Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Denna quizz är så sjukt jävla välgjord att nästan alla preparatnamn är länkade till FASS.se Om man exempelvisklickar på Cytarabin så kommer man till den.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Denna quizz är så sjukt jävla välgjord att nästan alla preparatnamn är länkade till FASS.se Om man exempelvisklickar på Cytarabin så kommer man till den."— Presentationens avskrift:

1

2 Denna quizz är så sjukt jävla välgjord att nästan alla preparatnamn är länkade till FASS.se Om man exempelvisklickar på Cytarabin så kommer man till den FASS-sidan. Denna quizz är dedikerad till arnold. Totalt typ 21 frågor

3 Beta-1-antagonister Beta-1-agonister Beta-2-agonister
Under denna Quizz kommer denna astmatrappa användas som referens. 1 är lätt astma – vid 5 ligger man och flämtar på nån vårdavdelning.. Det finns ett läkemedel som används för alla grader av astma. Vilket? Beta-1-antagonister Beta-1-agonister Beta-2-agonister

4 Dessa tre LM är alla beta-2-agonister som används vid astma, men två av dem är kortverkande. Vilka (2)? Salbutamol Terbutalin Salmetorol

5 Vilka biverkningar kan man räkna med vid beta-2-behandling?
Tremor Takykardi Tinnitus

6 Beta-2-preparaten samt Teofyllin räknas till gruppen..
Antiinflamatoriska LM Bronkdilaterande LM Anafylaktiska LM teofyllin teofyllin

7 Glukokortikoiderna metaboliseras i levern till metaboliter som kan bli toxiska i för hög koncentration. Sant Falskt Glukokortikoiderna bryts ner (inaktiveras) i levern vid förstapassagemetabolismen och ger därmed få biverkningar.

8 På vilken nivå bör man ge patienten antiinflamatoriska preparat (som inhalationskortikosteroider=glukokortikoider)

9 Kan man få torsk som biverkan av kortikosteroider?
Ja Nej

10 Nämn en atopisk sjukdom
Hoppas du tog en av dessa Kontaktallergi Hösnuva = allergisk rinit Nässelfeber = urticaria Atopiskt exem

11 Vilken effekt har inte histamin?
Histaminfrisättning leder till vasodilatation. Blodtrycket sjunker mm. Vasokonstriktion Bronkkonstriktion Ökad HCl-produktion

12 Che dog av en astmaattack 9 oktober 1967?
Sant Falskt Ernesto "Che” Guevara Avrättades i ett gerillakrig i Bolivia på detta datum, men hade även svår astma. Che Guevara, rökanimering.. skitavancerad

13 Hur verkar loratidin? Bronkdilaterande Antihistamin Glukokortikoid

14 Vid en anafylaktisk chock reagerar patienten otroligt kraftigt och snabbt, med andningsproblem och stora blodtrycksfall. Hur behandlas en akut anafylaktisk chock? Adrenalin subkutant

15 Vilket preparat verkar det här vara?
Inflammationshämmande Klin.ind: Barnastma, hösnuva, allerisk konjuktivit Tages 4 ggr dagligen Kromogliat Budesonid Flutikason

16 Teofyllin uppvisar synergieffekt tillsammans med olika antiinflamatoriska medel.
Sant Falskt Men Teofyllin uppvisar synergieffekt tillsammans med beta-2-agonister.

17 På vilken nivå bör man ge astmapatienten Ipatropium

18 Vilken av dessa är en sann antihistamin?
Loratidin Beklometason Salmetorol Antiinfl. glukokortikoid Beta-2-agonist

19 Vilken sorts lm är följande preparat
budesonid Antinflamatorisk Glukokortikoid kromogliat Antiinflamatoriska LM mot allergi beklometason omalizumab Antikropp mot IgE ipatropium Bronkdilaterande terbutalin Bronkvidgande beta-2-agonist salmetorol montelukast leukotrienreceptorantagonist ranitidin H2 antagonist. antihistamin loratidin (H1 antagonist.) antihistamin

20 Vilken sorts lm är följande preparat
salbutamol Bronkvidgande beta-2-agonist flutikason Antinflamatorisk Glukokortikoid teofyllin Bronkdilaterande

21 nu vet du allt


Ladda ner ppt "Denna quizz är så sjukt jävla välgjord att nästan alla preparatnamn är länkade till FASS.se Om man exempelvisklickar på Cytarabin så kommer man till den."

Liknande presentationer


Google-annonser