Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordföljden i engelska - i jämförelse med den i svenskan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordföljden i engelska - i jämförelse med den i svenskan"— Presentationens avskrift:

1 Ordföljden i engelska - i jämförelse med den i svenskan

2 Ordföljden i svenska och engelska
Svenskan och engelskan har till stor del samma ordföljd, dvs. subjektet (S) står före predikatet (P) John köpte en ny bil. John bought a new car. S P S P Om en sats inleds med något annat än subjektet, har vi i svenskan omvänd ordföljd I går tittade han på TV. P S

3 Yesterday he watched TV.
Engelskan behåller i detta fall sin raka ordföljd Yesterday he watched TV. S P Of course I won’t tell him. Suddenly she started laughing. Detta gäller också när bisatsen står före huvudsatsen. bisats huvudsats When she came come, she took a shower. S P

4 Omvänd ordföljd i engelska
När satsen inleds med so, neither eller nor He was happy to see the children again. - So, was I. P S She doesn’t want to help him again. _ Neither do I. I can’t come tomorrow, nor can Mary.

5 I satser som inleds med ett nekande eller inskränkande uttryck
ex. seldom, never, little, rarely, hardly, not until Never have I seen such happy children Little did we expect it to happen. Not until noon did he turn up.

6 Om satsen inleds med ett adverbial och verbet i satsen är någon form av
to be, come, sit, stand eller lie Behind me stood the Queen herself. Along the road came two ladies on a Harley-Davidson. Here comes the bus! Undantag: 1) Om subjektet är ett pronomen används rak ordföljd! Here it comes. There we stood.

7 There a new mall had been built.
2) Rak ordföljd används också om predikatet har en sammansatt form There a new mall had been built. S P 3) Likaså om det finns ett objekt eller annan bestämning i satsen Here Peter saw his mother-in-law for the first time. S P O

8 Ordföljden i direkt anföring
Engelskan använder ibland (speciellt i talspråk) omvänd ordföljd i direkt anföring ”What do you mean?”, asked Peter/Peter asked. Undantag: 1) Rak ordföljd måste användas om subjektet är ett pronomen ” I don’t know him, she said”

9 3) Om predikatet följs av ett objekt
”Why didn’t you phone me?”, the angry father asked his son. S P O 4) Om predikatet har ett hjälpverb ” You should always do your best”, my grandmother would say.

10 Adverbialens placering
Korta adverbial som always, never, seldom, often, usually, sometimes m.fl. placeras enligt följande: 1) efter former av verbet to be He is never here. 2) mellan hjälpverb och huvudverb We have always regarded him as our best friend. 3) före en enkel verbform They seldom help other people.

11 Övning Förra veckan köpte jag en ny cykel.
Last week I bought a new bike. När jag var yngre läste jag mycket. When I was younger I read a lot. Hon hade inte några pengar. Det hade inte jag heller. She didn’t have any money. Nor had I. Sällan har vi skrattat så mycket. Seldom have we laughed so much. Först/inte förrän/sent på eftermiddagen dök han upp. Not until late afternoon did he turn up.

12 På golvet satt en liten flicka.
On the floor sat a little girl. Här kommer läraren. Here comes the teacher. Här kommer han. Here he comes. Där såg polisen honom försvinna. There the police saw him disappear. ”Vem ska göra det?”, frågade Sue. ”Who will do it”, Sue asked/asked Sue. ”Skall jag göra det?”, frågade hon? ”Shall I do it?”, she asked.

13 ”Vem skall betala?”, frågade expediten sina kunder.
”Who is going to pay?”, the sales clerk asked his customers. Vi hjälper vanligen våra föräldrar. We usually help our parents. Han är ofta försenad. He is often late. De har alltid ätit för mycket. They have always eaten too much. Hon äter aldrig godis. She never eats sweets.


Ladda ner ppt "Ordföljden i engelska - i jämförelse med den i svenskan"

Liknande presentationer


Google-annonser