Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENGELSK GRAMMATIK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENGELSK GRAMMATIK."— Presentationens avskrift:

1 ENGELSK GRAMMATIK

2 DO-omskrivning Do används i frågor och påståenden som inte innehåller något hjälpverb ( be, have, can, must, will & shall ) Man böjer do efter person

3 BÖJNING I do You do He, she, it does We do They do

4 Som du ser så visar do eller does, vilken person det handlar om ( jämför med hur man böjer verb i tyska ) Do & does används i presens ( nutid ) medan man visar preteritum ( dåtid ) genom att använda did. Does används lika för alla personer

5 FUTURUM Futurum visar framtid, något som ska göras.
I svenskan används ska, tänker, har för avsikt eller kommer att för att visa framtid I engelska används will eller be going to

6 När används vad? Will används när man har konstaterat att det här kommer att hända utan att man direkt har bestämt det eller önskat det. EX: It will rain tomorrow My parents will come tomorrow

7 …forts… Be going to används för att uttrycka egen vilja
EX: I am going to buy a new car We are going to like this

8 PÅGÅENDE FORM ( -ingform )
Pågående form används i engelska för att visa att något händer just nu eller att någon håller på med något just nu Man bildar pågående form i presens med en form av be ( am, are, is ) + -ing på verbet

9 Verb som slutar på –e utan att det hörs tappar sitt –e när man gör –ingform
Observera att put & cut fördubblar slutkonsonanten, putting, cutting EX: I am coming He is buying a new car They are reading a book I am cutting vegetables

10 …forts… Ing-form används även för att visa att något hände just då, höll på att hända eller att någon höll på med något vid ett visst tillfälle. Detta visar man då genom att använda was eller were + ing på verbet

11 I was You were He, she,it was We were They were

12 EX: I was taking a shower while the house burnt down We were singing while we drove to Stockholm They were laughing while they watched a movie

13 Övningar: Sid 122 – 123 skriva allt Sid 124 övn 1 Sid 125 övn 1 skriva allt Sid 126 övn 2 & 3 Sid 127 övn 1 skriva allt Sid 128 övn 1 skriva allt

14


Ladda ner ppt "ENGELSK GRAMMATIK."

Liknande presentationer


Google-annonser