Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orsaker Utredning Behandling Går det att förebygga?????

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orsaker Utredning Behandling Går det att förebygga?????"— Presentationens avskrift:

1 Orsaker Utredning Behandling Går det att förebygga?????
Faecesinkontinens Orsaker Utredning Behandling Går det att förebygga?????

2 Hur stort är problemet? 20 % av patienter på ”ålderdomshem”
Tabu-belagt Underskattat

3 Klassificering Passiv inkontinens Urgency – inkontinens Soiling

4 > en gång per månad, vecka eller dag
Gradering Läcker fasta fekalier Läcker flytande avföring Läcker gas Behöver använda trosskydd Ändrar sin livsföring > en gång per månad, vecka eller dag

5 Vad är orsakerna? Trauma Förlossning Anorektala sjukdomar Cancer IBD
Prolaps, Fistlar, hemorroider etc. Cancer IBD Kirurgi Nervsjukdomar Bäckenneuropati Demens etc Förstoppning Infektioner

6 Är vaginal förlossning skadlig?
Enl. Keighley 30 % sfingterskador vid ultraljudsus. efter förlossning Endast 0,9% upptäcks kliniskt. 13 % inkontinenta efter 6 veckor 4% inkontinenta efter 2 år. Enl. Haadem et al. 8542 förl. I Hbg. 63 sphingterskador (0,7%) Alla opererades 28 (45%) hade kvarstående besvär efter 3,5 år

7 Kontinensmekanismer Analkuddar Sensibilitet Bäckenbottenstabilitet
Anorektala vinkeln Inre sfinkter Yttre sfinkter

8 Bäckenbotten

9 Analkanalen

10 Funktion

11 Kontinens påverkas av:
Tarmfunktion Matsmältning Tarmlängd Fysisk aktivitet Födointag

12 Åldrande Rektums volym minskar Mest uttalat hos kvinnor
Knipförmågan sjunker Minskad sensibilitet Mest uttalat hos kvinnor Påverkas ej av paritet (Om man undantar skador)

13 Undersökningsmetoder
Anamnes Inkontinensenkäter Manuvolumetri Röntgen Ultraljud Elektromyografi

14 Anorektal fysiologi Rektal volym Rektalt tryck Analt tryck EMG

15 Anorektal fysiologi Distension av rektum Reflexinhibition
Kontraktion av yttre sfinkter

16 Defekografi

17 Analt ultraljud

18 Sfinkterskada

19 Elektrofysiologiska undersökningar
Latens i pudendusnerven Latens i perineusnerven Elektromyografi

20 Obstetriskt trauma Långdragen förlossning Bäckenbottenruptur
Nervskador Bäckenbottenruptur

21 Vaginal förlossning Nedsatt vilotryck Nedsatt knipförmåga
Bäckenbottensänkning Förlängd PNTML

22 Obstetriska skador (USA)
1040 av kvinnor (5 %) behövde episiotomi eller fick tredjegradsruptur 41 blev inkontinenta och 31 fick rektovaginal fistel (1,5 –3 % av de som skadas i samband med förlossning 30% har synliga sfinkterskador vid ultraljudsundersökning

23 Går det att förhindra? Bäckenbottenundersökning före partus Episiotomi
Sugklocka Tänger Huksittande Kejsarsnitt

24 Behandling Kontroll på avföringen Töm rektum Biofeedback
motverka colon irritabile’ Töm rektum Biofeedback Sacralrotsstimulering Sjukgymnastik bäckenbottenträning knipövningar Analplugg Operation

25 Kirurgisk behandling är enbart motiverad vid mycket uttalad inkontinens och när alla andra behandlingsmöjligheter är uttömda. Endast en liten minoritet av inkontinenta patienter blir aktuella för operation.

26 Operationsmetoder Laga sfinkter Främre plastik Bakre plastik
Bäckenbottenrekonstruktion Gracilisplastiker Stomi

27 Laga sfinkter

28 Främre plastik

29 Bakre plastik

30 Bäckenbottenrekonstruktion

31 Gracilisplastiker

32 Stomi Kontrollerad inkontinens
Samma indikation som andra operationsmetoder Säkrare operationsmetod för äldre patienter

33 Faecesinkontinens Få patienter kan botas
Många kan få bättre livskvalité Öppenhet och acceptans Utredning Individualiserad behandling/rådgivning En del fall kan förebyggas


Ladda ner ppt "Orsaker Utredning Behandling Går det att förebygga?????"

Liknande presentationer


Google-annonser