Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fördjupningskursen 12 mars Ellen Johansson, anatom och språknörd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fördjupningskursen 12 mars Ellen Johansson, anatom och språknörd"— Presentationens avskrift:

1 Fördjupningskursen 12 mars Ellen Johansson, anatom och språknörd
Anatomiskt latin Fördjupningskursen 12 mars Ellen Johansson, anatom och språknörd

2 Ett virrvarr av ändelser…?
-us -um -a -i -er -uum -is -es -ae -orum -ua Finns det någon ordning?! JA!!!

3 Dagens innehåll Genus Deklination Böjningsmönster för substantiv
Hur adjektiv rättar sig efter substantiv Bonusmaterial om tiden räcker till

4 Genus Grammatisk egenskap hos substantiv
Femininum, maskulinum, neutrum Adjektiv rättar sig efter huvudordets genus (därför viktigt att känna till!) Typiska exempel: costa (f) musculus (m) ligamentum (n) Notera ändelserna: -a, -us, -um

5 Deklination Gruppering efter böjningsmönster
Latinet har fem deklinationer för substantiv Nästan alla substantiv tillhör dekl 1-3 Dekl 4 innehåller få ord men de kan vara luriga Dekl 5 är i princip inte aktuell för anatomiskt latin

6 1:a deklinationen De flesta ord är feminina
Exempel: costa, arteria, vesica Ental Flertal Grundform -a -ae Ägandeform -arum Ental Flertal Grundform cost-a cost-ae Ägandeform cost-arum

7 2:a deklinationen De flesta ord är maskulina eller neutrala
Maskulina ord slutar på –us Exempel: musculus, nervus, hilus Neutrala ord slutar på –um Exempel: ligamentum, punctum, centrum Ental Flertal Grundform -us/-um -i/-a Ägandeform -i -orum

8 2:a deklinationen forts
Ental Flertal Grundform muscul-us muscul-i Ägandeform muscul-orum Ental Flertal Grundform ligament-um ligament-a Ägandeform ligament-i ligament-orum

9 3:e deklinationen Nu börjar det bli krångligt…
Innehåller en mängd olika ord Grekiska låneord hamnar ofta här Ordstammen kan ändras! Ental Flertal Grundform io/x/en etc -es/-a Ägandeform -is -um

10 3:e deklinationen forts
Ental Flertal Grundform thorax thorac-es Ägandeform thorac-is thorac-um Ental Flertal Grundform articulatio articulation-es Ägandeform articulation-is articulation-um Ental Flertal Grundform foramen foramin-a Ägandeform foramin-is foramin-um

11 4:e deklinationen Innehåller några få ord relevanta för oss
Ändelse -u/-us Exempel: cornu, genu, sinus, arcus, manus, processus, meatus, plexus, sensus, situs Ental Flertal Grundform -u/-us -ua/-us Ägandeform -us -uum

12 4:e deklinationen forts
Observera: formen ”sini” finns inte! Ental Flertal Grundform corn-u corn-ua Ägandeform corn-us corn-uum Ental Flertal Grundform sin-us Ägandeform sin-uum

13 Hur vet man deklinationen?
I ordlistor anges vanligtvis grundform och ägandeform i ental (nominativ och genitiv i singularis Exempel: cost-a, –ae Om stammen ändras står hela formen med Exempel: thorax, thorac-is Ibland anges deklination med siffra I medföljande lista finns även grundform i flertal

14 Adjektiv Kongruerar med sitt huvudord i genus, numerus och kasus (oavsett deklination) Kan ha två eller tre slut Kan kompareras

15 Adjektiv med tre slut Ändelser: -a, -us, -um
Exempel: magna, magnus, magnum Samma ändelser som substantiv efter dekl 1 och 2

16 Adjektiv med tre slut magn-a magn-ae magn-arum magn-us magn-i
Ental Flertal Grundform magn-a magn-ae Ägandeform magn-arum Ental Flertal Grundform magn-us magn-i Ägandeform magn-orum Ental Flertal Grundform magn-um magn-a Ägandeform magn-i magn-orum

17 Variant på tre slut Dextra (f), dexter (m), dextrum (n)
Sinistra, sinister, sinistrum Det är snyggare om det är rätt…

18 Adjektiv med två slut Gemensam form för femininum och maskulinum
Ändelser: -is, -e Exempel: lateralis (f/m), laterale (n)

19 Adjektiv med två slut lateral-is lateral-es lateral-ium lateral-e
Ental Flertal Grundform lateral-is lateral-es Ägandeform lateral-ium Ental Flertal Grundform lateral-e lateral-ia Ägandeform lateral-is lateral-ium

20 Komparation Komparation av adjektiv
Positiv (lång) – komparativ (längre) – superlativ (längst) Positiv Komparativ Superlativ Femininum long-a long-ior long-issima Maskulinum long-us long-issimus Neutrum long-um long-ius long-issimum

21 Komparation Vissa adjektiv byter stam vid komparation:
magna/magnus/magnum – major/majus – maxima/maximus/maximum parva/parvus/parvum – minor/minus – minima/minimus/minimum

22 Om vi får tid över… Det är inte alltid som man tror
Spondylolistes – kotglidning Spondylos (σφόνδυλος)= kota Olistes (ὂλισθες)= glidning Spondyl-olistes, ej spondylo-listes

23 Övningsuppgift Finns på GUL som inlämningsuppgift
Deadline 13 maj, lämna gärna in tidigare

24 Om vi får tid över… Grekiskan har två bokstäver som vi uttalar ”t”
θ - theta och τ – tau Dessa skrivs ”th” respektive ”t” Ibland försvinner ”h” Bokstaven ”h” kan däremot inte stoppas in godtyckligt så fort det finns ett ”t” i ett ord! Ex: talus, ej thalus

25 Nätresurser Svenska läkaresällskapets språkkommitté: Ordbok från grekiska och latin. Man kan söka på böjda former: Latin, grundkurs vid GU – går att läsa som nätkurs på kvartsfart

26 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Fördjupningskursen 12 mars Ellen Johansson, anatom och språknörd"

Liknande presentationer


Google-annonser