Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Satsförkortningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Satsförkortningar."— Presentationens avskrift:

1 Satsförkortningar

2 Satsförkortningar? Satsförkortningar används då man önskar koncisa (korta) uttryck De används oftast i litterär stil, t.ex. i rubriker, nyheter och tidningsspråk I satsförkortningarna används tre typer av verbformer a) presens particip ing-formen b) perfekt particip ed-formen (3.temaformen) c) en infinitiv

3 Så här förkortas relativa bisatser
Relativa bisatser kan förkortas med a) en ing-form (då har den aktiv betydelse) The boy who is sitting beside me is my brother. The boy sitting beside me is my brother. b) en ed-form eller 3. temaformen (då har den passiv betydelse) Mobile phones that are made in Finland are … Mobile phones made in Finland are …

4 c) en infinitiv Används efter uttryck som
the first, the last, the next, the only, eller en superlativ The captain was the last person that left the ship. The captain was the last to leave the ship. He is the youngest player ever that has won … He is the youngest player ever to win …

5 Satsförkortningar som uttrycker tid
Används a) när två handlingar inträffar samtidigt He rode away. He whistled as he went. He rode away whistling. b) när en händelse följs av en annan She opened the door and put down her bag. Opening the door she put down her bag.

6 Här kan man också använda konstruktionerna
having opened, after opening, after having opened Vi har alltså dessa alternativ: Opening the door … Having opened the door … After opening the door … After having opened the door …

7 Om det finns risk för missförstånd används hellre något
av de senare alternativen t.ex. Eating her dinner she rushed out of the house kunde tolkas som att hon åt samtidigt som hon rusade ut. Då är det bättre att använda t.ex. Having eaten her dinner she rushed out …

8 She went out, slamming the door.
c) när den andra handlingen är en del av den första eller ett resultat av den She went out, slamming the door. He fired, wounding one of the bank robbers. d) tillsammans med orden when, while, on, before, after och since används ing-form when working då (man) arbetar/arbetade while working medan (man) arbetar/arbetade on working då (man) har/hade arbetat before working innan (man) arbetade/har arbetat after working efter det att (man)arbetat/har/hade arbetat since working eftersom (man) arbetar/arbetade

9 e) tillsammans med orden when och once används också perfekt particip (3. temaformen)
When warned, he promised to behave well. Då han blev varnad lovade han att uppföra sig väl. Once begun, the assignment must be completed. När uppgiften väl påbörjats måste den slutföras. OBS! Personen måste vara den samma i både huvudsats och bisats om vi ska använda satsförkortning. Jfr. When arrested, the woman shouted. When the woman was arrested, her husband shouted.

10 Andra satsförkortningar
För att uttrycka orsak används ing-form Since I wanted to work with him, I decided to phone him. Wanting to work with him, I decided to phone him. Because Mary didn’t want to marry him, she broke up. Not wanting to marry him, Mary broke up. (nekningsordet först, subjektet Mary i huvudsatsen) As we were partners we had the same goal. Being partners we had the same goal.

11 Although informed I made the same mistake again.
För att uttrycka medgivande eller villkor används ing-formen/3. temaformen Although informed I made the same mistake again. Though hoping for the best, they feared the worst. If seen, the girls should be told to leave at once. Unless seen, they must understand it themselves. Satsförkortningar kan ha eget subjekt The day being fine, we decided to take a long walk.

12 Uttryck med satsförkortningar
judging by provided/providing that supposing that assuming that considering including generally speaking weather permitting compared with/to att döma av förutsatt att om man antar att då/om man beaktar medräknat allmänt taget om vädret tillåter jämfört med

13 Övning- använd satsförkortningar!
Kameror som är tillverkade i Japan är ofta billiga. Cameras made in Japan are often cheap. Mannen som talar med dig är min pappa. The man talking to you is my Dad. Den första som gick var min vän. The first person to leave was my friend. Jag tittade på filmen och skrattade högt. I watched the film, laughing aloud. Med beaktande av omständigheterna gick det bra. Considering the circumstances it went well. Eftersom allt blir dyrare måste jag arbeta mer. Everything getting more expensive I have to work more.

14 Att döma av hans kläder är han intresserad av mode.
Judging by his clothes he is interested in fashion Om vädret tillåter kommer planet att lyfta. Weather permitting the plane will take off. Eftersom Susan inte ville delta gick hon hem. Not wanting to participate, Susan went home. Eftersom jag var trött tog jag en kopp kaffe. Being tired I took a cup of coffee. Även om jag blivit varnad, halkade jag och föll. Although warned, I slipped and fell. Övertygad om att jag hade fel, bad jag om ursäkt. Convinced that I was wrong, I apologized.

15 Översätt till svenska There being nobody to help him at home, he called me. Eftersom det inte fanns någon hemma som kunde hjälpa.. The only sound to be heard was his mobile phone. Det enda ljud som hördes var hans mobiltelefon. The weather getting better we decided to picknick. Eftersom vädret blev bättre beslöt vi att ha en picknick. While speaking to him we noticed he was upset. Medan vi pratade med honom märkte vi att han var … Before starting to use this gadget you should read the … Innan du börjar använda den här prylen borde du läsa … Providing you use it correctly it will be very handy. Förutsatt att du använder den rätt kommer den att vara …


Ladda ner ppt "Satsförkortningar."

Liknande presentationer


Google-annonser