Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

4. Adjektiv komperation (comparison of adjectives)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "4. Adjektiv komperation (comparison of adjectives)"— Presentationens avskrift:

1 4. Adjektiv komperation (comparison of adjectives)

2 Kan du komperera lång, längre, längst?
Kan du komperera vacker, vackrare, vackrast? Vilka regler styr komperationen av adjektiv?

3 Korta adjektiv kompareras med ändelsema -er och -est.
T.ex tall, taller, the tallest small, smaller, the smallest

4 Tre stavningssvårigheter
1) Adjektiv som slutar på konsonant +y – där blir ”y” till ”i” istället T. ex happy, happier, the happiest 2) I några korta adjektiv som slutar på en konsonant lägger man till ytterligare en likadan konsonant T.Ex fat, fatter, the fattest 3) I adjektiv som slutar på ett -e som inte uttalas, tar man bort detta -e framför -er och -est. T.ex nice, nicer, the nicest

5 Långa adjektiv kompareras med more och the most
Om ett ord har tre eller fler stavelser så använder man more och the most. T.ex important, more important, the most important

6 Några adjektiv kompareras oregelbundet
T.ex ill, worse, (the) worst good , better, (the) best little, less, (the) least worse, (the) worst

7 Do chapter 3 in Basic Grammar Check and then ”Grammar in Action 1” on your computer. Go to ”Alla program”, Applikationer, Grammar in Action and choose 20 questions. After that you can translate the sentences on the next slide.

8 Komperera adjektiven beautiful small difficult high easy thin bad hot
fast                  young              good                  interested            fat    

9 beautiful more beautiful the most beautiful small smaller the smallest
   beautiful    more beautiful the most beautiful small         smaller the smallest difficult   more difficult the most difficult        high     higher the highest easy     easier the easiest          thin       thinner the thinnest         bad  worse the worst

10 hot   hotter the hottest                fast   faster the fastest                Young younger the youngest              good      better the best                    interested    more interested the most interested         fat     fatter the fattest


Ladda ner ppt "4. Adjektiv komperation (comparison of adjectives)"

Liknande presentationer


Google-annonser