Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI"— Presentationens avskrift:

1 FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI
Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Mag-tarmkanalens sjukdomar Dick Delbro Vt-11

2 Sjukdomar i munhåla-svalg
Muntorrhet. Cancer. Neurologiska rubbningar.

3 Tungcancer

4 Buccal cancer

5 Cancer i hårda gommen

6 Tonsillcancer

7 Symtombaserad indelning av mag-tarmkanalens sjukdomar
Besvär ovanför naveln – ofta tillstånd i esofagus-ventrikel-duodenum: Dyspepsi. Besvär nedanför naveln – ofta tillstånd i tunntarm-tjocktarm.

8 Dyspepsi – ”dålig matsmältning”
Smärta i övre delen av buken och bakom bröstbenet, sura uppstötningar, anorexi, tidig mättnadskänsla, illamående-kräkningar, oftast i samband med födointag. Begreppet refluxsymtom. Dyspeptiska symtom: 2% av alla patienter i öppen vård.

9 Orsaker till dyspepsi Organiska: Sjukdom kan påvisas.
Funktionella: Sjukdom har uteslutits. Differentialdiagnoser: Hjärtsjukdom? Sjukdomar i gallblåsa; gallvägar; pankreas; kolon?

10 Orsaker till funktionell dyspepsi
Motilitetsrubbning? Stress? Ökad känslighet för normala skeenden i mag-tarmkanalen?

11 Undersökningar Sjukhistoria. Gastroskopi med biopsi. Röntgen.
Blodlab: Bl.a. Hb, leverprover, pankreasprover. EKG inkl. arbetsprov. Diagnostik av Helicobacter pylori. Diagnostik av reflux.

12 Gastroskop

13

14

15

16

17 Sjukdomar i esofagus: 1. Motilitetsrubbningar
Achalasi: Nervskada i distala esofagus, med olika orsaker. Leder till oförmåga att relaxera LES i samband med måltid. Symtom: Sväljningsbesvär, ev. uppstött föda.

18

19

20

21 Sjukdomar i esofagus: 2. Esofagit
Inflammation (esofagit) p.g.a. antingen läkemedelsorsakad, eller reflux (orsakad av otillfredsställande LES-funktion). Refluxsymtom. Komplikationer: Blödning. Perforation. Cancer?

22 Normal esofagusslemhinna

23

24

25 Refluxesofagit med flera sår

26 Sjukdomar i esofagus: 3. Cancer
Lokaliserad i distala 2/3. Mycket snabb incidensökning senaste 20-åren. 5/100,000. 4% av alla cancerdödsfall (totalt 40,000 nya cancerfall per år i Sverige. 20,000 dödsfall per år p.g.a. cancer). Mest män > 55 år. Orsaker: Alkohol; rökning; reflux (?). Symtom: Sväljningsbesvär, viktnedgång. Prognos: Oerhört dålig!

27 Esofaguscancer

28 Sjukdomar i ventrikel-duodenum: 1. Gastrit (”magkatarr”)
Gastrit/gastropati: Slemhinneskada i magsäcken sedd med gastroskop. Akut gastrit: Kemisk skada (alkohol, NSAID). Kronisk atrofisk gastrit: Autoimmun. Förlust av parietalceller med IF (B12brist).

29 Normal ventrikelslemhinna (antrum)

30 Akut gastrit

31 Kronisk atrofisk gastrit

32 Sjukdomar i ventrikel-duodenum: 2. Ulcus
Ulcussjukdomarna: Godartade (d.v.s. icke-cancer) sår i magsäck eller tolvfingertarm (drabbar 10% av befolkningen). Orsak: Rubbad balans mellan aggressiva faktorer (syra; HP, se nedan; NSAID-medicinering som eliminerar skyddande prostaglandiner; trauma, brännskador) och skyddande faktorer (slem, bikarbonat, blodflöde). Dessa skyddande faktorer: Barriärfunktion.

33 Ulcus (forts): Helicobacter pylori
HP: Bakterien koloniserar antrum, skadar genom att åstadkomma en inflammatorisk reaktion och kan producera cellskadande toxiner. 40% av svenskar är infekterade. 1/6 får sår! Ulcus duodeni och ulcus ventriculi: Svårt att skilja dessa former åt, och att skilja från ventrikelcancer eller funktionell dyspepsi!

34 Ulcus (forts.): Symtom Symtom vid ulcus:
a. Sugande smärta, ofta nattetid, i övre delen av buken som lindras av mat: Duodenalsår, alltid HP-positiva. b. Illamående-kräkningar: Ventrikelsår, ofta men inte alltid HP-positiva. Ulcus kan visa sig med stor, akut blödning eller liten, kronisk blödning som ger järnbristanemi. Diagnos av ulcus: Röntgen, gastroskopi.

35

36

37 Duodenalsår

38 Sjukdomar i ventrikel-duodenum: 3. Ventrikelcancer
Cancer i magsäcken – går ej att skilja från ulcus eller funktionell dyspepsi. Diagnos: Gastroskopi. Sjunkande incidens sista 20-åren (10/100,000). Relativt dålig prognos p.g.a. spridning till levern.

39

40

41

42 Levermetastaser från ventrikelcancer

43 Sjukdomar i ventrikel-duodenum: 4. Blödning
Övre gastro-intestinal blödning: Från esofagusvaricer, gastrit, ulcus eller cancer. Svart avföring (melena), blodig kräkning (hematemes). Infarktrisk hos äldre.

