Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digestionskanalens farmakologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digestionskanalens farmakologi"— Presentationens avskrift:

1 Digestionskanalens farmakologi
Gunnar Tobin

2 Farmakologisk behandling av sjukdomar i
Esofagus ex: refluxesofagit Ventrikel: ulcus, gastrit Tarm: IBS, diarré, förstoppning, kräkning Salivsekretion

3

4

5

6 Läkemedel som ger muntorrhet
Edronax
Edurant
Efexor Depot
Egazil
Eldepryl
Emselex
Entacapone
Entact
Equasym Depot
Escitalopram
Esertia
Euplix
Eviplera F Fentanyl
Fevarin
Fluanxol
Fluoxetin
Fontex G Gabapentin
Gemadol
Glaudin
Glivec H Hermolepsin, Hermolepsin Retard I Imodium
Imovane
Instanyl
Introna
Invega
Iopidine
Ipramol
Ipratropiumbromid
Ipraxa K Kentera
Ketogan, Ketogan Novum
Klomipramin L Lafunomyl
Leponex
Lergigan, Lergigan comp, Lergigan forte, Lergigan mite
Levocar
Levomepromazine
Loperamid
Ludiomil
Lyrica M eupro
Neurontin
Nobligan, Nobligan Retard
Nocutil
Norflex
Norgesic
Norspan
Norvir
Noxafil
Nozinan O Olanzapin
Oracea
Oralin
Oramorph
Oxybutynin
Oxikodon
Oxycodone
OxyContin
OxyNorm P Palexia Depot
Palladon
Pargitan, Pargitan mite
Paroxetin
Paroxiflex
Pegasys
PegIntron
Physiotens
Premalex
Prilect
Priligy
Primodium Q Quetiapin  R Rebetol
Relifex
Remeron och Remeron-S
Revatio
Revlimid
Rinexin
Rinomar
Ritalin, Ritalina
Risperdal
Risperidon
Roferon-A
Rytmonorm S N NSapimol
Saroten
Sativex
Selegilin
Sensaval
Serdolect
Seroplex
Seroquel, Seroquel Depot
Seroxat
Sertralin
Sertrone
Siqualone decanoat
Spasmofen
Spiriva, Spiriva Respimat
Strattera
Sutent T Targiniq
Targretin
Tasmar
Tavegyl
Tegretol, Tegretol Retard
Teysuno
Thalidomide
Theralen
Tiparol
Tolterodin
Toviaz
Tradolan, Tradolan Retard
Tramadol
Trilafon dekanoat
Trimonil Retard
Trobalt
Truxal U UFT  V W Venlafaxin
Vesicare
Victrelis
ViraferonPeg
Votubia
Voxra Wellbutrin X Xeloda Yentreve Y Z Zalasta
Zanlan
Zeldox
Zoloft
Zopiclone
Zopiklon
Zyban
Zyprexa, Zyprexa Velotab
Zyrlex A Abriact
Abstral
Acura
Afinitor
Akineton
Alfadil, Alfadil BPH
Alfuzosin
Alphagan
Alzen Depot
Anafranil, Anafranil Retard
Aqtic
Ariclaim
Arkolamyl
Atarax
Atrovent, Atrovent Nasal
Aurorix
Azilect
Azopt B Brimoratio
Bupropion
Buronil C Caprelsa
Captopril
Cardura
Catapresan
Cetimax
Cetirizin
Champix
Cipralex
Cipramil
Cisordinol, Cisordinol Depot, Cisordinol-Acutard
Citalopram
Clopixol Depot, Clopixol-Acutard
Clozapine
Concerta
Copegus
Combivent
Comtess
Crixivan
Cymbalta D Davedax
Depolan
Desentol
Desmopressin
Detrusitol
Dimor
Ditropan
Dolcontin, Dolcontin Unotard
Doxazosin
Durbis, Durbis Retard
Durogesic E Morfin
Moxonidin

7 Exempel på xerogena läkemedel
Atrovent Citalopram Clozapine Detrusitol Imovane Klomipramin Lergigan Morfin Tiparol Tramadol Venlafaxin

8

9 Behandlingsprinciper vid gastrit och ulcus
Inhibition av saltsyrasekretion Neutralisering av saltsyra Protektion av gastrointestinal mukosa Antimikrobiell behandling Eradikering av HP enbart vid fastställd ulcussjukdom Duodenalsår % infekterade, Ventrikelsår ≈75 % Patienter med NSAID relaterade sår bör testas

10 Lm vid syra-relaterade besvär
Lokalt verkande •Alginsyra - Gaviscon •Antacida - ex. Link, Novaluzid •Sukralfat - Andapsin Systemiskt verkande •H2-blockare - ex. Ranitidin •Protonpumpshämmare - ex. Omeprazol •Prostaglandinanaloger - ex. Cytotec

11 Prostaglandinanaloger - Misoprostol
•Ingår i läkemedlen Cytotec och Arthrotec •Förebygger ventrikelsår vid NSAID-terapi •Ska tas omedelbart efter måltid – tillsammans med NSAID Biverkningar: Diarré, buksmärtor, illamående, gasspänning, dyspepsi, kräkningar, förstoppning, huvudvärk

