Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Click here to start Demo in English Klicka här för att starta Demo på Svenska It’s all about efficiency.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Click here to start Demo in English Klicka här för att starta Demo på Svenska It’s all about efficiency."— Presentationens avskrift:

1

2 Click here to start Demo in English Klicka här för att starta Demo på Svenska It’s all about efficiency

3

4 The software layout consists 4 main pictures, this is the ”Alarm Wiew” and shows all the alarms that are active for the moment. The software layout consists 4 main pictures, this is the ”Alarm Wiew” and shows all the alarms that are active for the moment.

5 In this picture you can easily switch the sound off or totally disable alarm inputs. This might be necessary if parts of the machinery is under maintenance care. It is also possible to run a test of a specific alarm. In this picture you can easily switch the sound off or totally disable alarm inputs. This might be necessary if parts of the machinery is under maintenance care. It is also possible to run a test of a specific alarm.

6 This picture allows you to edit the settings for each alarm. Examples of settings could be: priority, radio channel for transmission, time interval between transmissions, and so on. Each crew that operate the machine can use their own “favorite” settings. It is possible to associate messages in different languages with different alarms. This picture allows you to edit the settings for each alarm. Examples of settings could be: priority, radio channel for transmission, time interval between transmissions, and so on. Each crew that operate the machine can use their own “favorite” settings. It is possible to associate messages in different languages with different alarms.

7 With the tool “Clamator Admin” installed in a computer you can produce messages and edit settings for each alarm in the system. The configuration file can easily be imported or exported to the main system. This feature makes it easy to set up the system and it allows operators to use their own favorite settings. With the tool “Clamator Admin” installed in a computer you can produce messages and edit settings for each alarm in the system. The configuration file can easily be imported or exported to the main system. This feature makes it easy to set up the system and it allows operators to use their own favorite settings.

8 Select one or several alarms and right click to edit the settings for the alarms. It is also possible to put alarms in a hierarchic order to prevent unimportant alarms to be sent while there is more important alarms in the queue. Select one or several alarms and right click to edit the settings for the alarms. It is also possible to put alarms in a hierarchic order to prevent unimportant alarms to be sent while there is more important alarms in the queue.

9 To prevent unauthorized use of the software it is possible to assign an account for each user. It is most common that the system runs on a panel pc with touch screen, therefore the virtual keyboard will appear as soon as you might want to use it. To prevent unauthorized use of the software it is possible to assign an account for each user. It is most common that the system runs on a panel pc with touch screen, therefore the virtual keyboard will appear as soon as you might want to use it.

10 One of the tools hidden under this menu is a list of settings where you can preset each level of priority with specific settings. These settings can be used as “factory defaults” and will make the configuration of the alarms easier. One of the tools hidden under this menu is a list of settings where you can preset each level of priority with specific settings. These settings can be used as “factory defaults” and will make the configuration of the alarms easier.

11 This is the picture where you can create voice messages to associate whit the alarms. You can use the old fashion way with an ordinary microphone or you can use the embedded speech synthesizer to easily create your messages. The voices that appear when you hit the speaker symbol below is recorded with the embedded speech synthesizer. Import This is the picture where you can create voice messages to associate whit the alarms. You can use the old fashion way with an ordinary microphone or you can use the embedded speech synthesizer to easily create your messages. The voices that appear when you hit the speaker symbol below is recorded with the embedded speech synthesizer. Import

12 When creating voice messages with the speech synthesizer you only have to type the text you wish to hear and then press the “to sound file” button. The file is placed in the sound archive and will be accessible when you edit the settings for the alarms. As an option it is possible to choose different languages to your voice messages. When creating voice messages with the speech synthesizer you only have to type the text you wish to hear and then press the “to sound file” button. The file is placed in the sound archive and will be accessible when you edit the settings for the alarms. As an option it is possible to choose different languages to your voice messages.

13 If you choose to create a new sound file with a microphone the “sound recorder” will appear. Files created can easily be modified with this tool to fit your application. If you choose to create a new sound file with a microphone the “sound recorder” will appear. Files created can easily be modified with this tool to fit your application.

14 It is also possible to import sound files from other locations in the system.

15

16 Användargränssnittet består av 4 huvudbilder, detta är larmvyn och här visas de larm som är aktiva för stunden.

17 Den här listan visar alla larm som är anslutna till systemet och här finns möjlighet att stänga av ljudet eller inaktivera larmingångar. Detta kan vara användbart vid t.ex. service eller reparation i maskinen. Det är också möjligt att testa ett larm. Den här listan visar alla larm som är anslutna till systemet och här finns möjlighet att stänga av ljudet eller inaktivera larmingångar. Detta kan vara användbart vid t.ex. service eller reparation i maskinen. Det är också möjligt att testa ett larm.

