Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Creating an Adobe Presentation Rapidly create Flash-based presentations and eLearning courses from PowerPoint Set Preferences Add or Edit Audio Add multimedia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Creating an Adobe Presentation Rapidly create Flash-based presentations and eLearning courses from PowerPoint Set Preferences Add or Edit Audio Add multimedia."— Presentationens avskrift:

1

2 Creating an Adobe Presentation Rapidly create Flash-based presentations and eLearning courses from PowerPoint Set Preferences Add or Edit Audio Add multimedia Capture video Create quizzes and surveys Customize presentations Publish to Flash or PDF or Connect Server

3 Ställ in Preferences 1.Välj Preferences från Adobe Presenter menyn 2.Skapa en presenter profil 1. 2.

4 Spela in ljud och synkronisera 1.Välj Record Audio från Adobe Presenter menyn 2.Ställ in mikrofonens nivå 3.Påbörja inspelning 4.Klicka på Next för att gå till nästa sida i presentationen 1. 2. 3.

5 Lägg till film 1.Välj Insert Swf eller Import Video från Adobe Presenter menyn 2.Bläddra fram din film 3.Flash/Video filen blir då inlagd på sidan 4.För att förhandsvisa filen titta på presentationen i slideshow läge

6 Exempel på film Både på sidan och som ”talking head”

7 Spela in video 1.Välj Capture Video från Adobe Presenter menyn. 2.Välj var videon ska vara under “Attach to” eller (längst upp till höger) 3.Starta inspelningen genom att trycka på “Start Recording” och stopa genom att trycka på “Stop Recording “ 4.Klicka på Ok för att spar filmen 4.1. 2. 3.

8 Create Quizzes and Surveys 1.Choose Quiz Manager from the Adobe Presenter menu. 2.Click Add New Question to add a question or Import Quizzes from your existing presentations created in Adobe Presenter or Articulate 3.Choose the type of question you would like to create and fill in question properties. 4.Continue until you have created all questions and click OK in the Quiz Manager. 5.New slides are added to the presentation for each question you created. 6.Edit Quizzes for advanced options like pooling, shuffling and branching 1. 2.3.

9 Customize Presentations 1.Choose Presentation Settings from the Adobe Presenter menu. 2.The Settings tab lets you change the presentation title, add a presentation summary, and select other presentation settings. 3.Use the Theme Editor to customize the look and feel of the Preso 1. 2.3.

10 Publish Presentations 1.Choose Publish from the Adobe Presenter menu. 2.Confirm presentation settings by looking at the Presentation Information. 3.Select publish locally to My Computer or publish to an Adobe Connect Pro server or Adobe PDF. 4.Click Publish. You can select View output after publishing to see the presentation post conversion. If you published to an Adobe Connect Pro server, a URL is provided. 1. 2.&3. 4.

11 Navigating An Adobe Presentation Adobe Presentation Control Bar Adobe Presentation Side Bar Sidebar with multiple tabs Presentation control bar

12 Adobe Presentation Control Bar Controls for navigating a Preso are automatically created Toggle button to change view to full screen Current position/ total time of slide audio Navigation buttons Slide Playback Status Movable Slider head Attachments Popup Volume Control Popup

13 Adobe Presentation Sidebar Navigation to particular slides, quiz questions, read slide notes, or search the presentation Completely customizable by presentation author The quiz pane appears when user enters a quiz

14 Additional Resources Adobe Presenter Quick Start Guide  http://www.adobe.com/go/presenter_quickstart_en http://www.adobe.com/go/presenter_quickstart_en Adobe Connect Resource Center  http://www.adobe.com/go/resources_connect_en http://www.adobe.com/go/resources_connect_en Adobe Connect Product Documentation  http://www.adobe.com/go/connect_documentation_en http://www.adobe.com/go/connect_documentation_en

15 IKT-pedagogiskt centrum Hemsida: www.du.se/ikt E-post: ikt@du.se Telefon 023-77 87 87

16 Innehåll Mina sidor Webmail Fronter Marratech Direktsända förläsningar

17 Manualer http://ikt.du.se/manuals/index.htm Finns även länkat i Fronter och på vår hemsida

18 IKT-pedagogiskt centrum Hemsida: www.du.se/ikt E-post: ikt@du.se Telefon 023-77 87 87

19 Lycka till med studierna! IKT-pedagogiskt centrum

20


Ladda ner ppt "Creating an Adobe Presentation Rapidly create Flash-based presentations and eLearning courses from PowerPoint Set Preferences Add or Edit Audio Add multimedia."

Liknande presentationer


Google-annonser