Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den engelska ing-formen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den engelska ing-formen"— Presentationens avskrift:

1 Den engelska ing-formen
Ing-formen används efter vissa verb, uttryck och prepositioner och när man talar om något som händer just nu. Formen bildas med be + stam + ing T ex I am sleep-ing right now. He is play-ing games. He is text-ing his boyfriend. We are not listen-ing.

2 Ing-formen bildas genom hjälpverbet be + -ing-formen av huvudverbet
ing-form av to smile/att le be + verbstam smil + ing I am smiling You are smiling He, she, it is smiling We are smiling You are playing They are playing Enkel form – en vana I smile every day. You smile every day. He,she, it smiles every morning. We smile every friday. You smile every They smile. Be + -ing form av verbet

3 Ing-formen används när man håller på eller höll på att göra något när något annat händer eller hände t ex: She was resting when he phoned her. We were kissing when my mum came into the room. He is scaring the cat when he is bitten by the dog. I am still waiting for help, when the teacher enters the room. I was smiling when he entered the room.

4 Verb som slutar på ie ändras till –y t ex, lie – lying die – dying
Ing-fomen bildas genom att lägga till ett –ing till verbet, t ex text-ing, driv-ing. Verb som slutar på stumt –e, tappar det, t ex hide- hiding, ride – riding etc. I vissa korta verb dubbeltecknas konsonanten framför ing-stavelsen, t ex run – running, swim – swimming. Verb som slutar på ie ändras till –y t ex, lie – lying die – dying Hur bildas ing-formen?

5 Ing-formen används när man talar om något som händer nu eller som hände när något annat skedde. Den enkla formen av verben används om något som upprepas regelbundet och om något som uttrycker en vana eller om något som kan ses som avslutat.

6 Hur säger vi på svenska när vi vill visa att det är något som pågår nu?
Vi skulle kunna säga ”springande, hoppande”, där engelskan använder sig av ing-formen. Men den vanligaste motsvarigheten till ing-formen är t ex Vi höll på att pussas när Pontus knackade på dörren. Hon satt och skrev, när han ringde henne.

7 Jämför när det är enkel och pågående form
Enkel form Bill plays tennis every Saturday 1.Regelbunden upprepning Pågående form Bill isn't in, he's playing tennis this morning

8 Jämför... Enkel form Ann plays badminton better than tennis
2. Något som alltid är på ett visst sätt Pågående form Ann isn't playing very well today. (en tillfällig formsvacka)

9 Jämför... Enkel form In Scotland it usually snows in winter
2. Något som alltid är på ett visst sätt. Pågående form Look, it's snowing!

10 Jämför... Enkel form - Where do your parents live? - In California.
2. Något som alltid är på ett visst sätt. Pågående form - Where are you staying? - At the Sheraton. (tillfällig bostad)

11 Jämför... Enkel form Bill Allen taught English for many years.
2. Något som alltid är på ett visst sätt. Pågående form Bill Allen was teaching when I visited the school.

12 Jämför... Enkel form Alice has written a long letter to me from America. 3. Något som är avslutat. Pågående form Alice has been writing letters all morning.

13 Jämför... Enkel form - What have you done? (=vad har du uträttat?)
3. Något som är avslutat - resultat Pågående form - What have you been doing? (= vad har du haft för dig?)

14 Övningar


Ladda ner ppt "Den engelska ing-formen"

Liknande presentationer


Google-annonser