44

45 Sjukdomar i ventrikel-duodenum: 5. Perforation
Brustet magsår (eller ventrikelcancer) eller duodenalsår: Läckage av mag-tarminnehåll till bukhålan. Svår smärta. Livshotande.

46

47 Tunntarmsjukdomar: 1. Diarré
Diarré (Ökat vatteninnehåll i avföringen, > 3 tömningar per dygn). Orsaken i tunntarm och/eller kolon: - Akuta diarréer: Oftast infektiösa (bakterier, bakterietoxiner, virus, protozoer). Långvariga diarréer: Tarmsjukdomar, sjukdomar i pankreas, lever-galla. Funktionella tarmrubbningar (se nedan) ger aldrig diarré nattetid. Colonsjukdomar ger ofta slem/blodtillblandade diarréer. Diarré med viktnedgång är alltid organisk sjukdom.

48 Tunntarmsjukdomar: 2. Infektioner
Symtom: Hastigt insjuknande; ibland influensa-liknande; buksmärtor; illamående-kräkningar och/eller diarré. Orsaker: Rotavirus (barn upp till 2 år). Calicivirus (skolbarn, vuxna. ”Vinterkräksjukan”). Salmonella (fekalo-oral smitta). Campylobakter (via födan). Kolera (via födan). Colibakterier (fekalo-oral smitta).

49 Tunntarmsjukdomar: 3. Maldigestion
Maldigestion: Försämrad nedbrytning av födoämnen, ofta p.g.a. brist på pankreasenzymer. - Laktosintolerans (laktasbrist): Mjölkintag leder till smärtor, gasspänning, diarré.

50 Tunntarmsjukdomar: 4. Malabsorption
Malabsorption: Reducerat näringsupptag i tunntarmsslemhinnan. Symtom vid malabsorption: Viktminskning, näringsbrist, ofta ökad fettmängd i avföringen, ibland anemi, andra bristsymtom. Celiaki: Autoimmun inflammation av tunntarmsslemhinnan, reaktion mot gluten (drabbar fr.a. barn eller unga vuxna).

51 Normal tarmröntgen

52 Celiaki

53 Celiaki

54 Tunntarmsjukdomar: 5. Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
Dessa tillstånd drabbar ibland även kolon (se nedan).

55 Tunntarmsjukdomar: 5. Cancer
Tunntarmscancer är mycket ovanligt! Carcinoid: Hormonproducerande tumör som utgår från tunntarmens endokrina celler. Producerar ofta 5-HT. Symtom (oftast diarré) först vid metastasering till levern. Relativt dålig prognos.

56 Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
Inflammatoriska tarmssjukdomar (IBD): Kronisk inflammation i tunntarm och/eller tjocktarm med okänd orsak (troligen abnorm immunreaktion), som ofta debuterar i sena ungdoms- eller tidiga vuxenåren. Ca nya fall/år.

57 IBD (forts.) - Crohns sjukdom: Transmural inflammation (genom alla vägglager), var som helst i mag-tarmkanalen (fr.a. i distala ileum och/eller colon), som förlöper i skov (attacker). Symtom: Buksmärtor, diarréer, avmagring, feber, bristsymtom. Diagnos: Röntgen, koloskopi med biopsi. Komplikationer: Fistlar (gångbildningar), förträngningar, korttarms-syndrom.

58

59

60

61 Normal tunntarmsslemhinna

62 Tunntarms- Crohn

63 Crohn-colit

64 IBD (forts.) - Ulcerös colit: Kronisk inflammation i kolo-rektalslemhinnan, med mindre eller större utbredning och förlopp i skov. Symtom: Blodiga diarréer med krampartade smärtor i buken, viktminskning. Komplikationer: Dilatation (= vidgning) av kolon med perforation; koloncancer.

65 Kolondilatation p.g.a. UC

66 Tjocktarmssjukdomar: 1. IBS
Funktionell tarmrubbning (colon irritabile eller IBS [irritable bowel syndrome]): Symtomkomplex (utan organiska förändringar) med buksmärtor, förstoppning/diarré och gasbesvär.

67 Tjocktarmssjukdomar: 2. Obstipation
Förstoppning (obstipation: < 2 avföringar per vecka). Orsaker: Tjocktarmscancer, läkemedel (t.ex. opioider), kostfaktorer (minskat fiber-vätskeintag).

68 Tjocktarmssjukdomar: 3. Infektioner
Antibotikautlöst diarré: Clostridium difficile. Amöbadysenteri.

69 Tjocktarmssjukdomar: 4. Diverticulit
Divertikelsjukdom (utbuktningar av colonväggen p.g.a. kronisk förstoppning), kan ge inflammation med blödning eller perforation.

70 Diverticulosis

71 Tjocktarmssjukdomar: 5. Kolorektal cancer
Kolorektal cancer (4000 nya fall per år). Ändrade avföringsvanor, blod i avföringen, anemi, viktminskning, symtom p.g.a. förträngning.

72

73 Koloncancer

74 Tjocktarmssjukdomar: 6. Appendicit
Akut appendicit.

75


Ladda ner ppt "FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI"

Liknande presentationer


Google-annonser