Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Adjektivet och dess komparation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Adjektivet och dess komparation"— Presentationens avskrift:

1 Adjektivet och dess komparation
Ett adjektiv beskriver hur någon/något är eller ser ut ex. small, big, young, red Adjektiven berättar något om sitt huvudord ex. a good book, a nice guy Precis som i svenskan kan man komparera adjektiven (jmfr. fin, finare, finast) d.v.s. uttrycka tre grader av jämförelse

2 Olika sätt att komparera adjektiv
Korta, enstaviga adjektiv kompareras med ändelserna –er och –est ex. small, smaller, the smallest big, bigger, the biggest nice, nicer, the nicest Undantag : right, wrong, real och like kompareras med more och most

3 Observera stavningen! big, bigger, the biggest nice, nicer, the nicest
Slutkonsonanten fördubblas om den föregås av en kort betonad vokal nice, nicer, the nicest Ett stumt e faller bort framför ändelsen dry, drier, the driest Ett y blir till i om adjektivet slutar på konsonant + betonat -y Undantag: shy, shyer, the shyest grey, greyer, the greyest Om adjektivet slutar på vokal + y bibehålls y

4 Endel tvåstaviga adjektiv kompareras ofta med ändelserna –er och –est.
Detta gäller adjektiv som slutar på bokstäverna –er, -le, -ow och -y ex. clever, cleverer, the cleverest gentle, gentler, the gentlest shallow, shallower, the shallowest easy, easier, the easiest

5 Observera stavningen! Lägg märke till stavningen i
gentle, gentler, the gentlest (där stumt e faller bort) easy, easier, the easiest (där obetonat y blir till i)

6 Övriga tvåstaviga adjektiv kompareras med more och most
ex. careful, more careful, the most careful jealous, more jealous, the most jealous Alla adjektiv som är trestaviga eller längre kompareras med more och most ex. beautiful, more beautiful, the most beautiful unbelievable, more unbelievable, the most unbelievable

7 Oregelbunden komparation
Precis som i svenskan (jmfr. gammal, äldre, äldst) finns det i engelskan adjektiv med oregelbunden komparation ex. good, better, the best (god, bra) well, better, the best (frisk, bra) bad, worse, the worst (dålig) ill, worse, the worst (sjuk) little, less, the least (liten)

8 Förstärkningsord Very används för att förstärka första komparationsformen av adjektivet (även kallad positiv) very good, very young Much och far används för att förstärka andra komparationsformen (även kallad komparativ) much older, much more beautiful, far more sensible By far förstärker den tredje komparationsformen (även kallad superlativ) by far the coldest, by far the most expensive

9 Absolut superlativ Ibland vill man uttrycka högsta graden av något
utan att det är frågan om en riktig jämförelse med något annat ex. Paris is most beautiful in spring. (som vackrast) (Paris är vackrast på våren, jämfört med på hösten t.ex, inte i jämförelse med någon annan stad) This is most interesting. (synnerligen intressant) Här används superlativformen utan artikel (utan the)

10 Komparera följande adjektiv
hot dirty serious aggressive ill narrow well happy thin popular little hotter, the hottest dirtier, the dirtiest more serious, the most serious more aggressive, the most aggressive worse, the worst narrower, the narrowest better, the best happier, the happiest thinner, the thinnest more popular, the most popular less, the least

11 Övningar från nätet Övning 1 , level 1-4 Övning 2 Övning 3


Ladda ner ppt "Adjektivet och dess komparation"

Liknande presentationer


Google-annonser