Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ursula Scheibling Medicinsk ansvarig läkare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ursula Scheibling Medicinsk ansvarig läkare"— Presentationens avskrift:

1 Palliativ symtomlindring för patienter med gastrointestinala cancersjukdomar
Ursula Scheibling Medicinsk ansvarig läkare Palliativa Vårdenheten Höglandet

2 Anemi Vanlig förekommande: > 70 %
Inga kontrollerade randomiserade studier 12 mindre studier: Behandlar mellansnitt 7,9 g/dL med två enheter Förbättra dyspné, fatigue från dag 2 – 14 (30-60 %) Mortalitet inom 14 dagar 23 – 35 % ! Blood transfusion for anemia in patients with advanced cancer (Cochrane review 2012) Blodtransfusion vid symtomgivande anemi: prio 4 / 9 Erytropoetin prio 6 / icke-göra Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer 2007

3 Anemibehandling i palliativ vård
Kan övervägas i tidigt palliativ skede Vägar in förväntad överlevnad och förväntad symtomlindringseffekt Utvärderar givna transfusioner med ESAS före och efter

4 Illamående Vanligt förekommande 60 – 70 %
Analys avseende orsak till illamående: Toxisk (hepatisk encefalopati, njursvikt, hypercalcemi ...) GI-obstruktion, ventrikelretention Ökad hjärntryck Infektion (candida etc)… oftast multifaktoriell

5 Postafen Metoklopramid laxantia Haloperidol Levomepromazine
Utredning av bakomliggande orsak prio 3 / 6 Farmakologisk behandling prio 3 / 3 Postafen Metoklopramid laxantia Haloperidol Levomepromazine Antimykotika Nationell vårdprogram för palliativ vård Corticosteroids in malign bowel obstruction Cochrane review 2009 Haloperidol for nausea and vomiting in palliative care, Cochrane review 2010

6 Glöm ej omvårdnad

7 Evert Morfin Kortison Haloperidol Octreotid Korrektur elektrolyter

8 Nutrition

9 Evidens… American society of Gastrotintestinal Endoscopy Task Force on Enteral nutrition Socialstyrelsen: näring för god vård och omsorg Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer Sos 2007 EAPC guidelines för nutrition, hydration Cochrane review medically assisted hydration for adults in palliative care 2011 medically assisted nutrition for adults in palliative care 2011 supportive care for patients with gastrointestinal cancer, 2010

10 …pekar på Artificiell nutrition Påverka ej mortalitet
förlänga inte livet Förbättra ej livskvalitet Ökar ej vikt eller minskar katabolism Ökar risk för biverkning vid aktiv antitumoral behandling Rehydrering förhinder ej muntorrhet eller törst Minskar eventuell delir-symtom Megestrol: lite data, möjlig benefit avseende viktnedgång och aptit men ej livskvalitet

11 Nutrition Parenteral nutrition 9 / icke-göra Kortisonbehandling 3 /5
Förebygg Sjukdomsskede: tidig eller sen palliation ? Sätt (realistiska) mål Kommunicera med patient och närstående Dokumentera mål, sätt utvärdering Omvärdera

12

13 Evert Initialt TPN Minskad tillförsel efter 1 månad, ta bort lipider
Utsättning vid försämring efter 3 månader

14 Tack för uppmärksamheten
Smaklig måltid !


Ladda ner ppt "Ursula Scheibling Medicinsk ansvarig läkare"

Liknande presentationer


Google-annonser