Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya Malmsjö skola och förskola – Hållbar utveckling!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya Malmsjö skola och förskola – Hållbar utveckling!"— Presentationens avskrift:

1 Nya Malmsjö skola och förskola – Hållbar utveckling!

2 Solfångare och solceller

3 Kompostanläggning och Återvinning

4 LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten)

5 Gröna tak - Sedumtak

6 Faktaruta LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten)
Inom hela Malmsjö skola gäller LOD dvs att vi tar hand om dagvattnet lokalt och inte släpper ut det i dagvattensystemet eller i sjöar/vattendrag direkt.   Det vi har gjort för att följa "LOD" inom projektet är följande: ·         Sedumtakt (Vegtech) på förskolan ·         Minimerat hårdgjorda ytor dvs asfaltsytor och maximerat gräsytor som tar upp vattnet och leder det ner i marken dvs utökar infiltrationen ner till grundvattnet. ·         Perkulationsmagasin - Ett flertal perkulations-/ infiltrationsmagasin har byggts inom området. Dessa har samma syfte som en gräsyta men kan ta emot en större mängd vatten åt gången. Tekniken innebär i stora drag att det vatten som kommer i ledningar från hårdgjorda ytor och från tak landar i dessa magasin. Magasinen samlar vattnet och medför att vattnet kan infiltreras genom jorden och ner till grundvattnet. Det är endast vid stora vattenmängder då magasinen inte klarar av att ta hand om allt vatten som vattnet går orenat ut till sjöar och vattendrag. Dock inträffar detta väldigt sällan.   Källsortering och Kompostanläggning Kompostanläggningen är placerad utanför köket och skall ta hand om matrester enbart. Resterande sopor går till övrig sopsortering i soprummet. Vad man kort kan säga är att allt matavfall mals ner i komposten till mindre fraktioner och förmultnas/blir till jord. Denna "jord" kommer sedan hämtas eller tas om hand lokalt av skolan själva eller av grannar för egen odling etc. Solfångar och solceller På södra taket husen kommer vi att placera solfångare och solceller under glastakpannor. Dessa glastakpannor är helt tranparanta vilket medför maximal solenergi ner till solfångarna kontra cellerna. Solfångare är ett vattenburet system som värmer upp vatten som i sin tur landar i ackumulatortankar nere i undercentralen. Solcellerna kommer att omvandla solenergi till elektricitet. Elen kommer att nyttjas både av skolan själva som säljas ut mot nätet vid överproduktion.

7 I Sveriges bästa skola har vi idéer som kvalitet!
Individuellt ansvar Kreativitet Kommunikation Samarbete EDUCREATION KREATIVT LÄRANDE I EN ANPASSAD OCH SPÄNNANDE MILJÖ RÖRELSE OCH HÄLSA SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN OCH NÄRINGSLIVET Miljömedvetna Malmsjö med en naturvetenskaplig inriktning Fadderföretag Lärling/Prao Tellus Art Kompostering Återvinning perspektiv Friluftsliv Intressegrupper Snilleblixtar/Finn Upp Nätverk Föreläsare Kreativitet Tematiskt arbete Alla barn är lika mycket värda! 1-16 års perspektiv!

8 Kuturellt miljöarbete med Globala kontakter - TellusArt

9 Kreativa Workshops med internationella konstnärer under tema Miljö

10 Pedagogiskt och kulturellt utbyte

11 Bygga nätverk och vänskap för utbyte och kompetens
Skolor, politiker och organisationer

12 Elevutbyte för kulturkännedom och diplomati

13 Botkyrka och Malmsjö skola i Köpenhamn

14 Malmsjö skolas elevteckningar representerade i EU-paviljongen
på klimatkonferensen i Köpenhamn

15 Miljö Medvetna Malmsjö skola
”Miljöarbete är ett sätt att vara, tänka och agera, utifrån Naturvetenskaplig kunskap, inom hela skolan - ALLTID” M M M Miljö Medvetna Malmsjö skola


Ladda ner ppt "Nya Malmsjö skola och förskola – Hållbar utveckling!"

Liknande presentationer


Google-annonser