Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedel och graviditet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedel och graviditet"— Presentationens avskrift:

1 Läkemedel och graviditet
Luleå Christina Spjut

2

3

4 Kvinnoklinik och MVC kan också mycket om detta
Riksstämman 2005 Edinburgh Postnatal Depression Scale Liselott Andersson, Umeå 2004

5 Behandlande läkare ansvarar för läkemedelsbehandlingen!
Om ofarlig, lättbehandlad sjukdom kan medicinfrihet vara ett alternativ Om svårbehandlad eller farlig sjukdom måste fortsatt läkemedelsbehandling övervägas

6 Depression Gigantisk folksjukdom Dubbelt så många kvinnor som män
Symtomen återkommer snabbt om läkemedelsbehandlingen avbryts

7 Ångestsjukdomar ännu vanligare
Förvärras ofta under graviditet Debuterar ofta under graviditet Symtomen återkommer snabbt om läkemedelsbehandling avbryts

8 Bipolär sjukdom Förbättras EJ under graviditet
Recidiverar lika snabbt vid avbruten läkemedelsbehandling som för icke-gravida

9 Psykossjukdom Avbruten läkemedelsbehandling ger snabbt recidiv

10 Kvinnan sätter ofta själv ut läkemedel så snart hon blivit gravid
Behandlande läkare måste ansvara för om det är möjligt för kvinnan att vara utan läkemedelsbehandling

11 Medicinska födelseregistret

12 Antidepressiva sannolikt riskfria avseende missbildning
Säkrast under första trimestern är citalopram (Cipramil), sertralin (Zoloft), fluoxetin (Fontex) Mindre data på nyare antidepressiva, men sannolikt riskfria Paroxetin (Seroxat) ev ökad risk septumdefekt (jmf erytromycin) Tricyklika mindre säkra än SSRI!

13 SSRI efter v. 20 Finns osäkra data (mkt låg absolut risk) om negativ påverkan på lungfunktionen - PPH Barnet behöver tittas till extra av neonatolog

14 Antipsykotika Perphenazin (Trilafon) säkrast av typiska antipsykotika
Olanzapin (Zyprexa) säkrast av nyare antipsykotika (Säkrast betyder här kombinationen av utfall och antal exponeringar första trimestern)

15 Antiepileptika Valproat bör undvikas helt under graviditet
Karbamazepin bör undvikas åtminstone första trimestern Lamotrigin – nya data ser bättre ut. Sannolikt ej ökad risk missbildning OBS! Ge alltid folsyra 5mg/dygn till fertila kvinnor som står på antiepileptika.

16 Litium Gamla data visar felaktigt hög risk för missbildning
I svenska register syns ingen specifik missbildning Ngt ökad risk missbildningar generellt jmf haloperidol (Haldol)

17 Amning Om kvinnan medicinerat under graviditeten, tillför amning minimalt med läkemedel jmf Om kvinnan är trött eller sjuk, avbryt amningen! Om barnet är prematurt och/eller behöver mkt andraläkemedel, disk med neonatolog OBS! Amning har föga medicinska fördelar

18 Amning med läkemedel Kan ske med de flesta läkemedel
Försiktighet med anti-EP Amning endast dagtid kan övervägas Byt inte läkemedel i onödan Hel amning ger barnet 25% av moderns litiumkoncentration

19 Depression under graviditet
Ger ökad mängd stresshormoner och risk för negativ påverkan på både mor och barn Vid svår depression även suicidrisk

20 Depression under sista trimestern
Kan ge svårigheter att våga föda och att orka föda

21 Depression postpartum
Väl känt att barnet tar skada som kan spåras ända upp i skolåren (skolprestationer, social förmåga) Risk även för modern av depression

22 Barnet tar skada av föräldrars sjukdom!

23 Bipolär sjukdom? tidig debut (<30 åå) eller
återkommande episoder eller tidig debut av postpartumdepression kan visa sig vara bipolär sjukdom (manodepressiv sjukdom)

24 Bipolär sjukdom Extremt hög risk (50%) att utan läkemedel insjukna i episod inom 4 veckor postpartum Vanligaste episoden = depression Övriga typer är mani/hypomani och blandepisod Sjukdomsepisod måste förebyggas

25 Risk of Relapse Following Lithium Discontinuation
Pregnancy (Weeks 1–40) Postpartum (Weeks 41–64) 100 80 90 (n=25) 70 60 (n=42) % Remaining Stable 50 40 (n=59) 30 20 (n=20) Nonpregnant Nonpregnant 10 Pregnant Postpartum 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 Weeks at Risk Off Lithium Viguera AC. Am J Psychiatry ;157:

26 Postpartumpsykos Fruktad sjukdom. Ärftlighet
1-2/1000 förlossningar i hela världen Sjukdomsbild: Förvirring. Agitation. Sömnlöshet. Nedstämdhet. Suicidtankar. Tankar på infanticid. Tillståndet svänger – risk att patienten får gå hem!

27 Postpartumpsykos kan likna
Svår depression Psykossjukdom Svår kris Men är mycket farligare

28 ”Why Mothers Die” Brittisk mångårig enkätstudie
Suicid vanligaste orsaken till död inom ett år efter förlossning

29 Vad kan vi göra? MVC fråga om aktuell OCH tidigare psykisk sjukdom
fråga om psykisk sjukdom i släkten fråga om postpartumpsykos och annan postpartumsjukdom i släkten Om fynd – överväg kontakt med psykiatrin

30 Vad kan vi göra? Psykiatri/PV om känd psykisk sjukdom
Samtala om graviditet innan det är aktuellt Justera läkemedelsbehandlingen Remittera till Kvinnoklinik i god tid Delta i nätverksmöte på KK Skriv vårdplan inklusive läkemedel, amning Följ patienten tätt

31 Kvinnoklinik Viktigt med nätverksmöte
Låt psykiatrin bestämma patientens behov av läkemedel, sömn etc. Skapa trygghet för kvinnan och mannen tillsammans med MVC psykiatrin

32 Vad göra postpartum? Sjukvården måste vara lätt tillgänglig efter förlossningen Om sjukdomsepisod måste åtgärder vidtas snabbt

33


Ladda ner ppt "Läkemedel och graviditet"

Liknande presentationer


Google-annonser