Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digestionskanalens speciella farmakologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digestionskanalens speciella farmakologi"— Presentationens avskrift:

1 Digestionskanalens speciella farmakologi
Farmakologisk behandling av sjukdomar i Esofagus ex: svälningssvårigheter, refluxesofagit Ventrikel: ulcus, gastrit Tarm: IBS, diarré, förstoppning, kräkning, inflammatoriska sjukdomar Lever: ex. hepatiter, lm inducerade skador, cirros Gallvägar och Pankreas: gallstenssjukdomar, pankreatit Digestionskanalens speciella farmakologi

2 Farmakologiska behandlingsprinciper
Behandling på effektornivå receptor, enzym, jonkanaler Antimikrobiell behandling Antinflammatorisk behandling Analgetika Lokalt verkande medel; bulk, osmotiskt mm Substitutionsterapier

3

4

5

6 1) funktionell 2) organiska orsaker ex: gastrit, ulcus, cancer, refluxesofagit Ulcus: ventrikulärt, duodenalt Gastrit: Typ A – autoimmun, korpus Pangastrit – HP-infektion Dyspepsi

7 Försvagat försvar Syra Ulcus gastrit Helicobacter NSAIDs pylori
Alkohol Rökning Ålder Syra Försvagat försvar Ulcus gastrit

8

9 Behandlingsprinciper vid funktionell dyspepsi, gastrit och ulcus
Inhibition av saltsyrasekretion Neutralisering av saltsyra Protektion av gastrointestinal mukosa Motilitetsstimulering Antimikrobiell behandling Eradikering av HP enbart vid fastställd ulcussjukdom Duodenalsår % infekterade Ventrikelsår ≈75 % infekterade Patienter med NSAID relaterade sår bör testas och positiva erbjudas eradikering. Behandlingsprinciper vid funktionell dyspepsi, gastrit och ulcus

10 Funktionell dyspepsi ?? Ulcus Histamin-2-receptorblockare PPI
Syrasekretionshämmare : H2-antagonister, Protonpumpsinhibitorer (Antikolinergika* (pirenzepine)) Lokala mukosaprotektorer och syraneutraliserare: Prostaglandiner (analoger), Sukralfat, Antacida Antimikrobiella medel: antibiotika, vismut

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Reflux Alginsyra (högmolekylär kolloid) Histamin-2-receptorblockerare
Protonpumpshämmare (Svåra fall - kirurgi)

22

23 Medel vid tarmkanalens funktionsrubbningar
Spasmolytika: antikolinergika, papaverin Motilitetsstimulerande medel: metoklopramid Laxantia Medel vid gasbesvär: silikoner (dimetikon) Antidiarroika: adsorberande medel, propulsionsdämpande medel

24 Motilitetsstimulerande l殻emedel
metoklopramid (Primperan R ) en dopaminreceptorblockerare som: har central antiemetisk effekt, ger gastrointestinal propulsiv koordination genom sensitisering av myenteriska plexa. kan ge extrapyramidala symtom, tardiv dyskinesi, depression, muntorrhet.

25

26

27

28 Gallvägs- och Pancreassjukdomar
Analgetika Stenupplösande farmaka (gallsyror) Pankreasenzym; amylas, lipas, proteaser Lever Acetylcystein Immunoglobulin Inteferon-alfa Vacciner Kortikosteroider

29

30

31

32

33

34 Dopaminreceptorantagonister
Metoklopramid Metoklopramid en dopaminreceptorblockerare med propulsiv effekt. kan ge prolaktinstegring, extrapyramidala effekter, tardiv dyskinesi, depression, muntorrhet.


Ladda ner ppt "Digestionskanalens speciella farmakologi"

Liknande presentationer


Google-annonser