön Fråga 4M Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft cancersjukdom de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

18 Fråga 4N, ålder och kön Fråga 4N Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

19 Fråga 4O, ålder och kön Fråga 4O Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft sjukdom i mage eller tarm de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

20 Fråga 4P, ålder och kön Fråga 4P Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft ofrivilligt urinläckage de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

21 Fråga 4Q, ålder och kön Fråga 4Q Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft ledgångsreumatism de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

22 Fråga 4R, ålder och kön Fråga 4R Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft neurologisk sjukdom de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

23 Fråga 4S, ålder och kön Fråga 4S Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft sömnapné de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

24 Fråga 4T, ålder och kön Fråga 4T Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft öronsus (tinnitus) de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

25 Fråga 4U, ålder och kön Fråga 4U Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft hörselnedsättning de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

26 Fråga 4V, ålder och kön Fråga 4V Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft synnedsättning som inte kan korrigeras med glasögon de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

27 Fråga 4X, ålder och kön Fråga 4X Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft fysisk funktionsnedsättning de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

28 Fråga 4Y, ålder och kön Fråga 4Y Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som haft psykisk funktionsnedsättning de senaste 12 månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

29 Fråga 5, ålder och kön Fråga 5 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som bedömer sin tandhälsa som "Mycket bra" eller "Bra" Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

30 Fråga 5, ålder och kön Fråga 5 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som bedömer sin tandhälsa som ”Dålig" eller ”Mycket dålig" Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

31 Fråga 6A, ålder och kön Fråga 6A Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har besvär med karies (hål i tänderna) Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

32 Fråga 6B, ålder och kön Fråga 6B Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har besvär med blödande tandkött Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

33 Fråga 6C, ålder och kön Fråga 6C Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har besvär med tandlossning Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

34 Fråga 6D, ålder och kön Fråga 6D Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har besvär med tuggsvårigheter Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

35 Fråga 6E, ålder och kön Fråga 6E Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har besvär med känsliga tandhalsar Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

36 Fråga 6F, ålder och kön Fråga 6F Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som har besvär med tandgnissling/pressning Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

37 Fråga 7A, ålder och kön Fråga 7A Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt värk i skuldror, nacke eller axlar "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

38 Fråga 7B, ålder och kön Fråga 7B Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt värk i rygg eller höfter "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

39 Fråga 7C, ålder och kön Fråga 7C Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt värk i armar, ben, knän eller fötter "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

40 Fråga 7D, ålder och kön Fråga 7D Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt värk i magen "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

41 Fråga 7E, ålder och kön Fråga 7E Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt huvudvärk eller migrän "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

42 Fråga 7F, ålder och kön Fråga 7F Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt ängslan och oro "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

43 Fråga 7G, ålder och kön Fråga 7G Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt trötthet eller kraftlöshet "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

44 Fråga 7H, ålder och kön Fråga 7H Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt sömnproblem "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

45 Fråga 7I, ålder och kön Fråga 7I Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt nedstämdhet "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

46 Fråga 7K, ålder och kön Fråga 7K Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt yrsel "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

47 Fråga 7L, ålder och kön Fråga 7L Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt irriterade slemhinnor "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

48 Fråga 7M, ålder och kön Fråga 7M Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som upplevt stress "Vid ett flertal tillfällen" eller "I stort sett hela tiden” de tre senaste månaderna Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år

49 Fråga 8 och 9, ålder och kön Fråga BMI Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel med övervikt och fetma Liv & hälsa i Örebro län år 2000, 2004 och 2008 Åldersstandardiserade data. Ålder: 18-79 år Övervikt, BMI 25,00 - 29,99Fetma, BMI > 29,99


Ladda ner ppt "Kapitel 1 November 2008/Leif Carlsson Om Din hälsa Liv & hälsa 2008 Liv & hälsa 2000, 2004 och 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor."

Liknande presentationer


Google-annonser