Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

5. Adjektiv och adverb (Adjective and adverbs)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "5. Adjektiv och adverb (Adjective and adverbs)"— Presentationens avskrift:

1 5. Adjektiv och adverb (Adjective and adverbs)

2 Translate! Han pratar långsamt. Förra vintern var ovanligt kall.

3 Han pratar långsamt. He speaks slowly. Förra vintern var ovanligt kall
Han pratar långsamt. He speaks slowly. Förra vintern var ovanligt kall. Last winter was unusually cold.

4 Vad är ett adjektiv? Ett adjektiv bestämmer ett substantiv eller pronomen. Ex. Our car is fast. She is beautiful.

5 Vad är ett adverb? Ett adverb bestämmer verb (ofta vad någon gör) och adjektiv (ofta hur någon eller något är). Ett adverb bildas oftast genom att lägga till –ly till adjektivet: beautiful – beautifully.

6 Ex. Zahra walks carefully
Ex. Zahra walks carefully. (Zahra går försiktigt) Varför använder man ett adverb här? Jo, walk är ett verb alltså får man använda ett adverb för att bestämma det (lägger till –ly).

7 Ex. My new cell phone is extremely fast
Ex. My new cell phone is extremely fast. Varför används ett adverb (extremely) här? Jo, för att fast är ett adjektiv alltså får man använda ett adverb (extremely) för att bestämma det.

8 Pluraltestet Om du är osäker på om ordet är ett adjektiv eller ett adverb - gör pluraltestet! Sätt hela meningen i plural (flertal). Om ordet inte ändras är det ett adverb T.ex Singular: Det där var en långsam hund. Plural: Det där var långsamma hundar. Singular: Hunden sprang långsamt. Plural: Hundarna sprang långsamt.

9 Observera! Adverb som slutar på –y ändrar detta –y till –i framför –ly: Happy – happily. (She smiled happily) 2. Några ord har samma form som adjektiv och adverb, tex. early, fast, hard, high (He gets up early, eats fast and works very hard. 3. Adverbformen till adjektivet good är well.

10 Observera 2! Efter verben sound, look, feel, taste och smell använder man adjektivform. Ex. That smells awful. Om adjektivet slutar på -le med konsonant före, faller -le bort. Ex. incredible – incredibly

11 Watch a video lesson about adjectives and adverbs!
adjective-adverb/

12 Exercises Do chapter 5 in Basic Grammar Check and then ”Grammar in Action 1” on your computer. Go to ”Alla program”, Applikationer, Grammar in Action and choose 20 questions. After that you can translate the sentences on the next slide.


Ladda ner ppt "5. Adjektiv och adverb (Adjective and adverbs)"

Liknande presentationer


Google-annonser