Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ETSI II SP 3: Bridge Aesthetics and Cultural Effects Aim: To relate aeshetical, environmental and cultural values with other important aspects of bridge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ETSI II SP 3: Bridge Aesthetics and Cultural Effects Aim: To relate aeshetical, environmental and cultural values with other important aspects of bridge."— Presentationens avskrift:

1 ETSI II SP 3: Bridge Aesthetics and Cultural Effects Aim: To relate aeshetical, environmental and cultural values with other important aspects of bridge design and construction HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Bridge Engineering /Prof. A. Jutila, Dr Tech., Dr h.c.

2 ETSI II SP 3 In Finland the so-called classification of bridge sites is used A publication "Siltapaikkaluokitusohje" (Guide for Grading the Bridge Site) already exists (in Finnish) HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Bridge Engineering /Prof. A. Jutila, Dr Tech., Dr h.c.

3 The SP3 Subproject Group accepted in its meeting in May 2008 to base its future work on the principles used by the Finnish Road Administration Four Classes for bridge sites based on the importance of the landscape, city view and cultural values: I Highly demanding II Demanding III Remarkable IV Ordinary HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Bridge Engineering /Prof. A. Jutila, Dr Tech., Dr h.c.

4 Recommended effects on the bridge design cost and share of all bridges Class I: 0…30 % 1…2 % Class II: 0…20 % 5…15 % Class III: 0…10 % 65…75 % Class IV: 0 % 15…25 % HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Bridge Engineering /Prof. A. Jutila, Dr Tech., Dr h.c.

5 Similar methodology can be developed for other items, too, like for instance: - construction costs - bridge types (girder bridge, arch bridge etc.) - etc. By this way an appropriate tool is created to transform aesthetical and cultural values to LCC HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Bridge Engineering /Prof. A. Jutila, Dr Tech., Dr h.c.

6 Lutakko bro i Jyväskylä - läge med stor betydelse för stadsbilden

7 Kanallandskapet utgör en värdefull kulturmiljö Bro för fotgängare och cyklister som går över banan -bron förenar stadskärnan med ett kulturobjekt av nationellt värde, vetenskapscentret Heureka

8 Korsningsbro i gränszonen till en tätort - Belägen vid en mycket trafikerad riksväg. Bro på bostadsområde i närheten av stadskärnan - Miljön är välskött och stadsaktig.

9 Utanför den tätaste samhällsstrukturen. Föga trafikerad fordonsled eller led för cyklister/fotgängare. Få åskådare. Korsningsbro på typiskt glesbygdsområde - Normal broplats Klass IV: läget som grund

10 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Bridge Engineering /Prof. A. Jutila, Dr Tech., Dr h.c. Thank you for your attention!


Ladda ner ppt "ETSI II SP 3: Bridge Aesthetics and Cultural Effects Aim: To relate aeshetical, environmental and cultural values with other important aspects of bridge."

Liknande presentationer


Google-annonser