Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyinstallerad Webinfo 3.7.5. •I Central parameters skapa parametern Statlogger och ge value 1 Logga endast vissa sidor genom att skapa parametern i PageId.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyinstallerad Webinfo 3.7.5. •I Central parameters skapa parametern Statlogger och ge value 1 Logga endast vissa sidor genom att skapa parametern i PageId."— Presentationens avskrift:

1 Nyinstallerad Webinfo 3.7.5. •I Central parameters skapa parametern Statlogger och ge value 1 Logga endast vissa sidor genom att skapa parametern i PageId Parameters istf. Central parameters • Importera logger konfigurationen från ftp:n(se sista sidan) genom att välja partial Configuration Restore eller Configuration Import •Rekomendation: skapa Länkar mellan Logger applikationen och WebInfo Applikationen Logger applikationen är klar att användas 1Logger Applikation 1.22011-11-28

2 Äldre version av Webinfo än 3.7.5 •Uppgradera WebInfo applikation till version 3.7.5 •Skapa logger table i databasen genom att använda koden under Setup --> Setupsql --> LoggerTable Byt tabell namn från [wb_log] till [wb_XXXXX_log ] och PRIMARY KEY namn från [PK_wb_log] till [PK_wb_ XXXXX_log], där XXXXX är din applikations namn •I web_config filen ändra/ lägg till raden " ], där XXXXX är din applikations namn 2Logger Applikation 1.2 2011-11-28

3 Äldre version av Webinfo än 3.7.5 •I Central parameters skapa parametern Statlogger och ge value 1 Logga endast vissa sidor genom att skapa parametern i PageId Parameters istf. Central parameters • Importera logger konfigurationen från ftp:n(se sista sidan) genom att välja partial Configuration Restore eller Configuration Import •Rekomendation: skapa Länkar mellan Logger applikationen och WebInfo Applikationen Logger applikationen är klar att användas 3Logger Applikation 1.2 2011-11-28

4 Logger Applikation •Logger Configuration/applikation används i den befintliga WebInfo applikationen •Konfigurationen ska helst sparas i databas och helst i en separat DB •Konfigurationen finns här: ftp://ftp.unit4agresso.se/x.webinfo.u4a/Release/WebInfo203.7/exports/WebInfo_Logger1.2 ftp://ftp.unit4agresso.se/x.webinfo.u4a/Release/WebInfo203.7/exports/WebInfo_Logger1.2 4Logger Applikation 1.2 2011-11-28

5 New installation Webinfo 3.7.5. •In the Central parameters create the parameter Statlogger and give the value 1 Log only certain pages by creating the parameter in the PageId Parameters instead •Import logger configuration from ftp:n (see last page) by selecting the partial Configuration Restore or Import Configuration •Rekomendation: Create Links between Logger application and WebInfo Application Logger application is ready for use 5Logger Applikation 1.2 2011-11-28

6 Older version of Webinfo •Upgrade WebInfo application to version 3.7.5 •Create logger table in the database by using the code in the Setup -> Setupsql -> logger table Change: the table name from [wb_log] to [wb_ XXXXX_log ] and PRIMARY KEY name from [PK_wb_log] to [ PK_wb_XXXXX_log ], where XXXXX is the name of your application •In the web_config file change/add the line ", where XXXXX is the name of your application 6Logger Applikation 1.2 2011-11-28

7 Older version of Webinfo •In the Central parameters create the parameter Statlogger and give the value 1 Log only certain pages by creating the parameter in the PageId Parameters instead •Import logger configuration from ftp:n (see last page) by selecting the partial Configuration Restore or Import Configuration •Rekomendation: Create Links between Logger application and WebInfo Application Logger application is ready for use 7Logger Applikation 1.2 2011-11-28

8 Logger Application •The Logger Configuration/application is used in the existing WebInfo application •The configuration should at any time be saved in the database, preferably in a separate DB •The configuration can be found here: ftp://ftp.unit4agresso.se/x.webinfo.u4a/Release/WebInfo203.7/exports/WebInfo_Logger1.2 ftp://ftp.unit4agresso.se/x.webinfo.u4a/Release/WebInfo203.7/exports/WebInfo_Logger1.2 8Logger Applikation 1.2 2011-11-28


Ladda ner ppt "Nyinstallerad Webinfo 3.7.5. •I Central parameters skapa parametern Statlogger och ge value 1 Logga endast vissa sidor genom att skapa parametern i PageId."

Liknande presentationer


Google-annonser