12 Gaviscon - Alginsyra •Ger en mekanisk barriär •Används vid gastroesofageal reflux – GERD Rekommenderas vid graviditetsutlöst reflux •Snabb effekt - kommer efter cirka 15 minuter och varar i cirka 2 timmar

13 Antacida – Link, Novalucol, Novaluzid, Rennie
•Syraneutraliserande - symtomlindrande •Mycket snabb effekt, kommer efter 5 minuter och varar i cirka en timme •Vid intag ca en timme efter måltid förlängs effekten •Interaktioner med ett flertal läkemedel/läkemedelsgrupper

14 Antacida, interaktioner
•Antibiotika: Tetracykliner, Kinoloner, Azitromycin •Medel mot benskörhet: Bisfosfonater •Järnpreparat •Tyroideapreparat: Levaxin, Liothyronin

15 Andapsin - Sukralfat •Lokalt skyddande effekt på slemhinnan i magsäcken •Tas ej i samband med måltid

16 H2-blockare •Minskar saltsyraproduktionen reversibelt •Effekt efter ca en timme (snabbare vid kombination med antacida), varar upp till 12 timmar Ranitidin: Artonil, Inside, Inside Brus, Rani-Q, Ranitidin, Zantac, Zantac Brus Famotidin: Famotidin Hexal / Stada Pepcid, Pepcidin, Pepcid Duo

17 Protonpumpshämmare - PPI
•Hämmar sista steget i saltsyraproduktionen •Aktiveras i sur miljö, Irreversibla hämmare •Full effekt först efter 3-5 dagar •Interaktionsrisk är låg förutom omeprazol + Waran  INR ökning •Möjlig interaktion mellan vissa PPI och clopidogrel med minskad skyddseffekt av clopidogrel som följd Omeprazol: Losec, Omeprazol Esomeprazol: Nexium Lanzoprazol: Lanzo Pantoprazol: Pantoloc Rabeprazol: Pariet

18 Trippelkur vid ulcus - omeprazol + 2 antibiotika
Alternativ 1 Metronidazol Klaritromycin •Alternativ 2 Amoxicillin •Alternativ 3 Amoxicillin Metronidazol

19 Läkemedelsinducerat ulcus
•Samtidig behandling med NSAID och - kortison - antikoagulantia – SSRI •Kombination av flera NSAID inkl. lågdos ASA •Höga doser NSAID

20 Inflammatoriska tarmsjukdomar
•5-ASA •Vid medelsvåra skov adderas glukokortikoid •Immunomodulerande behandling kan bli aktuell •TNF-alfa hämmare (infliximab) kan också användas

21 5-ASA Salazopyrin sulfasalazin Colazid balsalazid Dipentum olsalazin
Asacol Pentasa Salofalk mesalazin

22 Övriga lm vid IBD •Patienter med ulcerös kolit ska undvika NSAID-preparat •Loperamid, kodein samt opioider är olämpliga, särskilt vid skov •Bulkmedel kan ibland ha en gynnsam effekt även också laktosfattig kost

23 Behandling IBD 5-ASA (enbart Salozopyrin gk vid Crohns) Behandling med glukokortikoider Immunomodulerande behandling Azatioprin (AZT), Metotrexat Monoklonala antikroppar mot TNF-alfa

24 Irritable bowel syndrome (IBS)
•Spasmolytika vid buksmärtor (papaverin) •Bulkmedel kan prövas vid förstoppningsepisoder •Loperamid vid diarré (även bulkmedel) •Gallsaltsbindare vid diarré (kolestipol eller kolestyramin) •Dimetikon (dubbel max dos) vid gasbesvär •Amitryptilin i låg dos till natten, starta med 10 mg öka till max 30 mg

25 Ex på lm som kan ge obstipation
Antikolinergika Opioider Vissa antidepressiva Neuroleptika Kalciumflödeshämmare Diuretika Protonpumpshämmare, Järnpreparat Bisfosfonater

26 Bulkmedel - översikt Isphagula Lunelax, Vi-Siblin Sterkuliagummi Onolaxol Fibrer Fiberform

27 Osmotiskt aktiva medel
•Laktulos (Duphalac, Laktulos, Laktipex) •Laktitol (Importal Ex-Lax) •Makrogol (Forlax) •Makrogol, kombinationer (Movicol, Laxabon)

28 Tarmirriterande medel
Natriumpikosulfat (Laxoberal, Cilaxoral) •Vid opioidbehandling •Bisakodyl (Dulcolax, Toilax) •Ricinolja APL •Sennosid (Pursennid Ex-Lax)

29 Mjukgörande Paraffinemulsion APL Rapsolja

30 Evidens kronisk idiopatisk förstoppning
Effektiva •Makrogol (PEG)***** •Laktulos, Laktitol**** •Ispaghula**** •Laxoberal •Toilax •Klyx •Paraffin •Phosphoral •Sterkuliagummi •Salilax •Pursennid Effektdata saknas


Ladda ner ppt "Digestionskanalens farmakologi"

Liknande presentationer


Google-annonser