Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Charlotte Lindström. 2014-08-202 IBU-Öresund  Initiativ från Öresundskomiteen  Syfte att analysera problemställningar och ta fram ett strategiskt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Charlotte Lindström. 2014-08-202 IBU-Öresund  Initiativ från Öresundskomiteen  Syfte att analysera problemställningar och ta fram ett strategiskt."— Presentationens avskrift:

1 1 Charlotte Lindström

2 2014-08-202 IBU-Öresund  Initiativ från Öresundskomiteen  Syfte att analysera problemställningar och ta fram ett strategiskt gemensamt kunskapsunderlag  Gemensamt ansvar Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Sj æ lland  Ett unikt projekt med 29 parter samt associerade parter  ÖRUS  Budget 3,8 miljoner € varav 50% från den Europeiska regionala utvecklingsfonden  Projektperiod: juli 2008 – december 2010

3 2014-08-203  3,7 miljoner invånare  12 universitet och högskolor  155 000 studenter  12 000 forskare Öresundsregionen

4 2014-08-204 Integration ger möjligheter men också problem som kräver samverkan och gemensamma strategier  Infrastruktur, kommunikationer  Arbetsmarknad  Bostadsmarknad  Klimat  m.m Kartläggning av utmaningar och behov. Samsyn kring viktiga åtgärder och investeringar.

5 2014-08-205 Projektet består av fyra delaktiviteter IBU 1Öresundsregionens infrastruktur- och tätortsutveckling IBU 2Öresundsregionen som internationell trafikknutpunkt IBU 3Fehmarn Bält-förbindelsens Fast förbindelse mellan Helsingør och Helsingborg IBU 4Gemensamma transportanalyser

6 2014-08-206

7 7 Tilgængelighedsindeks 2001 Øresundsregionen har en samlet placering i ESPON’s tilgængelighedsindeks ud af 1300 europæiske regioner som nr. 106 For luftfart nr. 55; for bane nr. 891 og for vej nr. 949 Kilde: ESPON/COWI, 2009.

8 2014-08-208

9 9

10 10

11 2014-08-2011 Människan Staden Regionen Platsen Attraktiva städer i ett regionalt nätverk -Dialog & konceptutveckling -Utveckling av metoder för kvalitativ stadsutveckling i regional skala KEY WORDS: MÄNNISKAN I CENTRUM AV PLANLÄGGNINGEN

12 2014-08-2012

13 2014-08-2013

14 2014-08-2014 Organisation IBU-Öresund Styrgrupp Faglig styrgrupp/ referensgrupp, Ass. parter Faglig styrgrupp Projekledning Sekreterare Ekonomi Koordineringsgrupp - - - - - Tvärgående IBU 4 - - - - - IBU 1IBU 2IBU 3 Faglig styrgrupp Faglig styrgrupp Bred förankring, konferenser

15 2014-08-2015 Rapporter IBU-Öresund IBU 1  Målbilder (Damanco + IBU:s målbildsgrupp)  Nulägesanalys (COWI samt IBU:s sekretariat)  Benchmarking av Öresundsregionen (Sweco Eurofutures)  Öresundsregionens identitet och kvalitéer (Oxford Research)  Virkemedleskatalog inom klimat (Ramböll) IBU 2  International tilgængelighed i Øresundsregionen (COWI)  International persontransport i Øresundsregionen (Tetraplan)  International godstransport i Øresundsregionen (Tetraplan)  Knudepunkter og infrastrukturlinjer for international person- og godstransport i Øresundsregionen (COWI) IBU 3  Banestrategi for en konkurrencedygtig Øresundsregion (Otto Anker Nielsen mf.) IBU 4  Pendlingsmodellen ”MOCCA” (WSP)

16 2014-08-2016


Ladda ner ppt "1 Charlotte Lindström. 2014-08-202 IBU-Öresund  Initiativ från Öresundskomiteen  Syfte att analysera problemställningar och ta fram ett strategiskt."

Liknande presentationer


Google-annonser