18 I den här bilden finns det möjlighet att ändra inställningar för varje larm. Exempel på inställningar kan vara: prioritet, radiokanal, tidsintervall mellan utsändningar och så vidare. Olika arbetsgrupper i olika skift kan ha sina egna favoritinställningar. Det går att använda olika språk på meddelandena. I den här bilden finns det möjlighet att ändra inställningar för varje larm. Exempel på inställningar kan vara: prioritet, radiokanal, tidsintervall mellan utsändningar och så vidare. Olika arbetsgrupper i olika skift kan ha sina egna favoritinställningar. Det går att använda olika språk på meddelandena.

19 Med programvaran Clamator Admin installerad I en dator kan du skapa ljudfiler och ändra inställningar för varje larm i systemet. konfigurationsfilen flyttas enkelt mellan datorer med import/export funktionen. Denna funktionen gör det enklare att konfigurera systemet och ger möjlighet för olika användare att ha sina egna ”favoritinställningar”. Med programvaran Clamator Admin installerad I en dator kan du skapa ljudfiler och ändra inställningar för varje larm i systemet. konfigurationsfilen flyttas enkelt mellan datorer med import/export funktionen. Denna funktionen gör det enklare att konfigurera systemet och ger möjlighet för olika användare att ha sina egna ”favoritinställningar”.

20 Du kan markera ett eller flera larm i listan och genom att högerklicka ändrar du inställningar för dessa. Det går att tilldela larmen en hierarkisk ordning och på så vis hindra oviktiga larm att sändas när det finns viktigare larm i kön. Du kan markera ett eller flera larm i listan och genom att högerklicka ändrar du inställningar för dessa. Det går att tilldela larmen en hierarkisk ordning och på så vis hindra oviktiga larm att sändas när det finns viktigare larm i kön.

21 För att förhindra att obehöriga ändrar på inställningar i systemet går det att tilldela ett användarkonto till varje operatör.

22 Ett verktyg som kan vara användbart när det finns många larm i systemet är ”Standardinställning”. Med denna lista kan du knyta vissa inställningar till varje prioritetsnivå och på så vis underlätta konfigurationen av larm.

23 I den här bilden kan du skapa ljudfiler och lägga i ”ljudbanken” dessa ljudfiler kan sedan knytas till de olika larmen. Man kan skapa ljudfiler på olika sätt, en variant är med mikrofon och en annan variant är med systemets talsyntes. De röster som spelas upp när du trycker på högtalarsymbolen nedan är skapade med systemets talsyntes. Import I den här bilden kan du skapa ljudfiler och lägga i ”ljudbanken” dessa ljudfiler kan sedan knytas till de olika larmen. Man kan skapa ljudfiler på olika sätt, en variant är med mikrofon och en annan variant är med systemets talsyntes. De röster som spelas upp när du trycker på högtalarsymbolen nedan är skapade med systemets talsyntes. Import

24 För att skapa en ljudfil med talsyntesen behöver du bara skriva din text som du vill höra och sedan trycka på ”Till ljudfil” för att spara den i ljudbanken. Ljudfiler som hamnar i ljudbanken går sedan enkelt att knyta till olika larm. Som tillval finns det flera olika språk på talsyntesen. För att skapa en ljudfil med talsyntesen behöver du bara skriva din text som du vill höra och sedan trycka på ”Till ljudfil” för att spara den i ljudbanken. Ljudfiler som hamnar i ljudbanken går sedan enkelt att knyta till olika larm. Som tillval finns det flera olika språk på talsyntesen.

25 Om du väljer att skapa en ljudfil med mikrofon så kommer Ljudinspelaren upp. Ljudinspelaren kan även användas för att göra enklare ändringar i dina ljudfiler. Om du väljer att skapa en ljudfil med mikrofon så kommer Ljudinspelaren upp. Ljudinspelaren kan även användas för att göra enklare ändringar i dina ljudfiler.

26 Du kan även importera ljudfiler från andra platser i systemet.


Ladda ner ppt "Click here to start Demo in English Klicka här för att starta Demo på Svenska It’s all about efficiency."

Liknande presentationer


Google-annonser