Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den engelska ordföljden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den engelska ordföljden"— Presentationens avskrift:

1 Den engelska ordföljden

2 Engelsk och svensk ordföljd
Engelskan och svenskan har ofta samma ordföljd. T ex står subjektet före predikatet. (Rak ordföljd) T ex Perra köpte en ny gitarr. Perra bought a new guitar. Subj. Pred Subj. pred. Om meningen börjar med en annan satsdel än subjektet behåller engelskan den raka ordföljden, medan den svenska ordföljden blir omvänd. Last week he phoned her. Förra veckan ringde han henne. subj. pred pred. subj. (:Rak ordföljd) (:Omvänd ordföljd) Subjektet är den som gör något i en meningen. Predikatet är det som händer, görs eller är i satsen.

3 Övning rak ordföljd: Översätt till engelska!
Igår spelade jag fotboll. Förra veckan flög dem till Uganda. För en månad sedan tog dem sprutor. Den här veckan var det varmt.

4 Mer om rak ordföljd i engelskan (s p)
Yesterday she started singing in the elevator. subj Pred. Igår började hon sjunga i hissen. (omvänd ordföljd) Pred Subj. Of course I can help you. subj. Pred. Självklart kan jag hjälpa dig. Pred. Subj. Suddenly we began to dance. subj. Pred. Plötsligt började vi dansa. Pred. Subj.

5 Ordföljd vid bisats Om bisatsen står före huvudsatsen använder man i engelskan också den raka ordföljden! T ex huvudsats: When we knocked on her door, he was in the shower. Bisats: subj. pred. Since she was gone, he went home. Bisats: subj. pred. Eftersom hon var borta, åkte han hem. Bisats pred. subj. En bisats är extra information till huvudsatsen och kan inte stå ensam!

6 Övning med rak ordföljd efter bisats
Eftersom han var i Afrika, kunde han inte komma. Bisats: När vi ringde honom, pratade han med eleverna på Central Gulu High :

7 Omvänd ordföljd i engelska
Det finns vissa fall där man i engelskan ändå använder sig av den omvända ordföljden. Det gör man t ex när satsen inleds med orden nor, neither och so. The students can’t do this, nor can the teachers. pred Subj. She has no money. – Neither does he. pred. subj. I am learning English. – So, are they.

8 Övning med omvänd ordföljd
Elefanterna kan inte stoppa dem, inte heller folket kan det. Studenterna har inga pengar. Inte heller skolan har det. Eleverna jobbar hårt i Uganda. Det gör vi med.

9 Nekande satser och uttryck
När man inleder satsen med nekande ord eller ord som uttrycker begränsning används omvänd ordföljd också i engelskan. T ex Seldom have I heard such a beautiful voice. pred. Subj. Hardly could he believe what she was saying. pred. Subj. Not until today did we finish the assignment. pred. Subj. Little did we know about Japan. Never have I liked history so much.

10 Övningar med omvänd ordföljd i engelska
Sällan har han hört något så dumt. Knappast kunde vi tro att det skulle sluta så lyckligt. Aldrig har vi varit så lyckliga.

11 Adverbial och vissa verb
Inleds satsen med ett adverbial och verbet i meningen är come, lie, stand, sit eller to be så används även i engelskan omvänd ordföljd. Ett adverbial är ord som uttrycker tid, plats, sätt och grad av något, t ex idag, ikväll, förra veckan, här, där, bakom, lyckligt, mycket, lite etc. Undantag: Omvänd ordföljd: jämför Rak ordföljd om subjektet är ett pronomen In front of me was George Clooney. In front of me he was. Here comes the princess. Here she comes. There is the prince. There he is. Studera skillnaden!

12 Rak ordföljd efter pronomen
Framför mig stod han. Här kommer Emma. Där är Gösta. In front of me he was. Here she comes. There he is.

13 Always, sometimes, usually, seldom, never, often
De korta adverbialens placering beror på vilket predikat som förekommer i satsen. Efter verbet to be placeras adverbialen direkt efter predikatet. We are always at home. He is never away. Förekommer huvudverb och hjälpverb placeras adverbialen mellan predikaten. She has never told him about her child. Adverbialen placeras före enkla verbformer. We sometimes read a book together. subj advl pred.

14 Rak ordföljd efter adverbial
Den raka ordföljden används också om satsen inleds med ett adverbial och predikaten är flera, t ex Today a big house had been sold. Idag såldes ett stort hus. advl subjekt pred. pred. pred. Here the church will stand. Här kommer kyrkan stå. adv.l subj pred. pred. …eller om objekt förekommer, t ex This morning she wrote her sister a letter. I morse skrev hon ett brev adv.l subj pred Indir. objekt dir. objekt till sin syster. Objektet får du fram genom att ställa frågan vem och vad + pred. + subj.

15 Ordföljden i indirekt tal.
1. Både omvänd ordföljd och rak ordföljd kan användas i direkt anföring, t ex – What did he do?, Emma asked/ asked Emma. rak ordföljd omvänd ordföljd – They are here, Jim said/ said Jim. rak ordföljd omvänd ordföljd 2. Är subjektet ett pronomen används alltid den raka ordföljden, dvs. We already know this, they said. subj. pred. = rak ordföljd

16 Forts. Ordföljden i indirekt tal
När predikatet har ett ett hjälpverb används rak ordföljd, t ex He should treat you better, my friends would say. subjekt hjälpverb pred. Han borde behandla dig bättre, brukade mina vänner säga. … och när predikatet följs av ett objekt, t ex Have you done your homework yet, Emma asked her little brother. subjekt predikat objekt Har du gjort läxan än, frågade Emma sin lillebror.

17 Övning Förra året sålde hon sin bil. När han var liten jag mycket.
Hon hade inte några pengar. Det hade inte jag heller. Sällan har vi skrattat så mycket. Först/inte förrän/sent på eftermiddagen dök han upp.


Ladda ner ppt "Den engelska ordföljden"

Liknande presentationer


Google-annonser